Skynheiligheid ontbloot – Matt. 6:1-18 – kleingroepe: 9-15 Febr.

Gee geleentheid dat elkeen iets deel wat gebeur het sedert julle laas by mekaar was.

RUS

5 skynheiligheid ontblootLaat iemand die Ons Vader se ses bedes een vir een voorlees (6:9-13). Gee minstens een minuut tussen elke bede sodat mense stil dié gebed hulle eie kan maak en daaroor nadink en met die Here daaroor gesels.

Sê amen en gee dan geleentheid dat mense kan deel wat hulle ervaar het in hierdie tot-rus-kom tyd met die Ons Vader.  Indien hulle vrymoedigheid het, kan julle saam vir van dié sake bid en ook op julle groep se gebedslys sit.

HOOR

1.  Lees Matteus 6:1-18.

2.  Deel met mekaar wat julle in dié gedeelte tref van liefdadigheid, gebed en vas.

3.  Jesus fokus in hierdie gedeelte op hóé mens die lewe van geregtigheid beoefen in jou lewe saam met God.  Die eerste ding waarteen Hy waarsku, is skynheiligheid – om dinge te doen, “om deur mense gesien te word”.  Hoekom?

4.  Matteus gee vir ons ’n model vir dié “binneste kamer” gebed.  Dit bestaan uit ses bedes.  Drie daarvan het met God self te make:

(1) Laat u Naam geheilig word;

(2) Laat u koninkryk kom;

(3) Laat u wil geskied – soos in die hemel, so ook op die aarde.

Drie daarvan het met onsself te make:

(4) Gee ons vandag ons daaglikse brood;

(5) Vergeef ons ons skulde – omdat ons ook hulle vergeef het (let op die verlede tyd!) wat teenoor ons skuldig staan;

(6) Bring ons nie in versoeking nie – maar red ons van die Bose.

Gesels met mekaar oor julle eie gebede.  Hoe bid julle?  Kan dié model vir julle werk?  Is dit omvattend genoeg?  Wat sou jy wou byvoeg?  Hoekom?

5. Jesus lewer in vers 14-15 ‘n stukkie ekstra kommentaar op die vyfde bede waarmee Hy daaraan ‘n belangrike prominensie verleen.  Hoekom doen Hy dit?  Hoe raak dit julle?

LEEF

Hoe kan julle waak teen skynheiligheid?  Oorweeg om die Ons Vader gebed dié week te gebruik as model vir julle gebede.  Deel volgende week hoe dit vir julle gewerk het.

Kleingroeptekste vir die res van die kwartaal:

Goddelike golflengte ontdek – Matt. 17:1-8
Bekendstelling van nuwe wyn – Matt. 26:26-30
Onverwagse opbrengste – Matt. 6:19-34
Boontjie kry sy loontjie – Matt. 7:1-29
Jesus en die Samaritaanse vrou – Joh. 4:5-42
Genesing van die blinde man – Joh. 9:1-41
Lasarus se opstanding – Joh. 11:1-45
     

Trackback from your site.

Leave a comment