Posts Tagged ‘Dawid’

2 Samuel 6 oggenddiens

Annie Dillard skryf:

Does anyone have the foggiest idea of what sort of power we so blithely invoke? Or, as I suspect, does no one believe a word of it?… It is madness to wear ladies’ straw hats and velvet hats to church; we should all be wearing crash helmets. Ushers should issue life preservers and signal flares; they should lash us to our pews

Continue Reading

Huisgeloof 13 tot 19 Julie

Huisgeloof week van 13-19 Julie

OMGEE-GESPREKKE

As julle by die Feesweek was aan die begin van die vakansie, vertel vir jul ouers van die monkey dance – en leer dit vir hulle! Kry die musiek en bewegings hier.

BYBEL LEES

Lees die verhaal van Dawid wat die Ark na Jerusalem neem: 2 Samuel 6:12b-15

Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. Ouers herinner kinders dat hierdie ’n ander ark is as Noag s’n. Die ark van die verbond het mense herinner dat God by hulle is. Google prente van die ark. Kyk hoe Dawid en die mense vir God geloof het!

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Sing hierdie week elke dag een van jul gunsteling lofliedere saam! Julle kan gerus ook hierdie liedjie leer en saam sing.

GESEËN OM TE SEËN

Watter sendeling(e) ondersteun jul gesin? Bid vir daardie sendeling.

Continue Reading

Preek 2 Samuel 1

Walter Brueggemann skryf:

“Sound religion is so often a matter of finding the right words, words that will let us genuinely experience, process, and embrace the edges of our life. The dominant ideology of our culture wants to silence all serious speech, cover all serious loss, and deny all real grief. But such a muteness will leave us numb, unable to hope or to care . . . [David’s] poem is a bold, daring, subversive alternative. It is an assertion and enactment of the conviction that our humanness may not and must not be silenced.”

Continue Reading

Huisgodsdiens 2 Samuel 1

2 Samuel 1

Huisgeloof week van 22 tot 28 Junie

OMGEE-GESPREKKE

Gesels oor treur en rou. Ouers kan kinders help om te verstaan wat dit is deur te gesels oor iets wat die kinders onlangs hartseer gemaak het. Ouers kan ook self vertel van ’n verlies waaroor hulle gerou het.

BYBEL LEES

Lees 2 Samuel 1:17-27

• Herinner mekaar eers aan die agtergrond van die gedeelte. Kyk by die kleingroepmateriaal om jul geheue te verfris.
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Dawid en Jonatan was baie goeie vriende. Gesels met mekaar oor vriendskap. Wie is julle vriende? Wat maak van iemand ’n goeie vriend?
• Julle kan ook gesels oor die sterk gevoelens wat ’n mens beleef wanneer jy hartseer is. Ons mag maar hartseer wees – kyk hoe hartseer was Koning Dawid. Wat kan ’n mens doen wanneer jy hartseer is? (Bv. Dawid wat stories vertel oor die mense oor wie hy hartseer is – herinneringe deel.)

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Ken julle iemand wat hartseer is? Gaan maak ’n draai by daardie persoon en luister na hulle.

GESEËN OM TE SEËN

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Continue Reading

Dawid – Van Skaapwagter tot Koning

Verwelkoming & Afk.
Toetrede 
Lied 164 Ons is almal hier tesaam (staan)
Votum
In Psalm 131 sê Dawid
Ek lê nie wakker
oor groot dinge nie, 
dinge waaraan ek niks kan doen ie.  
Ek het rus en kalmte gevind.  
Soos ’n kindertjies by hul mammas
 tevredenheid gevind het,
so het ek tevredenheid gevind.  
Wag op die Here, Israel, 
nou en vir altyd.
Seëngroet
•Uitnodiging vanoggend nie te bekommer oor goed niks aan kan doen,
•Rus, kalmte te vind by God,
•Op hom te wag,
Wete dat hy ons hier wil ontmoet.
Daarom groet in sy Naam:
Genade en vrede vir elkeen van ons.
Lofsang
Lied 212  Loof die Heer, hy is goed (staan)
Lied 205:1-2 Bring lof aan die Vader (sit)
Kindertyd
Ken verhaal Dawid en Goliat – 
Goliat reus, Dawid jonk.
Moes baie moeilik gewees.
God se hulp nodig gehad – 
Kan nie op eie doen,
 
Henry – omstoot, nie seermaak.
 
Onmoontlik!
Partykeer goed in lewe,
Soos reus wat moet omstoot – 
Onmoontlik!
 
Verhaal Dawid leer,
Hoef nie bang te wees,
God sal help. 
 
