Matteus 3:13-17 – Jesus se Doop

In Jesus se doop sien ons hemel en aarde oopkraak.  God begin nuut – deur weer te praat, deur die Gees, deur Jesus se bediening… en God begin nuut met elkeen van ons.

Toetrede

Lied 167 Jesus bron van al my vreugde (albei verse) (Staan)

Votum

Seëngroet

Lofsang

Ps. 29 (Leesrooster) verse 1, 3 en 5 (Staan)

Lied 492 In U is Vreugde (albei verse) (Sit)

Doopherinnering

Nie vandag baba te doop,

maar nooi vanoggend te dink aan jou doop.

 

Babatjie hospitaal,

dikwels nog nie naam –

kry bandjie omarm,

dat weet wie s’n is:

“Baba van Niekerk”.

 

Doop:  God bandjie omarm –

sê God s’n.

 

In jou doop God na jou uitgereik,

jou opgetel,

gesê sal altyd jou Vader wees,

jou altyd vashou.

 

David Slagle vertel hoe sy seuntjie,

was pas geleer het om “pappa” te sê,

vir twee weke behoorlik met asma en oorinfeksie gesukkel het.

Die kleinman het aan mekaar gehoes en genies,

en sy neus het soos ‘n kraan geloop.

Elke aand as David van die werk af kom,

het hy gehardloop om hom by die deur te ontmoet,

glimlaggend,

hoesend,

met ‘n lopende neus

en die opgewonde woorde: “Pappa! Pappa!”

 

David is ‘n man wat maklik gril.

Tog, vertel hy, het sy seuntjie se gedurige niesery

en onbeheerbare loopneus

hom nie gepla nie.

Al het die kleinman elke hemp van hom met ‘n laag bedek,

het hy sy seun baie lief,

en geniet hy die kleinman se liefde.

 

Wat meer is:

“My seuntjie se siekte herinner my dat God my lief het

ten spyte van my sonde,

en wil hê ek moet as kind na Hom hardloop,

met die woorde: ‘Abba, Vader!'”

 

Maak nie saak hoe jou lewe lyk,

met watter grillerige goed jy soms in God se arms inhardloop,

hierdie water herinner jou,

jy altyd welkom by God.

Jy altyd sy kind.

 

Gebed Toeëiening

 Geloofsbelydenis

Gebed

Skriflesing

Matteus 3:13-17

In afgelope tyd gelees Jesus geboorte,

besoek uit Ooste.

Dan gevaar kindermoord – Jesus en familie vlug na Egipte.

Ongeveer x jr. oud toe terugkeer na Nasaret.

Dan weet toe 12 was, saam ouers tempel –

verder nie veel Jesus jongdae.

 

Wanneer Jesus ongeveer 30 jaar oud is,

(vlgns Lukas 15e regeringsjaar Keiser Tiberius)

begin Johannes preek.

 

Jesus begin openbare bediening

deur gedoop te word:

 Skriflesing

Net hierna Jesus woestyn – versoek,

daarna eerste openbare optrede – water in wyn.

Preek

In voorbereiding preek,

interessante artikel afgekom Ortodokse ikonografie.

 

Ikoon nie afbeelding aanbid,

gebed.

 

Veral binne Ortodokse tradisie,

ikoon lyk soos lyk –

daar’s nie sg “artistic freedom” nie –

ikone van spesifieke ding lyk altyd grotendeels selfde.

 

Ortodokse Ikoon van die doop van Jesus (kliek om te vergroot)

Bogojavlenie: Ortodokse Ikoon van die doop van Jesus (kliek om te vergroot)

 

Artikel gelees

sê daar spesifieke lyne sigbare alle Ortodokse ikone –

goed sigbaar ikone Jesus doop.

 

Johannes Doper staan op oewer,

seën Jesus.

In hoek boom met byl teen wortels,

soos Johannes gepreek het.

 

oorkantste oewer engele

wag Jesus ontvang wanneer uit water kom.

Hande bedek as teken van respek

vir wat gaan ontvang.

 

Bokant Jesus tradisioneel donker kraak in hemel,

duif daal vanuit kraak neer.

 

Jesus lê in Jordaan

asof in waterige graf.

Klere dikwels selfde

as uitbeeldings van kruisiging,

waar begrawe word.

 

Ander tema altyd ikone o.a. geboorte,

is gekraakte aarde –

ook hier:

rivier vloei tussen twee kranse,

letterlik aarde gekraak,

oopgeskeur.

