Swaarkry word beloon – Matt. 5:1-12 – kleingroepe: 19-25 Jan.

Ons behandel die eerste kwartaal die Bergrede van Jesus, soos Matteus dit vir ons vertel.  In die Bybelskool lees ons ook die res van die evangelie volgens Matteus (www.bybelskool.com).

Swaarkry word beloon – Matt. 5:1-12

2 swaarkry word beloonGee geleentheid dat elkeen iets deel wat gebeur het sedert julle laas by mekaar was.

RUS

Gee geleentheid dat elkeen met geslote oë bewus raak van die Here Jesus se teenwoordigheid, terwyl jy Matt. 18:20 2 keer lees: “waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle”. Ná so 1 minuut stilte: “Dank die Here vir alles wat Hy die afgelope week vir jou gedoen het.”  Ná 2 min lees Matt. 18:19: “As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry – dink hieroor na.” Gee 1 minuut stilte.  Sê dan: “Dink na oor dinge wat jou pla, en vra die Heilige Gees vir leiding.” Gee 2 minute stilte.  Sê dan: “Die Here Jesus is hier.  Gesels met hom oor dié dinge wat jou pla.”  Ná nog ongeveer 2 minute, sê Amen.

Gee geleentheid dat mense kan deel wat hulle ervaar het in hierdie “daaglikse ondersoek”.  Indien hulle vrymoedigheid het, kan julle saam vir van dié sake bid en ook op julle groep se gebedslys sit.

HOOR

1.  Lees Matteus 5:1-12.

2.  Gee geleentheid dat elkeen deel wat hom of haar tref.

3.  Die Griekse woord makarios wat hier met “geseënd” vertaal word, beteken om, in die volle sin van die woord, met Goddelike geluk vervul te wees.  Tog praat Jesus hier van mense wat treur, honger, dors, vervolg en beledig word, en ervaar dat valslik alles wat sleg is van hulle gesê word. Hoe moet ‘n mens dít verstaan?

4.  Die seëninge van die eerste en die agste saligspreking (vers 3, 10) word in die teenwoordige tyd geformuleer, terwyl die ander in die toekomstige tyd geformuleer is. Wat sê dit vir julle van die karakter van die koninkryk van die hemele wat Jesus hier aankondig?

5.  Daar is gewoonlik min bedreigings van die samelewing vir mense wat volgens die eerste drie saligsprekings leef (afhanklikes, treurendes en sagmoediges).  Dit is egter baie keer anders vir dié wat honger en dors na wat reg is (vers 6), wat barmhartigheid bewys (vers 7), wat vrede maak (vers 9), en veral wat doen wat reg is (vers 10), omdat hulle rein van hart is (vers 8).  Die samelewing bied baie keer weerstand en vervolg dié wat sosiale en ekonomiese onreg ontbloot.  Hoe ervaar julle dit?  Wat doen teenstand en vervolging aan julle?

6.  Die negende saligspreking (vers 11) bevat ‘n belofte dat swaarkry beloon word.  Dit moet ons help om getrou te bly aan God se ideaal dat reg en geregtigheid oral moet geskied.  Het dié belofte nog betekenis vir julle?

LEEF

Deel met mekaar 1) watter onregte in julle omgewing is, 2) wie barmhartigheid nodig het, 3) waar vrede gemaak moet word, 4) waar gedoen moet word wat reg is.  Wat lê die Here nou op julle hart om daaraan te gaan doen?  Bid dan vir mekaar en deel volgende week wat gebeur het.

Ons lees volgende week Matteus 5:13-16 – Sout-van-die-aarde mense.

Kleingroeptekste vir die res van die kwartaal:

Vyande word vriende  – Matt. 5:17-48
Skynheiligheid ontbloot – Matt. 6:1-18
Goddelike golflengte ontdek – Matt. 17:1-8
Bekendstelling van nuwe wyn – Matt. 26:26-30
Onverwagse opbrengste – Matt. 6:19-34
Boontjie kry sy loontjie – Matt. 7:1-29
Jesus en die Samaritaanse vrou – Joh. 4:5-42
Genesing van die blinde man – Joh. 9:1-41
Lasarus se opstanding – Joh. 11:1-45
     

Trackback from your site.

Leave a comment