God help ons
Wanneer ons dink iets is onmoontlik – 
Kan selfs reus plattrek.
 
Gebed
Skriflesing
Psalm 78:70-72
 
Preek
So kyk vanoggend eerste deel verhaal van Dawid.
 
Verlede week Samuel.
NB onthou – volk aanvanklik nie koning gehad.
God wou ook nie hê moet koning hê – 
Moet na God luister.
 
Volk dring aan,
God gee Saul.
 
Saul aanvanklik goeie koning – 
Koning luister na God,
So God regeer steeds,
Deur koning.
 
Mettertyd Saul begin dink hy nie God nodig,
Ongehoorsaam.
 
God verwerp Saul as koning,
Stuur Samuel nuwe koning te gaan salf.
Stuur na ou genaamd Isai.
Isai bring seuns.
(weet nie is om koning te salf – 
Dink is vir offer-fees)
 
1 Samyel 16:6-13, NLV
6Toe [Isai en seuns] daar aankom, 
kyk [Samuel] na [Isai se seun] Eliab en dink: 
“Dis sekerlik die Here se gesalfde!” 
7Maar die Here sê vir Samuel: 
“Moenie volgens voorkoms 
of grootte 
of liggaamsbou oordeel nie, 
want Ek het hom nie gekies nie. 
Die Here neem nie besluite soos mense nie! 
Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, 
maar die Here kyk na die binnekant.”
8Toe roep Isai vir Abinadab 
en laat hom voor Samuel verbyloop, 
maar Samuel sê: 
“Dis ook nie die Here se keuse nie.” 
9Daarna roep Isai vir Samma, 
maar Samuel sê: 
“Hierdie een het die Here ook nie gekies nie.” 
10Sewe van Isai se seuns 
is so aan Samuel voorgestel, 
maar Samuel sê vir Isai: 
“Die Here het nie een van hulle gekies nie.” 
11Daarom vra hy:
 “Is hierdie al jou seuns?”
“Die jongste is nie hier nie,” 
antwoord Isai. 
“Hy pas die skape op.”
“Stuur iemand om hom te gaan haal,” sê Samuel.
 “Ons kan nie eet voordat hy ook hier is nie.”
12Isai het so gemaak 
en hom laat roep. 
Hy was rooierig van voorkoms, 
aantreklik met mooi oë. 
Uiteindelik sê die Here: 
“Dis die regte een. 
Salf hom.”
13Terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, 
neem Samuel die olie wat hy saamgebring het 
en gooi dit uit op Dawid se kop. 
Van toe af
 het die Gees van die Here 
kragtig in [Dawid] gewerk. 
 
Sien res van verhaal,
Mense sien nie aanvanklik potensiaal koning in Dawid raak nie!
 
Wanneer Dawid opdaag op slagveld Filistyne,
Oudste broer Eliab raas – 
Hoekom los kleinvee op veld?
Is vermetel in kwaadwillig!
 
Saul sien Dawid aanvanklik as musikant,
Geen bedreiging.
 
Goliat dink is grap.
 
Maar God sien anders.
 
Die Here neem nie besluite soos mense nie! 
Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, 
maar die Here kyk na die binnekant.”
 
Ons weet dit!
 
Maar dalk nodig soms herinner te word – 
God kyk anders as mense.
God sien potensiaal waar ons vaskyk in ander goed.
 
Weet nie wat presies is wat God sien – 
Teks opeenhoping woord “sien” – 
Maar weet is iets aan binnekant,
In hart – 
Nie uiterlike.
 
Ons dalk nodig om herinner te word
Op twee vlakke:
 
Eerstens oor manier waarop ons mense oordeel.
Duidelik tussen kinders,
Maar by grootmense steeds daar – 
Dalk net meer subtiel:
 
Kyk na mense,
Besluit of goed of sleg,
Of van hou of nie,
Op grond van 
•Goed in sport
•Regte brand klere
•Regte plek woon
 
Ou wat by robot staan en bedel
Kind wat…
 
“Searching for Sugarman”- 
Verhaal van musikant Rodriguez – 
Superster in SA,
Ons almal al sy musiek gehoor!
 
Gaan soek hom,
Vind as ambagsman in VSA,
Geen idee van sukses – 
Album of twee uitgegee,
Nie baie suksesvol, – 50 eerste album, “6” in VSA verkoop.
Aangegaan gewone,
Alledaagse lewe.
 
Wanneer vriende, kollegas in VSA hoor
Dat eintlik superster in SA,
Lag – 
Glo nie,
Dink hy jok!
Verbeelding,
Oordryf – 
Is sommer net gewone ou Rodriguez wat elke dag saam met ons werk,
In armoede leef – 
Niks spesiaal!
Beslis nie superster!
 
