Markus 1:1-8 – Kleingroepmateriaal

RUS

Wie is die mense wat “die pad vir die Here gereed gemaak” het in jou lewe? Wat het hulle gedoen? Vertel vir mekaar daarvan.

HOOR

Lees Markus 1:1-8

Johannes se verkondiging is die hoogtepunt van die profetiese boodskap, naamlik die totale vernuwing wat God wil en sal bring (Jes 33:24; Jer 31:34; Eseg 18:31; Sag 13:1; Miga 7:18). Jeremia sê dat God vergifnis sou skenk in die dae wanneer Hy die nuwe verbond gaan sluit (31:34). Johannes verkondig dit. Die teks benadruk die rol van Johannes die Doper as “voorbereider” vir Jesus. Die Ou-Testamentiese boodskap oor ’n “voorbereider” vir die Messias is in Johannes vervul. Nietemin is die fokus van hierdie verse nie Johannes die Doper nie, maar die “evangelie van Jesus Christus, die Seun van God”.

  1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
  2. Die plek van Johannes se bediening is beduidend. Die woestyn is dikwels as ’n plek van terugkeer na God gesien. Dis die plek waar God met sy mense alleen is, die plek van God se nabyheid. Die volk het in die woestyn rond geswerf. Daar was hulle dikwels ongehoorsaam. Daar het God sy genade dikwels aan hulle betoon. Die woestyn is volgens Hosea die “verlowingstyd” van God met sy mense. Hoe voel julle hieroor? Het jy dit al so beleef in jou lewe? Vertel vir mekaar daarvan.
  3. Johannes se oproep is bekering. Die Hebreeuse ekwivalent van bekering is om om te draai (terug te keer). Wat benadruk word is nie die verandering in optrede en kenmerke van die mens nie, maar transformasie van die totale rigting van die mens se lewe. “It is realized in obedience to his will; it involves trusting absolutely in Him and ceasing to rely on such human helps as foreign alliances or on false gods; it includes a new attitude to everything, which expresses itself negatively as turning away from all evil; and it is something which in the last resort comes not from man but from God.” (Cranfield). Wat tref jou in hierdie beskrywing van bekering? Hoekom?

LEEF

  • Hoe kan julle “die pad vir die Here gereedmaak”? Waartoe roep die Here jou? Gesels oor watter praktiese stappe elkeen volgende moet neem om gehoorsaam te wees aan hierdie roeping.
  • Het julle kleingroep ’n spesifieke sendeling wat julle ondersteun? Hoe gaan julle die persoon hierdie week ondersteun? Indien julle nie ’n spesifieke sendeling ondersteun nie, bid daaroor, vra die Gees om julle te lei en kies ’n sendeling om aan te neem.

Johannes die Doper, Kleingroepe, kleingroepmateriaal, materiaal, selmateriaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.