Ons verwelkom almal

liquorice-all-sorts-250Ons verwelkom almal.  Maar wat beteken dit?  En hoe lyk dit prakties?

Ons verwelkom almal | Filippense 2:1-5
27 Julie 2014 Somerstrand oggenddiens

Afkondigings

Verwelkoming en verjaarsdae

Votum en seëngroet
Jesus gesê:
waar twee of drie in my Naam saam is,
daar is ek by julle.

Daarom groet sy Naam:
genade, liefde en vrede
vir elkeen van ons.
Lofsang en aanbidding
Lied 164 (staan)
Lied 222 (staan)
Lied 464 vv 1 en 3 (staan)

Gebed

Toepassing
Jannie du Preez

Toewyding
Lied 250 vv 1, 2 en 5 God’s wet vra al ons liefde (sit)

Skriflesing & Preek
Gesinsbyeenkomste Gr 8’s
DVD “kruieplantjies”.

ek nie goeie tuinier –
DVD sê verskillende plante groei beter wanneer saam geplant.

Tamatie groei bv. beter as geplant met basilie –
laat tamaties lekker smaak,
hou peste weg.

Basilie groei weer beter saam kamille –
maak essensiële olies meer.

Knoffel laat sommer klomp plante beter groei.

Video praat dan hoe Jesus verskillende mense gekies,
hoe God verskillende mense saam in families voeg,
mekaar help beter groei.

Ook kerk –
ons verskillende kruie,
saam beter groei.

Maar gou vertel van ander gemeente – een van eerstes,
eerste in Europa,
in stad Filippi,
antieke stad Noord-Ooste van Griekeland.

Paulus op sendingreis,
kom in stad Filippi.
Is nie sinagoge in stad –
het 10 volwasse Joodse mans nodig sinagoge.

Maar, as nie 10 mans was wat Joodse geloof volg,
kanse goed steeds vroue,
slawe.

Dié dan gewoonlik buite stad ontmoet.

Lukas vertel:
Hand 16:13-15

Lidia was besigheidsvrou,

handelaar pers materiaal –
kan daaruit aflei ryk,
pers kleurstof simbool van mag en eer in antieke wêreld,
baie duur en gesog.
Tiatira, waar Lydia vandaan,
hoofstad van die industrie.

So Lydia besigheidsvrou,
ryk,
hoof van haar huishouding –
hele huishouding doop.

Huiskerk – eerste Christelike gemeente in Filippi –
begin in haar huis,
waarskynlik dan ook leier in gemeente.
Volgende persoon tot bekering in Filippi
(Hand 16:16-18)
jong slaaf meisie.

Veroorsaak Paulus in tronk eindig.
Hier kom tronkbewaarder tot bekering,
ook hy en sy hele huishouding gedoop
(Hand 16:25-34)

So eerste gemeente in Filippi
behoorlik diverse gemeente:
ekonomies divers: arm (slaaf), middelklas (tronkbewaarder), ryk
gender
generasies (gesinne)
tin minste een Romein, een Jood, onbekende etnisiteit (slavin)
Waarskynlik ook polities (tronkbewaarder Romeine, Jodin, slavin…)

En so Here nog altyd met kerk gewerk.
Ons menslike natuur wil graag homogene groepe vorm,
maar God voeg altyd verskillende,
diverse mense saam.

As hele Bybel kyk,
kan duidelik sien dat God so bedoel,
dat God juis wil hê VERSKILLENDE mense,
met verskillende persoonlikhede,
verskillende gawes,
verskillende agtergronde,
een moet wees.

Nie net kerk!
Kyk families!

Mens sou nou dink familie,
selfde bloed are,
darem selfde!

Maar nee.
Families verskil.
Een net stilte soek, op eie wil wees boek.
Een aanhoudend babbel.
Een reëls volg.
Een net bewus van reëls wanneer in moeilikheid omdat breek.
Dáárdie een.
Een altyd betyds
Een altyd laat
Een maklik glo
een sukkel glo.
Ag man,
hoef nie eers families te kyk,
kan sommer huwelik kyk!

Nog nooit gesien God twee mense presies selfde is saamvoeg.
Inteendeel,
meestal opposites saamvoeg!

God voeg verskillende,
diverse mense saam.
Wil hê so verskillend saam dien.

