Skip to main content

DOOP – Hebreërs 5:11-6:3 – kleingroepmateriaal

RUS

Is daar ’n tyd in jou lewe wat vir jou uitstaan as ’n tyd waarin jy besonder geestelik gegroei het?  Wat het daartoe bygedra dat jy in dié tyd meer gegroei het as ander?  Vertel vir mekaar daarvan.

HOOR

Lees Hebreërs 5:11-6:3

  1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
  1. Die Hebreër-briefskrywer praat hard oor geestelike volwassenheid al dan nie. Kyk wat word gelys as “eerste dinge”, die fondament of “melk” van ons geloof (v 1b-2).  Hoe voel jy daaroor dat dié dinge as “melk” beskryf word?
  1. Hoe kan ’n mens groei in die geloof, beweeg van “melk” na “vaste kos”?
  1. Ons gaan Sondag spesifiek fokus op die doop.
  • Vertel vir mekaar wat jou doop vir jou beteken.
  • Het julle vrae oor die doop? Deel dit met mekaar.

Die doop is ’n sakrament.  Brownson* verduidelik die verskil tussen die doop as sakrament of as instelling (bevestiging van geloof) soos volg:

Doop as instelling Doop as sakrament
Ons belofte aan God God se belofte aan ons
Uitdrukking van gehoorsaamheid Genademiddel
Fokus veral op wat ons doen in antwoord op God se genade Fokus veral op wat God doen om spesifiek aan ons genade te bewys
God se vroeëre aanbod van genade in Jesus Christus roep ons nou op om gehoorsaam te wees deur ons te laat doop God se genade wat nou in die doop vir ons gegee word, roep ons op tot gehoorsaamheid in die toekoms
Die doop is ’n teken wat ons op die evangelie wys Die doop is ’n teken van die evangelie en ’n seël van ons deelname aan die liggaam van Christus.
  • Wat staan vir jou uit hieraan?

*Aangehaal in Coenie Burger en Andries Cilliers se boek “Ontvang wat vir jou gegee is:  Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef”.  Die boek is ook verwerk in ’n 40-dae program en kleingroepmateriaal.   As jul groep dieper wil delf in die doop, kan julle oorweeg om die materiaal te behandel.  Bestel dit by bybelmedia.org.za.

LEEF

Dink eerlik na oor jou lewe:  is jy besig met geestelike melk of vaste kos?  Is jy al besig om onderrig te gee (5:12), of sien jy jouself nog as die objek van ander se bediening? Wat is die volgende stappe in jou spesifieke situasie?  Waartoe roep God jou nou?  Vertel vir mekaar wat die spesifieke volgende stappe is wat elkeen van julle nou gaan neem en bid vir mekaar daarvoor.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.