3-9 Feb – Vyande word vriende: Matt 5:17-48

OMGEE GESPREKKE

Vertel vir mekaar van ’n keer wat iemand lelik was met jou.  Hoe het dit gevoel?  Wat het jy gedoen?

BYBEL LEES

Gesinne met Gr 1-3’s lees deur die week die materiaal in hul kategese werkboek.

Lees Matteus 5:21-22, 43-48

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die gedeelte.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
  • Jesus sê ons moet ons vyande (mense wat lelik is met ons) liefhê.  Is daar iemand spesifiek wat jy moet kies om lief te hê?  Hoe kan jy dit doen?  (Jy kan bv. vir daardie persoon bid, nie sleg oor hulle praat nie, hulle help met iets of hulle goeie eienskappe in opnoem.)

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Probeer saam aan situasies dink waar hierdie teks relevant is en hoe ’n mens dit in daardie situasie sal leef.  Bv. hoe maak ’n mens as:

  • Jou suster die speelding kry wat jy graag vir jou verjaarsdag wou hê.
  • Jy en ’n seun in jou klas gesels, jy in die moeilikheid kom, hy nie en hy lag vir jou.
  • Jou maatjie is kwaad en sê lelike goed wat jou seermaak.
  • Jou vriende pik op ’n nuwe kind in julle klas.

GESEËN OM TE SEËN

  • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Tags: , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment