Ons luister na God – kleingroepe 27 Julie tot 2 Augustus

RUS

Logo270x135Hierdie kwartaal fokus ons op Somerstrand Gemeente se roeping om te LUISTER en LEEF.  Die erediens van 3 Augustus  fokus op die tweede waarde: ONS LUISTER NA GOD (geloofsonderskeidend). Maak julle oë toe en raak vir ’n paar minute stil in voorbereiding vir die byeenkoms.  Laat iemand die volgende teks hardop voorlees en laat elkeen daaroor vir ’n paar minute nadink en die gebed van hulle hart maak: “Ek wil luister na wat God die Here sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir dié wat Hom getrou dien.” (Ps. 85:9).  Open met gebed.

LUISTER

  1. Dat God praat, is ons belydenis en belewenis. Van die maniere waarop die Bybel ons vertel dat ons God se stem hoor, is in die natuur (Ps. 19), deur wat in die geskiedenis (Ps. 44:2) en elke dag gebeur (Hebr. 3:7), deur ander mense se woorde (1 Tim. 4:16), deur wysheid en insigte (Spr. 2:3) en drome (Hand. 2:17) wat God gee, en natuurlik veral deur die Woord (Ps. 40:9; 85:9; Joh. 1:1; Hebr. 4:12) en die Heilige Gees (Openb. 2:7).
  2. Hoe dit prakties werk, leer ons deur eie ervaring en deur die verhale wat ons vir mekaar vertel.  Bemoedig mekaar met verhale van julle eie luister na God. Gebruik van die volgende vrae om die gesprek te lei: Hoe doen jy dit?  Hoe hoor jy Hom?  Waar hoor jy Hom?  Watter manier werk vir jou die beste (kyk na die lysie hierbo)? Hoe onderskei jy dat dit Hy is wat met jou praat?
  3. Lees nou Filippense 1:1-11 en deel met mekaar wat julle daarin tref.  Let veral op na wat Paulus oor onderskeiding sê.
  4. Ons moet vaardig raak om God se stem te onderskei.  Daar is immers ‘n Gees van waarheid en ‘n gees van dwaalleer (1 Joh. 4:6).  Daar is die gevaar van ander stemme wat God se stem kan uitdoof.  Daar is ook ons eie begeertes wat ons vermoë om te onderskei belemmer.  Hoe help Paulus ons om te kan onderskei? Kyk veral na vers 9-10.
  5. Watter ander maniere gee die Bybel vir ons waarop ons God se stem kan onderskei?  Kyk bv. na Rom. 12:1-2; 1 Kor. 12:10; Hebr. 5:14; 1 Joh. 4:6.  Watter ander gedeeltes kan jy aan dink?

LEEF

Wat lê die Here nou op jou hart?  Hoe kan jy met meer aandag na God begin luister?  Verbind julle aan die Here in gebed.  Bid ook saam vir die groot SG101 proses in die gemeente rondom ons roeping, waardes en werksaamhede.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.