Skip to main content

Paasfees 2017 Preek Kolossense 3

As jy iemand wil leer ken, wil weet wie hulle is en wat hulle laat tiek, dan wil jy altyd hulle storie leer ken.  Want jou storie – waar jy vandaan kom, wie jou mense is, wat in jou lewe met jou gebeur het – sê wie jy is.  Dit bepaal tot ’n groot mate jou waardes, jou keuses.  Ek is bv. gebore in Kimberley.  Ek het my hele skoolloopbaan op platteland deurgebring.   Ek het op Stellenbosch studeer, so ek is ’n Matie.  Maar eintlik moet jy verder teruggaan in my storie as jy my wil ken.  My ouma en oupa was nie geleerde mense nie.  Hulle het hard gewerk sodat my pa kon gaan leer.  Ons familie ag vandag harde werk en geleerdheid hoog.

Die storie van Paasfees, is ons storie.

Aanvangswoord

Voorganger: Die Heer het opgestaan!

Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan!

V: Die Heer het opgestaan!

G: Die Heer het waarlik opgestaan!

V: Die Heer het opgestaan!

G: Die Heer het waarlik opgestaan!

V: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is ’n wonder in ons oë! Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees. (Ps. 118)

Lied 414 Juig verlostes, juig en sing

Votum

Voorganger:      Loof die Here, want Hy is goed.

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

Voorganger:      In my nood het ek na die Here geroep, die Here het my gebed verhoor en my bevry.

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

Voorganger:      Die Here is my krag en my beskerming. Dit is Hy wat my gered het!

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

Voorganger:      Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.

Gemeente:       Aan sy liefde is daar geen einde nie!

(Psalm 118)

 

Lied 421 vers 1 Die Here Jesus lewe

Seëngroet

Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen

Die Heer het opgestaan!

(Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan)

Lofsang

Lied 417 Jesus, ons eer U

Doopherinnering

V: Ons doop is ’n teken en seel dat God ons gered het. Deur die geboorte, dood en opstanding van Jesus Christus is die magte wat ons bind, verbreek en het God se koninkryk ons wêreld ingekom. Deur ons doop is ons burgers van God se koninkryk gemaak en vrygemaak van alles wat ons gevange hou. Kom ons vier vanoggend opnuut hierdie vryheid deur die beloftes wat by ons doop gemaak is te herbevestig.

Ons gaan ons vanoggend opnuut aan God toewy deur ons geloof te bely en die doopwater aan te raak.

Voorganger: Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde?

Gemeente: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat God ons Vader met jou doop al sy beloftes aan jou toegesê en jou Syne gemaak het.

Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here?

G: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat Jesus Christus vir jou gesterf het en dat jy die redding wat Hy bewerk het, besit.

Glo jy in die Heilige Gees?

G: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat die Heilige Gees in jou woon en vir jou die krag gee om ’n ware dissipel van Jesus te wees.

Jy behoort aan die Here en niks kan hierdie waarheid ooit verander nie.

G: Amen.

Lied 290 verse 1 en 3 Dit is my troos dat ek gedoop is

Gebed

Skriflesing

Kolossense 2:20-3:4

Preek

Jou storie sê wie jy is

As jy iemand wil leer ken, wil weet wie hulle is en wat hulle laat tiek, dan wil jy altyd hulle storie leer ken.  Want jou storie – waar jy vandaan kom, wie jou mense is, wat in jou lewe met jou gebeur het – sê wie jy is.  Dit bepaal tot ’n groot mate jou waardes, jou keuses.  Ek is bv. gebore in Kimberley.  Ek het my hele skoolloopbaan op platteland deurgebring.  My pa was ’n dominee, my ma ’n pastoriemoeder (moenie vir haar sê ek sê so nie)!  Ek het op Stellenbosch studeer, so ek is ’n Matie.  Maar eintlik moet jy verder teruggaan in my storie as jy my wil ken. Ek het al vertel van my oupagrootjie wat grond in Riebeeck- Kasteel gehad het en alles verloor het.  My oupa moes van vooraf begin.  My ouma en oupa was nie geleerde mense nie.  Hulle het hard gewerk sodat my pa kon gaan leer.  Ons familie ag vandag harde werk en geleerdheid hoog.

Maar eintlik moet ek nog verder teruggaan.  Ek is ’n Afrikaner.  Ek het grootgeword met stories van Jan van Riebeeck, van my voorsate wat aan die Kaap geland het (of dit nou my voorsate was of nie).  Die stories wissel (historici sal beter kan sê):  het hulle Afrika toe gekom weens ’n pioniersgees, of was dit mense wat nie so lekker in die Westerse beskawing ingepas het nie.  Hoe dit ook al sy, hulle het deel geraak van die land hier.  Hulle was nóú verbind aan die grond – boere.  Hulle het geweier om onder ’n Britse regering te leef.  Ek het grootgeword met stories van kakis, vroue wat kaalvoet oor die Drakensberge getrek het.  Dit bepaal hoe ons vandag oor onsself dink, die van ons wat Afrikaners is!  Later natuurlik was daar apartheid, ’n deel van ons geskiedenis waarop ons nie trots is nie, waarmee ons worstel – maar dis deel van wie ons is, van ons identiteit.

Baie van julle is nie Afrikaners nie – jou kulturele herkoms het ’n groot invloed op wie jy is, op jou waardes en jou keuses.