 

hemel en aarde kraak oop

En dis punt vir my van ikoon –

punt van verhaal vandag:

die hemel en die aarde word oopgebreek.

Kraak,

sodat nie toe,

af geseël van mekaar,

maar oop.

 

God self –

ikoon letterlik Jesus, Gees,

is in kraak.

 

Wanneer Jesus uiteindelik sterf,

skeur voorhangsel tempel –

dan skeiding hemel en aarde finaal gebreek.

 

God koninkryk aarde toe gekom –

God is nou hier

en God regeer nou hier.

Niks kan ons eer van God skei nie.

 

In Jesus

word die hemel oopgebreek,

kom God aarde toe,

word hemel en aarde een.

 

God begin nuut

En hierdie gekraakte hemel en aarde

is ’n nuwe begin.

 

By skepping God gepraat,

deur sy woorde ganse skepping tot stand gebring.

 

Met Adam en Eva gepraat,

met aartsvaders gepraat,

later deur profete gepraat…

en dan, in ’n stadium,

word God stil.

 

Vir jare der jare

hoor mense niks van God nie.

 

God begin nuut… deur weer te praat

En dan,

hier,

praat God weer.

 

Die hemel breek oop

en word op aarde gehoor.

 

En dis nie net dát God praat wat NB is,

ook wát hy sê:

“Dit is my geliefde Seun.

Oor Hom verheug Ek My.”

 

Is samevoeging twee skrifgedeeltes:

eerste Psalm 2:7

“Jy is my geliefde Seun”

Jesaja 42:1

“Oor jou verheug Ek my”

 

Is belangrik watter woorde God gebruik oor Jesus te praat,

sê daarin wie Jesus is,

waarmee God besig.

 

Ps. 2 (Jy is my geliefde seun),

Ps. gaan oor koningskap

en troonbestyging.

 

die wat hoor,

hoor dus

dat Jesus koning is –

dat hy gaan regeer,

dat hy die Een is wat God beloof het,

stuur om God koninkryk op aarde te laat kom.

 

Maar Jesaja 42 (Oor jou verheug ek my)

belangrike leidraad oor HOE hierdie koning gaan wees,

hoe sy koninkryk gaan lyk.

 

Jes. 42:1 begin van die sg “Kneg van die Here”-liedere.

Beskryf Koning wat gaan kom –

nie as magtig,

oorwinnaar,

militêre mag,

maar as nederig,

lydend,

bereid om te ly in plek van ander.

 

DIT is wie God sê Jesus is –

stem van God deur breek,

In Jesus gaan God regeer –

maar anders as wat verwag en ken van aardse konings.

 

God begin nuut… deur die Gees

Hoor nie net Vader se stem by Jesus doop –

Gees ook sigbaar soos duif op Jesus neerdaal.

 

Nog leidraad dat God hier besig is om oor te begin met skepping.

 

Duif in Joodse tradisie ryk simboliek.

Skeppingsverhaal lees Gees oor waters gesweef voor God begin skep.

Jode verstaan as duif.

 

So duif simbool skepping –

God oor begin met skepping.

 

Duif ook herinner Gen. 8 –

Noag duif uitstuur

wat nuwe begin inlei.

 

Verder duif simbool van verlossing (Gen. 8:8),

reinheid (Lev. 5:7),

liefde (Hoogl. 6:9).

 

So in Jesus doop

sê God deur Gees

dat God in Jesus nuut begin met skepping,

dat hemel en aarde oopbreek

sodat daar liefde

en verlossing kan wees.

 

God begin nuut… deur Jesus se bediening

En dan, natuurlik, voor die hand liggende een:

God begin nuut

deur Jesus se bediening.

 

Hierdie is Jesus se bevestiging –

soos dominee hande oplê,

of Kerkraadslid voorstel.

Sê dat gestuur deur God,

dat hy een is met God,

dat wat Jesus gaan doen,

God se werk is,

is waarmee God besig is.

 

Nou hierdie teks lank verleentheid gewees vir vroeë Christelike kerk.

Hoekom Jesus nodig gedoop te word?

 

Veral:

doop hier ter sprake,

iets HEELTEMAL anders as doop ons vandag ken.

(Stem moontlik meer ooreen doop kerke wat volwassenes doop.)

