Paasfees 2017 Preek Kolossense 3

As jy iemand wil leer ken, wil weet wie hulle is en wat hulle laat tiek, dan wil jy altyd hulle storie leer ken.  Want jou storie – waar jy vandaan kom, wie jou mense is, wat in jou lewe met jou gebeur het – sê wie jy is.  Dit bepaal tot ’n groot mate jou waardes, jou keuses.  Ek is bv. gebore in Kimberley.  Ek het my hele skoolloopbaan op platteland deurgebring.   Ek het op Stellenbosch studeer, so ek is ’n Matie.  Maar eintlik moet jy verder teruggaan in my storie as jy my wil ken.  My ouma en oupa was nie geleerde mense nie.  Hulle het hard gewerk sodat my pa kon gaan leer.  Ons familie ag vandag harde werk en geleerdheid hoog.

Die storie van Paasfees, is ons storie.

Aanvangswoord

Voorganger: Die Heer het opgestaan!

Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan!

V: Die Heer het opgestaan!

G: Die Heer het waarlik opgestaan!

V: Die Heer het opgestaan!

G: Die Heer het waarlik opgestaan!

V: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is ’n wonder in ons oë! Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees. (Ps. 118)

Lied 414 Juig verlostes, juig en sing

Votum

Voorganger:      Loof die Here, want Hy is goed.

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

Voorganger:      In my nood het ek na die Here geroep, die Here het my gebed verhoor en my bevry.

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

Voorganger:      Die Here is my krag en my beskerming. Dit is Hy wat my gered het!

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

Voorganger:      Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

(Psalm 118)

 

Lied 421 vers 1 Die Here Jesus lewe

Seëngroet

Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen

Die Heer het opgestaan!

(Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan)

Lofsang

Lied 417 Jesus, ons eer U

Doopherinnering

V: Ons doop is ’n teken en seel dat God ons gered het. Deur die geboorte, dood en opstanding van Jesus Christus is die magte wat ons bind, verbreek en het God se koninkryk ons wêreld ingekom. Deur ons doop is ons burgers van God se koninkryk gemaak en vrygemaak van alles wat ons gevange hou. Kom ons vier vanoggend opnuut hierdie vryheid deur die beloftes wat by ons doop gemaak is te herbevestig.

Ons gaan ons vanoggend opnuut aan God toewy deur ons geloof te bely en die doopwater aan te raak.

Voorganger: Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde?

Gemeente: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat God ons Vader met jou doop al sy beloftes aan jou toegesê en jou Syne gemaak het.

Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here?

G: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat Jesus Christus vir jou gesterf het en dat jy die redding wat Hy bewerk het, besit.

Glo jy in die Heilige Gees?

G: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat die Heilige Gees in jou woon en vir jou die krag gee om ’n ware dissipel van Jesus te wees.

Jy behoort aan die Here en niks kan hierdie waarheid ooit verander nie.

G: Amen.

Lied 290 verse 1 en 3 Dit is my troos dat ek gedoop is

Gebed

Skriflesing

Kolossense 2:20-3:4

Preek

Jou storie sê wie jy is

As jy iemand wil leer ken, wil weet wie hulle is en wat hulle laat tiek, dan wil jy altyd hulle storie leer ken.  Want jou storie – waar jy vandaan kom, wie jou mense is, wat in jou lewe met jou gebeur het – sê wie jy is.  Dit bepaal tot ’n groot mate jou waardes, jou keuses.  Ek is bv. gebore in Kimberley.  Ek het my hele skoolloopbaan op platteland deurgebring.  My pa was ’n dominee, my ma ’n pastoriemoeder (moenie vir haar sê ek sê so nie)!  Ek het op Stellenbosch studeer, so ek is ’n Matie.  Maar eintlik moet jy verder teruggaan in my storie as jy my wil ken. Ek het al vertel van my oupagrootjie wat grond in Riebeeck- Kasteel gehad het en alles verloor het.  My oupa moes van vooraf begin.  My ouma en oupa was nie geleerde mense nie.  Hulle het hard gewerk sodat my pa kon gaan leer.  Ons familie ag vandag harde werk en geleerdheid hoog.

Maar eintlik moet ek nog verder teruggaan.  Ek is ’n Afrikaner.  Ek het grootgeword met stories van Jan van Riebeeck, van my voorsate wat aan die Kaap geland het (of dit nou my voorsate was of nie).  Die stories wissel (historici sal beter kan sê):  het hulle Afrika toe gekom weens ’n pioniersgees, of was dit mense wat nie so lekker in die Westerse beskawing ingepas het nie.  Hoe dit ook al sy, hulle het deel geraak van die land hier.  Hulle was nóú verbind aan die grond – boere.  Hulle het geweier om onder ’n Britse regering te leef.  Ek het grootgeword met stories van kakis, vroue wat kaalvoet oor die Drakensberge getrek het.  Dit bepaal hoe ons vandag oor onsself dink, die van ons wat Afrikaners is!  Later natuurlik was daar apartheid, ’n deel van ons geskiedenis waarop ons nie trots is nie, waarmee ons worstel – maar dis deel van wie ons is, van ons identiteit.

Baie van julle is nie Afrikaners nie – jou kulturele herkoms het ’n groot invloed op wie jy is, op jou waardes en jou keuses.