Herinner Deon preek verlede Sondag:
een van redes hoekom God mense saamvoeg,
is omdat God self in verhouding staan.
God drie in een.
God ons innooi verhouding in God self.

Skape verskillend,
voeg verskillende mense saam.
Want só leer ons God beter ken,
so kan ons groei.

Steven Covey sê as twee mense selfde opinie het,
is een van hulle onnodig.

Nou, dink nie stem 100% met hom saam,
maar verstaan wat sê:

juis in verskille
wat ons realiteit beter verstaan.

Prent van vrou –
jong meisie,
ou vrou.

Is albei.
Party sien een,
ander ander.
Ons mekaar nodig,
sodat hele prentjie kan sien.

God voeg verskillende mense saam,
sodat by mekaar kan leer.
Verskillende perspektiewe vul mekaar aan,
God beter ken.

Dikwels God praat juis deur verskille.
Jou blinde kolle wys,
perspektief verbreed,
foute verander.

Ook aanvul,
saam beter.
Huwelikskategese,
verskille so helder:
wat sou gebeur albei van julle loskop, nie beplan?
wat sou gebeur albei van julle control freaks?
Juis verskille nodig!

Ons gemeente nog altyd divers,
verskille waardeer.

Is hoekom,
toe nuwe gemeente begin,
gesê: is wie ons is,
was nog altyd belangrik,
daarom een van waardes.

ek 14 jr. gelede bevestig,
eerste vrou OK voltydse pos.

Ryk en arm
Oud en jonk – Waltonpark dienste, aanddienste
Kinders

Diversiteit help natuurlik ook besef wie is,
bevestig identiteit.

Ek paar weke gelede gepreek,
gewonder: waar trek streep?

Goeie gesprek te voer,
maar juis in verskille,
ook agterkom wie self is,
leer te aanvaar.

Huwelik:
juis man se geroetineerdheid
help my besef dat nie roetine hou,
variasie, dinge laat gebeur.
Help waardeer dat ook my manier van wees
kosbaar is,
dat belangrike bydrae tot geheel bring.

Ons is Afrikaanse gemeente –
enigste in Somerstrand.
Feit dat mense van ander tale by ons tuis kom,
bevestig dit vir ons –
is wie ons is,
waardeer, omarm.
Daarom tolk.

Ons is gereformeerde gemeente.
Beteken sekere goed glo,
op sekere maniere oor die Bybel,
doop,
ens. dink.

Divers,
verskillende style van aanbidding (aanddiens),
maar hou nie op gereformeerd te wees.
Gesprek met mense van ons verskil,
juis bevestig:
dis wie ons is.
En dis goed –
dis ons bydrae,
God ons so gemaak
omdat juis só wil gebruik.

So God maak ons divers.
Is gawe/geskenk.

Maar natuurlik nie altyd so maklik!

So Paulus plant gemeente in Filippi,
gaan voort met reise,
sendingwerk.

Bly in kontak,
lief vir hulle.

Skryf brief,
ons vandag in Bybel,
brief aan Filippense.

Filippense 2:1-5

Hierdie amper soos handleiding:

so moet julle met gawe van diversiteit saamleef.

1. Besef wat het
Begin herinner aan wat het,
wie is:

2 Aangesien julle die troos in Christus ondervind het,
die aansporing deur die liefde,
die gemeenskap deur die Gees,
die innige meegevoel en meelewing—

Weer Deon verlede Sondag:
God jou ingenooi,
deel gemaak sy liefde,
sy plan.
Jou lief.
elkeen uniek en anders gemaak.

Toe Deon gesê wanneer ons dit nie verstaan,
dan begin ons onsself met ander vergelyk,
word verskille juis struikelblok,
dink in kompetisie met mekaar.

Raak kompetisie:
my voorkeur,
my oortuiging,
goed doen soos ek wil.

Word wen en verloor,
jy moet altyd wenner wees,
ten alle koste jou sin kry.

So, om hierdie verskille as geskenk ontvang,
onthou eerste:
is nie kompetisie!
God jou so geskape soos is,
het lief.

Ook ander.

2. Eenheid
Tweede ding:
wees eensgesind.

Nou kan mens wonder:
hoe kan divers wees
en eensgesind wees:
een van liefde, hart, strewe.

Maar Paulus praat elders eenheid in verskille –
1 Kor. 12, gebruik metafoor van liggaam –
beklemtoon belangrik juis verskille is,
tog ook een.

