Skip to main content

Huisgeloof 24-30 Nov

OMGEEGESPREKKE

Was daar iemand in jou lewe wat “die pad vir die Here gereed gemaak” het? M.a.w. iemand wat iets gedoen of gesê het wat jou gehelp het om aan Jesus gehoorsaam te wees? Vertel vir mekaar daarvan.

BYBELLEES

Lees Markus 1:1-8

• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Die Bybel sê Johannes het die pad vir Jesus gereed gemaak. Hy het dit onder andere gedoen deur vir mense te sê hulle moet hulle “bekeer”. Wat beteken “bekeer”?
• Hoe kan jy “die pad vir Jesus gereedmaak”?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Ons gemeente het baie sendelinge. Wil julle as gesin nie ’n sendeling “aanneem” nie? Dit beteken dat julle spesiaal vir daardie sendeling sal sorg deur hul nuusbrief te kry, vir hulle te bid, met hulle te kommunikeer, ens. Bid daaroor, vra die Gees om julle te lei en kies ’n sendeling om aan te neem.

GESEËN OM TE SEËN

• Kry die sendeling wat julle wil “aanneem” se inligting by die kerkkantoor, kontak hulle, stel julleself voor (stuur dalk ’n foto) en vra hoe julle hulle kan ondersteun.
• Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

huisgeloof, Huisgodsdiens, Johannes die Doper, Markus 1

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.