Huisgeloof 27 Okt – 1 Nov

OMGEE GESPREKKE

Vertel vir mekaar hoe die Here die afgelope week vir jou gesorg het.

BYBEL LEES

Lees Hebr. 3:12-13 uit Die Bybel vir Almal:

My vriende, daarom moet julle oppas dat nie een van julle so sleg en opstandig word dat julle ophou om te glo in die God wat lewe nie. Maar julle moet mekaar help om reg te lewe, sodat niemand van julle hardkoppig word omdat die sonde hom verlei nie. Julle moet dit doen elke dag wat julle lewe, elke dag wanneer julle kan sê dit is nog “vandag”.

• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Hoe kan ons mekaar help om reg te lewe?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Volgende Sondag is ons Tiendemaand Dankofferfees. Ons het elke jaar so ’n feesdag wat ons opsy sit om spesiaal vir die Here ekstra dankie te sê vir sy sorg. As simbool van ons dankbaarheid (laat iemand gou verduidelik wat ’n “simbool” is) gee ons op hierdie Sondag ’n spesiale dankoffer – ’n ekstra bedrag bo en behalwe ons gewone dankoffer. Gesels oor hoeveel elkeen van julle gaan gee. Maak spesiale dankofferkoeverte deur gewone koeverte te versier, dalk met ’n gunsteling teksvers of ’n gebed wat vir God dankie sê. Bring dit Sondag saam erediens toe!

GESEËN OM TE SEËN

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Hebreërs, huisgeloof, Huisgodsdiens, ongeloof

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.