Teks sê nie moet selfde goed doen,
dinge op selfde manier doen
selfde wees.

Teks in Grieks letterlik:
selfde liefde hê
selfde dink.

M.a.w.,
God liefhê en dien,
gedeelte verstaan van geskiedenis:
Jesus Seun van God vir mense gesterf,
regeer.

3. Moenie selfsugtig wees nie.
Derde manier regkry verwelkomend te wees,
verskillend en een:
nie selfsugtig wees nie!

3Moet niks uit selfsug of eersug doen nie,

Kompetisie ons dryf waarvan Deon gepraat –
eie begeertes,
behoeftes,
voorkeure.

Om werklik verwelkomend te wees –
in kerk,
in families
in huwelik
in verhoudings mense graag evangelie wil bereik:

nie vra: hoe sal dit my bevoordeel?
Wat kry ek daaruit? nie

Vra:
Hoe sal dit God dien?
Hoe sal dit die koninkryk van God laat kom?

4. Nederigheid
Vierde manier almal verwelkom,
nederigheid.

3b maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.

nederigheid beteken
verskille regtig as gawe aanvaar.

teenoorgestelde – hoogmoed?
beteken ek is reg,
my manier van doen, is reg,
ek moet jou net kry om dinge regte manier te doen –
my manier.

Nederigheid beteken
dat eie beperkinge erken.
Weet op eie nie hele prentjie sien,
soms verkeerd is
blinde kolle het.

Wanneer dit erken,
kan ons,
wanneer ons van mense verskil,
onsself herinner:
hulle is nie verkeerd nie,
hulle is net anders.

Dan ons nie nodig krampagtig eie regte
eie belangrikheid vas te hou.

Voorbeeld Jesus teks:

hy homself verneder
deur gestalte van slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word
(Fil. 2:7)

Laaste manier:
5. Onthou ander se behoeftes
Onthou ander se behoeftes

4Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie,
maar ook aan dié van ander.

Soms so vasgekeer in jou eie behoefte –
betyds gereed te wees vir kerk (familie),
rustig tyd op eie (huwelik) –
dat nie behoeftes van ander raaksien.

Dan dit jou help,
oomblik wegkyk eie behoefte,
kyk wat ander mense nodig het –
nederig wees,
nie selfsugtig net eie behoefte.

Wanneer ander behoefte raaksien,
kan ook verwelkom.

Behoefen
Sommer paar los gedagtes
hoe kan oefen komende week verwelkomend te wees:

Vra iemand getuienis.
Dat vertel hoe Here begin dien,
wat verhouding met Here beteken.

Dalk verras eenheid ontdek!
Een van hart.

2. Dink aan iemand wat gewoonlik anders oor goed dink en voel as jy.
Dink hoe daardie verskille stappe kan wees
na ’n beter, breër verstaan,
manier van leef.

3. Maak ’n lys van mense wat jou irriteer.
Hoekom irriteer hulle jou?
Dalk blindekol?
Wat kan by hulle leer?

4. Mense op jou plek sit aanddiens – bid.

5. Mense in banke om jou –
wat behoeftes?
Wat kan jy doen hulle welkom te laat voel?

My gebed vir ons –
as gemeente
ook huwelike
families
mense mee kontak dalk nog nie Here ken:
dat ons almal kan verwelkom,
nie selfsugtig sal wees,
nederig sal wees,
ander se belange in ag sal neem,
sodat in proses
elkeen van ons kan floreer –
krui kan wees God ons gemaak het,
vrugte kan dra wat God ons gemaak te dra,
beste in mekaar kan uitbring.
Gebed
Lied 532 O Vader neem ons hande

Dankoffer

Slotsang
Lied 523 vv 1, 3 en 5 goddelike liefdesbande (staan)

Seën
Mag die Here

julle liefde vir mekaar
en vir alle mense
laat groei
en oorvloedig maak

Respons
Lied 464 Refrein Dan moet ek juig

diversiteit, Filippense, Filippense 2, inklusief, inklusiwiteit, ons verwelkom almal, preek, Rethie van Niekerk

Comment

  • Baie dankie vir almal wat meegewerk het aan hierdie mees besonderse diens. Wat ‘n belewenis! Loof God dat Hy voor ons uittrek, én ons seën!

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.