God is Goed Huisgeloof

God is Goed Huisgodsdiensmateriaal 27-31 Julie 2015

Omgee-gesprekke

Vertel vir mekaar van kere wat julle spesiaal besef het dat God goed is. Probeer veral dink aan kere wat dit nie noodwendig goed gegaan het nie.

Bybellees

• Lees Johannes 9:1-7 en gesels oor wat julle opval of aanspreek in die teksgedeelte. (Dit kan pret wees om die gedeelte op te voer!)
• Mense sê partykeer dat God jou gaan straf (kan julle aan voorbeelde dink waar iemand dit gesê het?). Maar God straf ons nie! Jesus het die straf in ons plek gedra. Jy stamp bv. nie jou toon omdat jy ’n lelike woord gebruik het nie.

Gewoontes en Gebruike

Families met ouers kinders kan saam oefen om stil te wees (kyk onder “Geloofsgewoonte”). Afhangende van die kinders se ouderdomme, kan julle dalk probeer om vir korter tye (’n minuut!) stil te wees.
Kleiner kinders kan uitgedaag word om tjoepstil in die tuin (of langs die see) te gaan stap en fyn te luister. Gesels na die tyd oor wat julle alles gesien en gehoor het. Julle kan ook deel hoe julle uit die natuur leer dat God goed is.

Geseën om te seën

Van ons lidmate gaan vir ’n groep behoeftige kinders leer van higiëne. Vat Sondag (of deur die loop van hierdie week) enige van die volgende items kerk toe vir dié kinders: gewone koekie seep (eerder as spesiale seep), deodrant, tandepasta, tandeborsel, sjampoe, waslap, kam, ens. Ander items wat altyd welkom is, is potlode, uitveërs, kleurkryte (potlode óf waskryte), “flipfiles”, gebruikte A4 papier, legkaarte, skryfborde en bordkryt. Enige opvoedkundige hulpmiddels: telrame, kolletjie-verbind boeke, inkleurboeke, selfs ander speelgoed. Dit hoef nie nuut te wees nie – enigiets help. Ook nuwe A4 papier.

God is goed, huisgeloof, Huisgodsdiens

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.