Dogter sê iets in lyn van:
People don’t think that poor people can have beautiful souls.
 
Ons dikwels na mense kyk,
Net uiterlike sien,
Ons maatstaf sukses of nie – 
En nie die beeldskone siel raaksien.
Een interessante ding hier oor Dawid – 
Was waarskynlik 16 toe gesalf!
 
[praat met volwassenes:]
Ons dikwels geneig jongmense onderskat – 
Hulle kan nie leiding neem,
Ons kan nie by hulle leer,
Kan nie woord by hulle ontvang.
 
Maar Gees van God kan ook kragtig in kinders se lewens werk,
Kan hulle ook gebruik.
 
Daarom NB dat ons hulle ook respekteer,
Oop wees vir stem van God deur hulle.
 
En uitkyk vir potensiaal in mense rondom ons – 
Jongmense – 
Help dit bereik.
 
Vir hulle Jonatan wees – 
Wat self moes koning wees!
Pa Saul sou opvolg.
Maar potensiaal in Dawid raaksien,
Help te bereik.
 
Selfde potensiaal in ander sien,
Help bereik.
 
Dalk soms ten koste van self – 
Maar dan jou potensiaal nie koning te wees,
Maar ander help koning word!
 
So, ons moet kennis neem God anders kyk,
Omdat dit manier wat ons kyk
Moet temper:
Sagter oë kyk na jongmense/kinders
Ouer mense
Veral mense wat ons dink op manier nie goed genoeg,
Nie belangrik genoeg,
Suksesvol
Talentvol
Genoeg
 
Soek vir potensiaal in ander – 
Veral in die wat ons voel nie onmiddellik sigbaar.
 
Maar tweede rede waarom kennis neem dat God anders kyk – 
Eerstens sodat self anders kan kyk na ander mense.
Maar tweedens omdat soms nodig dat anders kyk na self.
 
Grootgemaak nederig te wees.
Is goed en reg.
 
Maar wanneer nederigheid verhoed
Potensiaal bereik,
Doen waarvoor God jou op aarde geplaas,
Dan moet jy anders kyk!
 
God elkeen van ons spesiale roeping hier op aarde geplaas – 
Elkeen van ons gebore potensiaal daardie ding vir God te doen.
Soms kyk so vas in eie beperkinge,
Dat nie volle potensiaal leef God ons geskape.
 
Nie genoeg geld.
Nie genoeg invloed – 
Niemand luister na my.
Nie mooi genoeg.
Nie slim genoeg.
Praat nie goed genoeg.
 
Moontlik alles waar.
Maar beteken nie JY is nie goed genoeg.
Beteken nie jy kan NIE iets beteken nie,
NIE seën wees nie.
 
Want dit is hoekom God jou geskape het – 
Omdat jou wil gebruik,
Gebruik om ander te seën.
 
Kan dit doen,
Al is arm.
Al is in rolstoel,
Al is alleen – 
God kan jou gebruik.
 
Ray Boltz – Shepherd boy:
Well it wasn’t the oldest
It wasn’t the strongest
Chosen on that day
And yet the giants fell
And nations trembled
When they stood in his way
 
But when others see a shepherd boy
God may see a king
Even though your life seems filled
With ordinary things
In just a moment He can touch you
And everything will change
When others see a shepherd boy
God may see a king
 
Nou is Dawid gesalf as koning.
Behalwe… 
Hy word nie koning nie.
 
Eers word hy musikant in Saul se hof.
 
Dan verslaan Goliat…
Dalk nou koning.
 
Maar nee.
 
Wat volg,
Is VEERTIEN JAAR 
Van stryd – 
Saul begin Dawid wantrou,
Naderhand moet Dawid vlug,
Uit land waarvan hy kwansuis koning moet wees,
Vlug vir lewe.
 
VEERTIEN JAAR lange stryd,
Voordat Dawid uiteindelik koning word,
Voordat uiteindelik BEGIN potensiaal vervul wat God in hom gesien.
 
Hoekom?
Omdat dit is hoe God dit wou hê.
Kan nie Saul blameer,
Volk – 
Is pad wat God met Dawid geloop!
 
Maar in proses,
In sukkel
En vlug
En oorlog,
Word Dawid gevorm.
 
Word potensiaal wat binne hom bestaan het,
Gevorm.
Ontwikkel as leier.
 
Leer God vertrou,
Wanneer niks het – 
Lees Psalms,
Sien dikwels moedeloos –
 Leer afhanklik van God wees,
Weet dat God sorg.
 
