Skip to main content

God is goed

In sommige Afro-Amerikaanse kerke is daar die gewoonte dat die prediker sê “God is goed” en die gemeente reageer met “Altyd!” Die prediker sal dan weer sê “Altyd” en die gemeente reageer:  “God is goed!”

Toetrede

Flam 22 Ek soek U, o God (sit) (band)

Votum
Liturg: God is goed
Gemeente: Altyd
Liturg: Altyd
Gemeente: God is goed

Seëngroet
Groet in naam van hierdie goeie, lieflike God
Mag daar vir julle
genade
en vrede
in oorvloed wees,
deur julle kennis van God. (2 Petrus 1:2)

Lofsang
Loof God, want: God is goed / altyd
Lied 212 Loof die Heer, hy is goed (staan) [groep]
Lied 191 Grote God, ons bring U eer (staan) [orrel]
Flam 78 God is goed, hy lewe (staan) [groep]

Gebed
Skriflesing/inleiding
Kyk in Bybel Johannes 9:1-7
Video

Toewyding
Lied 221 Loof die Heer omdat hy goed is (sit) [orrel]

Preek
God is goed / Altyd

Maklik om in die kerk te sê.
Ons glo dit immers!

maar tog…

as dieper begin vra,
van naderby begin kyk…

wie van julle al gehoor iemand sê:
God wil nie hê moet siek wees.
God wil hê goed gaan met kinders –
dat jy voorspoed beleef.

Ekstreme vorme:
siekte kom nie van God af
hoekom is jy siek?

selfs kanker: produk een of ander sonde,
watter sonde jy nie bely?

Daaragter die oortuiging:
God straf slegte gedrag
seën goeie gedrag.

so as ek reg optree,
sál met my goed gaan.

As sleg gaan,
omdat iets verkeerd gedoen.

Maar wat as jy – volgens jou verstaan van saak –
niks verkeerd gedoen?
En slegte ding gebeur?
en dan nog
en nog
en nog –
tot naderhand soos slaansak voel.

Hoe kan dan sê God is goed?
Want jy verdien immers nie hierdie pak nie!

Reeks hierdie kwartaal:
telkens godsbeeld toets
aan beeld by Jesus kry van God.

narratief: God is kwaad

Ons word – onbedoeld – groot met beeld van woedende God.

Vb. in huisgodsdiens –
jy stamp toon,
of praat teë ouers –
stap by deur uit,
stamp toon.
Sien, dis omdat jy stout was!

Asof God wraak neem.
Oorsaak en gevolg.

En dis nie nuwe idee.
Oral antieke wêreld idee
God woedende regter –
sal jou seën as jy goeddoen,
straf as jy verkeerd doen.

Dis wat rabbi’s in Jesus tyd geleer,
mees dominante narratief Jesus tyd.
Rabbi’s gepraat van God wat vir mense
“strawwe van liefde” gee.

Vandag nog.
Nie net jou persoonlike krisis:
siekte, finans,
maar enige ramp wêreld tref,
dadelik mense sê
God straf as gevolg van een of ander sonde.

En weet julle wat?
dit is steeds die mees dominante oortuiging onder Christene.

die meeste van ons glo
dat God kwaad is,
dat God beloof goeddoen,
straf verkeerd doen.

37% Christene glo God is beide
veroordelend (judgmental) en baie betrokke in menslike sake.

Asof God ons fyn dophou,
net soek voet skeef sit,
straf.

Jesus se narratief

Maar dis nie die godsbeeld wat ons by Jesus kry.
Dis nie die God wat ons deur Jesus leer ken.

Jesus sonder te skroom
gesê sy Vader goed –
goed soos geen ander.

Gesprek ryk jong man:
Daar is net een wat goed is (Matt. 19:17).

En mense Jesus gereeld probeer vasvra,
presies hierdie vraag probeer vra:
straf God mense met rampe?

Kyk gou saam my Lukas 13:1-5:

Een van daardie gedeeltes
mens effens sukkel verstaan wat Jesus presies bedoel!

Maar wat hier gebeur,
Jesus weier toe te tree tot debat –
gaan nie deelneem narratief
God straf sleg, beloof goed.

Gebruik eerder te sê
dat wat God wil hê
nie in eerste plek reg doen,
maar lewe aan hom oorgee.

Vandag taal sal sê
verhouding met hom.

God wil hê aan hom behoort
saam hom leef.

Selfde teks gelees saam kinders:
Johannes 9:2-3

Weereens gaan daaroor
dat God geken wil word,
God wil hê ons in verhouding hom moet leef.

Weereens Jesus basies sê:
julle vra die verkeerde vraag.
Gaan nie oor sonde,
straf en beloning,
gaan oor God wat ons lewens wil deel.

Helderste in Matteus 5:45:
Hy laat immers sy son opkom
oor slegtes en goeies,
en Hy laat reën
oor dié wat reg doen
en oor dié wat verkeerd doen

Punt is:
geen korrelasie
ons gedrag en ons omstandighede:
slegte goed gebeur nié omdat ons sleg was
goeie goed gebeur nie omdat ons goed was.