 

Hierdie bekeringsdoop –

sonde bely,

afgewas,

begin nuut, skoon.

 

Doop wat ons van Jesus ontvang het,

hy opdrag gegee bedien,

iets anders.

 

Onthou,

lees dat Paulus later mense doop van Johannes ondergaan,

nie-Christelike doop,

Paulus hulle weer gedoop (Hand 19).

 

Want Johannes doop simbool bekering,

Christelike doop simbool van God uitreik na ons,

inlywing in Christus sterwe en opstanding –

bandjie om arm sê:

Ons is God se kinders,

ons deel aan Jesus.

 

Nou as Jesus dan geen sonde gehad,

en Johannes doop bekeringsdoop,

sondebelydenis –

hoekom Jesus gedoop?

 

Kan verstaan waarom Johannes teëstribbel –

aanvanklik huiwerig Jesus doop.

 

Maar Jesus word gedoop

juis omdat God oor begin

MET ONS.

 

in Jesus doop identifiseer homself volledig

Israel en haar sonde.

Hy laat Homself as’t ware so

in Israel se sonde dompel.

Iemand sê mooi:

in sy doop

Jesus sy skouer onder ons sonde kom indruk,

ons sonde op hom kom neem.

 

God begin nuut… met my

En dit beteken

dat God se nuut begin

ook vir ons is.

 

Jesus se doop

eerste treë na ons doop.

 

Is letterlike oopbreek van hemel en aarde

sodat ons kan deel hê aan God,

sodat ons kan leef in sy koninkryk,

as sy kinders.

 

Doop ons ondergaan

inderdaad anders doop Jesus hier ondergaan.

Is doop waarin God sê

dat God nuut begin het,

En omdat God nuut begin het,

behoort ons aan hom.

Vir altyd.

 

En begin hy elke dag weer nuut met ons,

ten spyte van die gemors wat soms aan ons klou.

Ons is welkom by God.

 

Henry Nouwen sê God woorde hier oor Jesus

op die ou end

ook intiemste waarheid

oor elkeen van ons:

Jy is God se geliefde kind.

Oor jou verheug God hom.

 

Blykbaar Martin Luther gesê

ons moet elke dag opnuut in doopbak inklim.

 

Is wat Luther bedoel het:

om elke dag te gaan skuil

in wete dat God ook met jou nuut begin,

dat jy kan wegkruip in sy liefde

en genade.

Nuwe jaar,

tyd van nuut begin –

daarom Nuwejaarsvoornemens.

 

Maar ons ook nodig soms herinner te word

dat God nuut begin met ons –

dat deur Jesus,

vorige bladsye

waarop ink gemors,

trane gespat

skoon vee,

sodat skoon,

nuut kan begin.

 

Waarmee wil jy vanjaar nuut begin?

 

Michelangelo,

“In elke blok graniet sien ek ‘n pragtige beeld,”

 

inspireer vir Benjamin Zander,

dirigent van die Bostonse Filharmoniese orkes.

Sy lewensdoel is om die goeie,

die mooie in elke mens na vore te bring.

Hy noem hierdie benadering “Giving an A”.

Hy behandel alle mense asof hulle A-kandidate is.

Hy doen dit letterlik.

Die studente vir wie hy ’n semesterkursus

in die kuns van musiekuitvoering aanbied,

gee hy sommer aan die begin van die kursus ’n A-simbool.

 

Zander beskryf die praktiese implikasies van sy benadering as volg:

 

•       Jy fokus nie op ander se beperkings nie,

maar ontdek saam met hulle hul uniekhede.

 

•       Jy skat jou kollegas/mense na waarde

en luister na hulle.

 

•       Jy verwag nie die minste van ander nie

en daarom sal hulle hulle beste lewer.

 

•       Gee jouself ’n A.

As jy jouself onderwaardeer,

sal jy geneig wees om dieselfde met ander te doen.

 

God se nuut begin

is om ons te herinner

dat ons met ’n A begin –

en eindig.

 

Jy is God se geliefde kind

Oor jou verheug God hom.

Gebed

Dankoffers

Slotlied

Lied 292 My Enigste Troos (albei verse) (staan)

Seën

Respons

Lied 313

     

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.

 • Avatar

  Annelize

  |

  Helo ek trek end November PE toe v Grahamstad.
  Hoe werk kerkdienste by julle. Weens Covid. Is daar dienste of is Alles online.
  Baie dankie
  Annelize Brisley