Word karakter gevorm na God wil.
Kom voor keuses – 
Kan kies verkeerd te doen,
Kan kies God wil – 
Word gevorm,
Sodat mens word wat God geweet het binne was – 
Gereed koningskap volk oor te neem.  
 
Ons dikwels,
Uiteindelik agterkom wat God roeping vir ons – 
Nou gaan alles vlot verloop,
Geen teenstand – 
Gaan in toekoms inglip wat God vir ons bedoel.
 
God my geroep mamma te wees.
Nou gaan pragtige kinders hê,
Geen gedragsprobleme,
Gehoorsame tieners…
 
En dan werk dit nie so,
Kry teenstand en oorlog.
 
God geroep leier te wees – 
Word nie gekies as prefek.
 
God my geroep rugby te speel – 
Breek sleutelbeen eerste wedstryd.
God my geroep dokter te wees – 
Kry nie keuring.
 
God geroep besigheid – 
Vou binne eerste jaar.
 
God sien potensiaal in jou,
Maar beteken nie gaan oornag bereik.
 
God gaan omstandighede gebruik – 
Saul’s van lewe gebruik – 
Om jou te vorm,
Om potensiaal te ontwikkel.
 
Soms kyk na Saul – 
Ding keer doen wat moet,
Struikelblok duiwel,
Gevolg sonde.
 
Dikwels is!
 
Maar dikwels – 
Dalk altyd – 
Iets God gebruik
Ons te vorm.
 
Kan opgee,
Hande in lug gooi – 
Dalk my misgis,
Dalk het ek nie potensiaal ek gedink.
Dis te moeilik.
Te seer.
Teenstand te veel.
 
Of kan te midde teenstand,
Terwyl in grot wegkruip,
In vreemde land vlugteling – 
Leer God vertrou,
Leer God loof TE MIDDE van teenstand, onsekerheid.
 
Weet dat hierdie goed ons vorm,
Mense te word God bedoel.
 
Foto my vriendin Sarah Jane Wessels.
Gebore 1937.
Grootgeword Elliot.
 
Vertel van kleins af geweet geroep dominee te word.
1937 geen manier vrou word dominee!
 
Klein dogtertjie,
Rok met haakspelde tussen bene vasgemaak,
Broek, dan man
Preek vir pampoene.
 
Studeer, 
Teologiese vakke,
Maar uiteraard nie dominee.
 
Eers 1991,
Toe sy 54 was,
Vroue toegelaat as dominees.
 
Sarah-Jane lang stryd eintlik toe eers begin,
Studeer,
Laaste akademiese vereistes voldoen.
Uiteindelik, 
Toe 60 was,
Akademiese vereistes voldoen – 
Kan nou potensiaal bereik van kleintyd af al daar was – 
Kan dominee word.
 
Behalwe,
NGK legitimeer nie mense 60 en ouer.
 
Nuwe stryd begin.
 
Uiteindelik,
Datum
In VGK gelegitimeer.
 
Op ouderdom xxx
Sarah Jane dominee geword!
 
Vandag emeritus – 
Afgetrede dominee,
Steeds bedien gemeentes rondom Parys, Vrystaat,
Waar woon.
Foto van haar facebook profiel gaan steel,
Lees gunsteling aanhalings:
•Waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg
•Nie waarom, maar waartoe
•Vrae oor lyding het nie noodwendig ‘n oplossing nie, maar ‘n Verlosser
 
Laaste ding oor hele storie ons hierdie jaar lees – 
Ons nie elke week uitlig,
Maar elke, elke week deel van die storie!
 
Die Storie
Is Jesus se storie.
 
Dawid se storie
Wys na Jesus se storie.
 
Dawid word voorbeeld-koning,
Waarna volk vir eeue uitsien,
Weer een sal kry.
 
Voorspellings 
Uit geslag van Dawid sal koning kom
Volk finaal verlos.
 
En dan word Jesus gebore,
Uit geslag van Dawid.
 
Maar nie net Dawid storie
Op ou end Jesus storie – 
Ook ons stories
Op ou end Jesus se stories.
 
Wanneer praat van potensiaal
In elkeen van ons,
Raaksien in mense rondom ons – 
Dan is dit potensiaal om deur God gebruik te word,
Sodat wêreld kan lyk soos wat hy wil.
 
God seën ons met potensiaal,
Nie ter wille van onsself,
Maar ter wille van sy Naam,
Sy Eer – 
Sodat mense hom kan leer ken,
Kan sien dat hy regeer.
Dis sleutel,
Lens waardeur na alle potensiaal 
En alle teenstand moet kyk – 
Hoe eer Jesus Naam?
 