Paasfees is jou storie

Die Kolossense teks sê:

Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is   …   julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God

Die storie van Paasfees, is ons storie.

Ons maak soms die fout om te dink ons moet net die feite regkry en dan daarin glo – net glo dat die regte goed gebeur het, sodat ons kan hemel toe gaan.    Maar hoe jy glo, is belangriker as wat jy glo.  Die wagte by die graf het dieselfde gesien as die vroue!  Hulle het ook die  regte goed geglo.  Hulle was so bang, hulle kon nie beweeg nie.  Hulle het die inligting gekry, want het dit gaan rapporteer aan hul leiers.  Die verskil was hóé hulle geglo het.  Hulle was tevrede om omgekoop te word om stil te bly.  Die vroue het die goeie nuus gedeel!

Dit gaan nie net oor die feite wat ons ken nie.   Dit gaan oor die storie waarvan ons deel is.  Die storie van Paasfees is elke gedoopte se storie.

Kolossense 2:12:

12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het.

Ons het gesterf.  Ons het opgestaan.  Die oorwinning is behaal.  Jesus leef en ons leef met hom.  Dit is volbring.  Dit is ons storie.

En dis hoekom ons hierdie storie elke Sondag oorvertel, hoekom ons hierdie storie hierdie naweek vier.  Dit is soos die stories wat ons oupas en oumas vir ons vertel het van ons familie, “Van Niekerks is hardekwas en eiewys”.

Soos wat daardie stories by familiesaamtrekke vertel is, so kom ons Sondag na Sondag bymekaar en sê:  Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)

En daardie storie vorm ons, dit maak ons wie ons is.

Biskop Will Willimon:  Daar is so baie maniere om die opstanding te “verduidelik”.  Maar die punt is, ons kan nie die opstanding verduidelik nie.  Die opstanding verduidelik ons.

Leef vanuit jou storie

En net soos die stories van die Van Niekerks of die Afrikaners beïnvloed wie ek vandag is – die feit dat ek ’n Afrikaner is, maak dat ek dapper is, dat ek deeglik bewus is dat ons kan verkeerd wees, dat ek bereid is om te leer – net so bepaal die storie van Paasfees wie ons vandag is.

strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie,

Laat ek julle net gou herinner wat aangegaan het tussen die mense aan wie hierdie brief in Kolossense geskryf is.  Daar was twee groeperinge wat vir hulle probeer sê het hoe om te leef.  Aan die een kant was daar ’n groep wat gesê  het:  onderhou die wet.  Wees gehoorsaam aan die reëls. Dis Kolossense 2:21 se “moenie daaraan vat of proe of raak nie”.  Jy moet dit en dit en dit.  Jy moenie dit en dit en dit nie.  Dan is jy ’n ware gelowige.

Aan die ander kant was ’n groep wat allerhande geestelike – of dalk eerder spiritistiese – ervarings voorgeskryf het.  Beleef dit of dit of dit – dan is jy ware gelowige.

Die skrywer van Kolossense sê dis baie eenvoudiger – en baie, baie dieper.  Dit gaan nie oor jou gedrag nie.  Dit gaan oor jou identiteit.  Transformasie is nie jou gedrag wat verander word nie, maar jy wat van diep in jou binneste iemand anders word.  Jou storie verander.  Jy kry ’n nuwe storie – en die storie bepaal jou keuses en jou gedrag – jou totale wese.  Dis nie dat ervaring of gedrag nie saak maak nie!  Dis dat ervaring en gedrag van binne af kom – van wie jy is.

Paasfees is nie net ’n storie of ’n leerstelling nie.  Dis ons identiteit, ons wese.  Dit is inderdaad ’n lewenswyse.  Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)

Aangesien ons saam met Christus gesterf het en saam met hom opgestaan het, aangesien hy regeer vanaf die regterhand van God, is ons ander mense.

Dirkie Smit sê:  Dan kan ons dit bekostig om ontspanne te lewe en die dinge te soek daarbo waar Christus is. Dan kan ons dit bekostig om onsself te verloor, prys te gee, te verloën in diens en oorgawe en liefde . . . sonder om regtig daarmee iets te verloor, want ons lewe is veilig verborge by God.”

Ons is nie gebind aan wettiese reëls nie, maar is vry.

Maar ons is ook nie so hemels dat ons vergeet van die aarde nie. Ons bedink die dinge daarbo, SODAT ons nuut, anders, met die alledaagse, aardse dinge besig kan wees.

Nie super-geestelik of super-wetties, maar gewoon:  mense van Paasfees.  Mense wat sê:  Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)  En dit leef.

So dis ons storie.

Ek is Rethie van Niekerk.  Ek het gesterwe.  Ek is saam met Christus uit die dood opgewek.  My lewe is saam met Christus verborge in God.  En omdat dit is wie ek IS, rig ek my gedagtes op Christus en is sy sterwe en opstanding die realiteit waaruit ek leef.

Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Vonkk 5 Vreugde Vreugde

Seën

Voorganger:      Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

Gemeente:       Die genade van die Here Jesus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal.

Respons:

Vonkk 5 vers 2 laaste 2 reëls:

     

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?