Paasfees is jou storie

Die Kolossense teks sê:

Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is   …   julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God

Die storie van Paasfees, is ons storie.

Ons maak soms die fout om te dink ons moet net die feite regkry en dan daarin glo – net glo dat die regte goed gebeur het, sodat ons kan hemel toe gaan.    Maar hoe jy glo, is belangriker as wat jy glo.  Die wagte by die graf het dieselfde gesien as die vroue!  Hulle het ook die  regte goed geglo.  Hulle was so bang, hulle kon nie beweeg nie.  Hulle het die inligting gekry, want het dit gaan rapporteer aan hul leiers.  Die verskil was hóé hulle geglo het.  Hulle was tevrede om omgekoop te word om stil te bly.  Die vroue het die goeie nuus gedeel!

Dit gaan nie net oor die feite wat ons ken nie.   Dit gaan oor die storie waarvan ons deel is.  Die storie van Paasfees is elke gedoopte se storie.

Kolossense 2:12:

12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het.

Ons het gesterf.  Ons het opgestaan.  Die oorwinning is behaal.  Jesus leef en ons leef met hom.  Dit is volbring.  Dit is ons storie.

En dis hoekom ons hierdie storie elke Sondag oorvertel, hoekom ons hierdie storie hierdie naweek vier.  Dit is soos die stories wat ons oupas en oumas vir ons vertel het van ons familie, “Van Niekerks is hardekwas en eiewys”.

Soos wat daardie stories by familiesaamtrekke vertel is, so kom ons Sondag na Sondag bymekaar en sê:  Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)

En daardie storie vorm ons, dit maak ons wie ons is.

Biskop Will Willimon:  Daar is so baie maniere om die opstanding te “verduidelik”.  Maar die punt is, ons kan nie die opstanding verduidelik nie.  Die opstanding verduidelik ons.

Leef vanuit jou storie

En net soos die stories van die Van Niekerks of die Afrikaners beïnvloed wie ek vandag is – die feit dat ek ’n Afrikaner is, maak dat ek dapper is, dat ek deeglik bewus is dat ons kan verkeerd wees, dat ek bereid is om te leer – net so bepaal die storie van Paasfees wie ons vandag is.

strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie,

Laat ek julle net gou herinner wat aangegaan het tussen die mense aan wie hierdie brief in Kolossense geskryf is.  Daar was twee groeperinge wat vir hulle probeer sê het hoe om te leef.  Aan die een kant was daar ’n groep wat gesê  het:  onderhou die wet.  Wees gehoorsaam aan die reëls. Dis Kolossense 2:21 se “moenie daaraan vat of proe of raak nie”.  Jy moet dit en dit en dit.  Jy moenie dit en dit en dit nie.  Dan is jy ’n ware gelowige.

Aan die ander kant was ’n groep wat allerhande geestelike – of dalk eerder spiritistiese – ervarings voorgeskryf het.  Beleef dit of dit of dit – dan is jy ware gelowige.

Die skrywer van Kolossense sê dis baie eenvoudiger – en baie, baie dieper.  Dit gaan nie oor jou gedrag nie.  Dit gaan oor jou identiteit.  Transformasie is nie jou gedrag wat verander word nie, maar jy wat van diep in jou binneste iemand anders word.  Jou storie verander.  Jy kry ’n nuwe storie – en die storie bepaal jou keuses en jou gedrag – jou totale wese.  Dis nie dat ervaring of gedrag nie saak maak nie!  Dis dat ervaring en gedrag van binne af kom – van wie jy is.

Paasfees is nie net ’n storie of ’n leerstelling nie.  Dis ons identiteit, ons wese.  Dit is inderdaad ’n lewenswyse.  Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)

Aangesien ons saam met Christus gesterf het en saam met hom opgestaan het, aangesien hy regeer vanaf die regterhand van God, is ons ander mense.

Dirkie Smit sê:  Dan kan ons dit bekostig om ontspanne te lewe en die dinge te soek daarbo waar Christus is. Dan kan ons dit bekostig om onsself te verloor, prys te gee, te verloën in diens en oorgawe en liefde . . . sonder om regtig daarmee iets te verloor, want ons lewe is veilig verborge by God.”

Ons is nie gebind aan wettiese reëls nie, maar is vry.

Maar ons is ook nie so hemels dat ons vergeet van die aarde nie. Ons bedink die dinge daarbo, SODAT ons nuut, anders, met die alledaagse, aardse dinge besig kan wees.

Nie super-geestelik of super-wetties, maar gewoon:  mense van Paasfees.  Mense wat sê:  Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)  En dit leef.

So dis ons storie.

Ek is Rethie van Niekerk.  Ek het gesterwe.  Ek is saam met Christus uit die dood opgewek.  My lewe is saam met Christus verborge in God.  En omdat dit is wie ek IS, rig ek my gedagtes op Christus en is sy sterwe en opstanding die realiteit waaruit ek leef.

Die Heer het opgestaan!  (Gemeente:  Die Heer het waarlik opgestaan.)

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Vonkk 5 Vreugde Vreugde

Seën

Voorganger:      Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

Gemeente:       Die genade van die Here Jesus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal.

Respons:

Vonkk 5 vers 2 laaste 2 reëls:

Kolossense 3, Paasfees, preek, preke, Rethie van Niekerk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.