God seën ons – 
Nie ter wille van self,
Maar sodat ons tot seën kan wees.
 
Afsluit,
Weer Ray Boltz – Shepherd Boy:
 
One by one problems come
And dreams get shattered
And sometimes it’s hard
To understand
But things like chance
And circumstance
They don’t really matter
Our Father holds tomorrow
In His hands
 
But when others see a shepherd boy
God may see a king
Even though your life seems filled
With ordinary things
In just a moment He can touch you
And everything will change
When others see a shepherd boy
God may see a king
 
Nadenke
Nadink:  watter potensiaal God jou mee geseën?
Wat is reuse jou moeilik maak te bereik?
Hoe God jou gebruik ander te seën?

Gebed
Dankoffers
Slotlied
Lied 207 vv 1, 4 en 5 (staan)
Seën
Lied 313
Continue Reading

22-28 April ‘n Selfsugtige Besluit

Huisgodsdiens 22-28 April 2013

RUS

 • Hoe het jy die afgelope week iemand gehelp (geseën)?
 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Hoofstuk 12 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van Dawid en Batseba (2 Sam 11-12) uit enige kinder-vriendelike Bybel.

 • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. 
 • Ons almal doen soms sonde – selfs die groot koning Dawid!  Dawid het sy sonde bely en God het hom vergewe.  Wanneer ons iets verkeerd doen, moet ons ook vir Jesus sê dat ons jammer is.  Dan vergewe hy ons.

LEEF

 • Is daar iets waarvoor jy vir Jesus wil “jammer” sê? 
 • Het julle al jul “30 minute om te seën” gedoen?  Laat weet vir rethievanniekerk[by]gmail.com wat julle gedoen het!  As julle nog nie iets gedoen het nie, gesels oor wat julle gaan doen en wanneer.
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Continue Reading

15-21 April 2013 Van skaapwagter tot koning

RUS 
Hoe het jy die afgelope week iemand gehelp (geseën)?
Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.
HOOR 
Lees Hoofstuk 11 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van Dawid (1 Samuel 6 – 2 Sam 10) uit enige kinder-vriendelike Bybel.
Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.  
God het vir Dawid gehelp om dapper te wees.  Vertel vir mekaar van ’n keer wat God jou ook gehelp het om dapper te wees.
LEEF 
Is daar op die oomblik iets waarvoor jy nodig het om dapper te wees?  Vertel vir mekaar daarvan en bid vir mekaar.
Het julle al jul “30 minute om te seën” gedoen?  Laat weet vir rethievanniekerk[by]gmail.com wat julle gedoen het!  As julle nog nie iets gedoen het nie, gesels oor wat julle gaan doen en wanneer.
Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

15-21 April 2013 Van skaapwagter tot koning

RUS 
Hoe het jy die afgelope week iemand gehelp (geseën)?
Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.
HOOR 
Lees Hoofstuk 11 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van Dawid (1 Samuel 6 – 2 Sam 10) uit enige kinder-vriendelike Bybel.
Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.  
God het vir Dawid gehelp om dapper te wees.  Vertel vir mekaar van ’n keer wat God jou ook gehelp het om dapper te wees.
LEEF 
Is daar op die oomblik iets waarvoor jy nodig het om dapper te wees?  Vertel vir mekaar daarvan en bid vir mekaar.
Het julle al jul “30 minute om te seën” gedoen?  Laat weet vir rethievanniekerk[by]gmail.com wat julle gedoen het!  As julle nog nie iets gedoen het nie, gesels oor wat julle gaan doen en wanneer.
Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

1 Samuel 25 – Abigajil: om met vrygewigheid te leef – Son 1 Nov 09

Abigajil – om met vrygewigheid te leef

1 Samuel 25

Verwelkoming

Toetrede

Ek is bly, ek is bly, ek verbly my in die Heer – Flam 111 en ou Jeug-tot-Jeugaksie lied – 35 jarige viering – koor

Votum

Seëngroet

Lofliedere

Lied 199 – Loof die Here uit die hemel, loof Hom deur wie ons bestaan – staan

Lied 190 – Grote God, aan U die eer!  Heerlik is waar U regeer – koor vers 2, gemeente vers 1 en 3 – sit

Kindertyd

Vertel die verhaal van Nabal.

 • As ‘n mens suinig is, hou niemand van jou nie.
 • As jy mededeelsaam is, maak jy baie vriende.

Dankoffer

Gebed

Skriflesing

God se liefde vergaan nooit nie, selfs al is Hy vir ‘n kort tydjie toornig op ons.  Met pragtige metafore beskryf God sy liefde in Jesaja 54 : “Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie.”  Soos iemand die week vir my sê: “Liewe Jesus is lief vir my.”