God nie die hele tyd besig een of ander kosmiese balansstaat
ons beloof of straf
vir alles wat doen.

Leer God ken deur Jesus

So hoekom gaan dit met party van ons goed
en ander sleg?
Hoekom gebeur slegte goed?
Erger nog: hoekom een mens een ding op ander?
Ons weet nie!

Maar wat weet:
is nié straf van God.

Philip Yancey boek:
Disappointment with God.

Sê drie probleme:
God voel onregverdig, stil, ver.

Briljant – en baie eenvoudig –
gaan deur Bybel,
bestudeer probleem
van God wat – dikwels! –
vir ons onregverdig, of stil, of ver voel.

Begin by Eksodus,
(praat ook van verbond,
waar hy sê wel oorsaak/gevolg ooreenkoms mense en God,
maar nie gewerk)
Eksodus:
want dit een plek
God teenwoordigheid duidelik sigbaar,
kon sien God bý,
God regverdig.

En, herinner hy ons,
feit God so naby, sigbaar,
nié gemaak mense gehoorsaam.

Feit God sigbaar by hulle
juis gemaak méér kla
méér wil hê,
méér ontevrede.

Gaan so deur hele OT:
konings, profete
Nuwe Testament – Jesus.

Sy slotsom:
God soek verhouding met ons.
Wil hê ons hom lief het,
omdat hy ons lief het.

Maar werklike liefde
vra verhouding.
Werklike verhouding
net as alles nie vir ons onmiddellik helder.

Ons soek God
juis omdat vrae
omdat onseker
omdat smag na sy beskerming.

Beteken liefde ons en God
wederkerig –
ons in verhouding met God deelneem
dink
soek na God.

en dis hoekom God vir Jesus gestuur het.

Sodat ons hom kan sien,
kan leer ken.
vorm aanneem.

Maar selfs dan:
Jesus genees blinde man.
Maar wat van al die ander?
Ander siekes,
mense Jesus nié genees?
Antwoord is dieselfde:
God wil hê ons hom liefhê.

Dostoyevsky:
You would not enslave man by a miracle,
and craved faith given freely,
not based on miracle.

God wil hê ons moet hom liefhê.
Nie die goed wat hy vir ons kan gee nie.
Wat ons moet liefhê,
is God,
nie die goeie lewe
of die bederf
of die wonderwerke
of die seëninge nie.

Yancey sê pragtig,
wanneer praat oor Jesus huil oor Jerusalem:
Jesus kon hele stad met een woord vernietig.

In stede daarvan,
kyk oor stad
en hul.
Yancey:
God hou homself terug,
hy steek homself weg,
hy huil.
Hoekom?
Want hy begeer wat mag nie kan wen nie.
Hy is ’n koning
wat nie onderdanigheid soek nie,
maar liefde.

Wil net een ding helder sê:
oor gedagte God slegte goed laat gebeur te straf:

elke keer mense so iets sê,
dink: wat Jesus dan aan kruis gedoen?

Want elke keer sê God straf deur x of y
dan maak Jesus werk aan kruis ongedaan –
dan het Jesus vir niks van God verlate swaargekry.

Jesus júís kruis gesterf
om in ons plek straf te dra,
sodat ons NIE gestraf word
Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense?
Ons weet nie.

Wat ons weet,
is dat God ons lief het,
wil hê ons hom lief het,
in liefdesverhouding hom leef.

Dat God goed is,
God goedheid nie afhanklik is
van wat ons by hom kan kry,
soos ouma wat kleinkinders bederf.

Sy goedheid lê in diep verhouding
wat alle omstandighede in lewe
alle kompleksiteite
alle emosies
insluit –
dit nie probeer wegsoen met lekkertjie.

God is goed / altyd
Amen

Gebed

Kwartaal: geloofsgewoontes,
gewoontes inoefen
ons help vorm,
oop wees vir God.

Kleingroepmateriaal week:
ons verander indirek.

Op manier begin met wat vir baie van ons moeilikste:
stilte!

Gewoon nie wêreld waarin stil raak!
Altyd geraas, beweging.
Wanneer stilsit: voel skuldig.

Kyk blad oor stilte – in hierdie week nadink,
beoefen.

Stilte –
bewus van geluide – mense kriewel, hoes, kinders, asemhaling, weer
gedagtes soos bootjie verbykom – moenie inklim.
Niks DOEN – wees by God.

Dankoffer

Gabriel’s Obie – temalied van fliek The Mission

Slotlied

Lied 200 U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie (staan) [orrel]

Seën

God is ryk in goedheid,
verdraagsaamheid
en geduld!
Daarom is daar vir ons
genade en vrede
van God ons Vader
en die Here Jesus Christus
deur die kragtige werk van die Heilige Gees.

Respons

Lied 529 Dank, dank die Heer (staan) [orrel]

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.