Oral in die Bybel word God geteken as ‘n God wat vergewe, wat genadig en barmhartig is, lankmoedig en vol liefde.  Hy is “die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is” (NGB artikel 1).

Dit is die basis vir ons eie vrygewigheid, wat ons met begrip, verdraagsaamheid en vriendelikheid laat optree teenoor ander. Soos Paulus sê: “Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees.” (2 Kor 6:6)

En ons gaan nou een van die beste voorbeelde hiervan in die hele Bybel lees, om dié beginsel te illustreer, die verhaal van Abigajil in 1 Samuel 25, ‘n vrou wat geleef het uit die liefde van die Here.

Woordverkondiging

Samuel se dood het die volk diep geraak.  Hy was ‘n man van integriteit; hy het die volk weer geleer wat dit beteken om met God in ‘n verhouding te lewe, sonder die ark; en hy was die laaste rigter-profeet.

Na hom was die vraag krities vir die volk.  Met watter tipe koning gaan hulle die toekoms in: Saul, die een wat eie-belang nastreef, of Dawid, die een na God se hart?

‘n Mens lees met groeiende kommer hierdie eerste verhaal na Samuel se dood.  Gaan Dawid uiteindelik regtig anders as Saul wees? En die antwoord draai om twee keuses: wysheid of dwaasheid – sal die komende koning wys wees of dwaas?

Jou hart sak nogal in jou skoene as ‘n mens lees dat Dawid hier gevaar loop om dwaas op te tree.  Net tevore, in die En-Gedi woestyn, het hy wys opgetree om nie vir Saul te probeer doodmaak nie, al kon hy.  Nou dreig hy om tot dwaasheid oor te gaan, omdat hy wraak wil neem vir die beledigings wat Nabal na sy kant toe slinger.  Dat Nabal ondankbaar is vir die beskerming wat Dawid ‘n jaar lank aan hom gebied het, stuit hom teen die bors.

Nabal

Die verhaal begin by Nabal, ‘n ryk en invloedryke man, wat ‘n oesfees hou nadat hy skape geskeer het. Dit is die regte tyd vir Dawid om hom te vra vir ‘n beloning, aangesien Dawid en sy manskappe die veewagters en hulle kuddes die hele jaar lank beskerm het en die fees gereël is vir almal wat betrokke was by die boerdery.

Nabal is egter nie net kortaf en onbeskof nie, maar ook beledigend teenoor Dawid.  Hy noem hom sommer ‘n wegloperslaaf. Hy tree heel anders op as sy voorvader Kaleb, wat ‘n man uit een stuk was.  Hy tree eerder op soos ‘n hond, die betekenis wat die naam Kaleb eintlik het.

Daarmee illustreer Nabal interessant genoeg dat hy dieselfde karakter eienskappe as Saul het.  Hy is net so dwaas soos Saul, van wie ons in hoofstuk 24 lees dat hy regtig jammer geklink het vir sy moorddadige gedagtes, toe Dawid sy lewe gespaar het in die grot waar Saul niksvermoedend ‘n draatjie gaan loop het en Dawid en sy manne geskuil het.  Maar, soos hoofstuk 26 gaan vertel, het Saul, soos ‘n dwaas, sy jammerte gou vergeet en weer vir Dawid in die Sifwoestyn agtervolg, hoewel Dawid dit darem weer daar reggekry het om vry te kom, en weer wys optree deur Saul se lewe te spaar.

Nabal se naam beteken nie verniet, dwaas nie.  Want dit is wat hy is – ‘n dwaas.

Ons leer in sy verhaal dat inhaligheid jou uiteindelik inhaal.  As jou hart toe is vir jou medemens, en nog erger, as jou hand toe is as jy die vermoë het om te help, dan boemerang dit uiteindelik op jou.  Regdeur die Bybel is daar die Nabals en die ryk jongmanne wie se hande vasgegroei het aan hulle besittings.  Maar dit is ‘n sonde wat jou uiteindelik inhaal.

Dit is wat Jesus ons ook leer in die Nuwe Testament.  Liefde is vrygewig.  Dit sien ons die beste in die voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het.  Hy het sy lewe vir ons afgelê.

Daarom sê Johannes, in 1 Joh 5, behoort ons ook ons lewe af te lê vir mede-gelowiges.  Die oomblik dat ons ons hart en ons hand toe maak vir iemand wat gebrek lei, leef ons nie meer in die liefde nie, raak ons ‘n Nabal, ‘n dwaas.

En dit help nie ons doen dit ook net met woorde nie. Vrygewigheid met woord EN daad is die toets vir ‘n ware geloof.

Die wonder is dat 1 Johannes 5 dit vir ons uitspel dat vrygewigheid aan ons die vrymoedigheid gee om na God te gaan en van Hom te vra wat ons nodig het.  En die eindresultaat is dat ons in God bly en Hy in ons.

God roep jou dus vandag op om goed na te dink oor mense wat jy weet gebrek lei en om te oorweeg voor die Here hoe jy met dade gaan help.

Abigajil

Terug by die verhaal.  Terwyl Dawid woedend optrek teen Nabal om wraak te neem, verskyn Abigajil, Nabal se vrou, op die toneel en, anders as in beide Dawid en haar man Nabal se geval, tree sy met groot wysheid en sjarme op. Haar naam het dan ook ‘n positiewe konnotasie: “my God gee vreugde”.

 • Sy stuur ‘n groot versoeningsgeskenk vooruit (amper soos Jakob toe hy Esau tegemoet gegaan het – Gen 32), terwyl sy self agterna kom.  En dit is amper oordadig en uiters vrygewig, in direkte kontras met haar man se inhaligheid: 200 brode, wyn, 5 gaar skape, koring, rosyntjies en vye.  Dat dit so onmiddellik gereed was, beteken dat dit uit die feeskos bymekaar gemaak is.
 • En dan kom sy direk, amper asof dit ‘n Goddellike afspraak is, op Dawid af.  En sy vra om met hom vertroulik te praat, heel moontlik sodat hy nie in ‘n slegte lig gestel word voor sy manskappe nie.
 • En met roerende en welsprekende woorde, spreek sy haar onomwonde uit teen die dwaasheid en onreg van Nabal en maak eintlik verskoning dat sy nie vroeër raakgesien het wat gebeur nie.

Met hierdie optrede doen sy vier goed:

 1. Sy tree vrygewig op teenoor Dawid, en vergoed so vir Nabal se inhaligheid;
 2. Sy erken die goeie wat Dawid vir hulle gedoen het, en die kwaad wat Nabal hom aangedoen het, waarmee sy sy gevoel van onreg aanspreek;
 3. Sy erken Dawid as koning waarmee sy hom eintlik herinner waarheen hy op pad is, en eksplisiet haarself agter die roeping wat God vir hom het, skaar;
 4. Sy keer dat Dawid se woede hom net so dwaas laat optree as Saul en Nabal, sodat daar ruimte kom vir God om op te tree.

Sy illustreer eintlik die twee waardes waaroor ons verlede week in Psalm 15 gepraat het, omgee en geregtigheid.  Sy gee om wat Dawid gaan doen, uiteraard ook omdat dit haar mense gaan raak, maar nog dieper, herinner sy Dawid aan wat die wraak aan homself gaan doen.  En sy erken dat Nabal verkeerd was en bevredig so Dawid se sin vir regverdigheid.

Hoe mooi sê sy nie vir Dawid nie: “mag hierdie voorval dan nie vir u tot kwelling en gewetenswroeging wees omdat u onskuldige bloed vergiet het deur die reg in eie hande te neem nie.” (:31)

Dit is ‘n belangrike lewensles.  Sy leer ons dat wysheid is om op God se tyd te wag en die wraak aan Hom oor te laat.  Paulus sou heelwat later hieroor skrywe (Rom 12:19-21): “Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God” … “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld.” (uit Deut 32:35 aangehaal) … “Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

En so wys Abigajil ons hoe ‘n mens moet optree wanneer dwaasheid en wraak dreig om die storie van God met sy volk te laat ontspoor.  Sy spandeer geen tyd met die dwase een, Nabal, nie, maar doen baie moeite om die een wat nog nie tot dieselfde vlak gedaal het nie, Dawid, te oortuig om met wysheid op te tree en God ‘n kans te gee om op te tree.

En laat ons dit goed onthou, dit is nie net Dawid en Nabal, en natuurlik ook Abigajil se lewens wat hier op die spel is nie.  Dit is die volk se lewe wat hier geraak word – Samuel is dood, Saul maak droog, en Dawid se woede dreig om hom te laat daal tot dieselfde vlak waarop Saul opereer.  En as hy sou wraakneem, sou daar regtig ‘n baie donker tyd vir die volk aanbreek …

Die Here tree dan ook inderdaad op, wanneer die ruimte vir hom gelaat word deur Dawid.  Wanneer Nabal die volgende oggend van alles hoor, kry hy ‘n hart aanval (letterlik: sy hart het soos klip geraak in hom – ek verstaan nie regtig die verwysing na ‘n beroerte-aanval in NAV nie) en sterf tien dae later. Die Here het dus opgetree sonder dat Dawid self bloed vergiet het en sonder dat hy die inwoners van suidelike Juda, waar Nabal ‘n invloedryke persoon was, die harnas ingejaag het.

Abigajil illustreer ook hier vir ons ‘n baie belangrike geestelike beginsel, wat Paulus later in 2 Korintiërs 9:6-15 sou beskryf: “Wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes.” God het die blymoedige gewer lief, een wat nie teësinnig of uit dwang gee nie.

En die belofte van die Here is, dat ons vrygewigheid die sluise van die hemel oopsluit, want God is by magte om aan ons alles in oorvloed te skenk, sodat ons in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.  God kan ons vrygewigheid ‘n ryk oes laat oplewer.

Ek wil jou daarom uitdaag die week om die Here te beproef hierin: Wees vrygewig teenoor mense in nood en teenoor die werk van die Here in die gemeente en gemeenskap.  Jy sal verstom staan met die opbrengs van dankbaarheid en voorsiening.

Dawid

Terug by die verhaal.  Dawid kon dus ervaar dat ook wat betref die koningskap, hy sake rustig in die hande van die Here kon laat.

Daar is immers niks so gevaarliks as wanneer ‘n mens dink dat jy benadeel is nie. Die woede as jy meen dat jy veronreg is, kan jou dryf tot erge stryd en wraak en vergelding.

Daarom moet ‘n mens ten alle koste waak daarteen dat die gevoel die oorhand oor jou kry. Dit is waarom die Bybel sê dat ons ons nie teen die kwaadwillige moet verset nie (Matt 5:38-42) en nie kwaad met kwaad moet vergeld nie (Rom 12:17-19; vgl 1 Kor 6:7-8; 1 Tes 5:15; 1 Pet 3:9), omdat dit God se verantwoordelikheid is (Deut 32:35; Rom 12:19; Heb 10:30) – vgl die Bybel in Praktyk.

Wat die gelowige moet doen, is om sy vyand lief te hê (Matt 5:43-48; Rom 12), in gesprek te tree dat dinge reggestel kan word en daar versoening kan kom, en die Here te vertrou vir die uitkoms, selfs al lyk dit soms of dit aanvanklik selfs nog slegter gaan.

Dawid kry uiteindelik baie meer as wat hy met die wraak sou regkry.

 • Sy manskappe word beloon deur die vrygewigheid van Abigajil.
 • Nabal word deur die Here getref en is nie verder ‘n faktor in die verhaal nie.
 • Hy trou uiteindelik met Abigajil, waarmee hy ‘n bekwame vrou kry, ‘n vrou van dieselfde formaat as sy groot-ouma Rut.
 • Maar die bonus is ook ‘n versterkte invloed in suidelike Juda wat uiteindelik ‘n groot rol in die erkenning van sy koninskap sou speel.

En breër gesien, hy kry dit reg om anders as Saul op te tree en wys onomwonde aan die volk dat hy die regte tipe koning gaan wees. Hy is dapper … EN gehoorsaam aan God, hy tree met krag op teen die bedreigings van die Filistyne … EN hy wag met wyse geduld op God se ingrype om regstelling waar sy eie belange in gedrang kom.

Dawid leer hier dus om nie geestelik of polities dwaas op tree nie, maar om die verloop van sake in God se hande te laat en te doen wat die Here op sy hart lê.

En dit alles weens die vrygewigheid, sjarme en wysheid van Abigajil.  Sy staan soos ‘n helder baken uit in die verhaal, en sy is die een wat die skrywer vir ons voorhou as die voorbeeld om te volg, om ‘n karakter na God se hart te wees.

Ek sluit af

Die bottomline van vrygewigheid is volkome vertroue op die Here. Lees gerus Spreuke 3:5-10 die week wat dit beklemtoon.  Daarsonder kan ‘n mens eintlik nie anders as om inhalig te wees soos Nabal nie.  Dit sluit in dat jy nie op jou eie insigte staat maak nie, maar God ken in alles wat jy doen.  Dan sal Hy jou die regte pad laat loop.  Hierdie absolute fokus op God, beteken dat jy die slegte kan vermy, en dat jou lewe fisies en geestelik genees word.

My uitdaging aan jou die week is: Oorweeg weereens biddend hoe jy die Here kan vereer met offerandes uit alles wat jy besit, en met die beste uit jou oes.  En beproef die belofte van die Here: “dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn.”

Gebed

Aankondigings

Slotlied

Lied 523 – Goddelike liefdebande bind in Jesus mense saam – staan

Seën

Amen

Lied 189 – Halleluja – staan

Continue Reading