Skip to main content

Groei saam – 28 Sept. – 4 Okt.

Groeisaam-250Dag 22

Lees Filippense 3:17

Ons het almal modelle nodig om ons tot geestelike volwassenheid aan te moedig.  Sommige van ons dink dat ons genoegsaam kan groei as ons net die Woord lees en bid.  Ons het egter ander mense nodig om regtig geestelik te groei. Ons groei juis saam.

’n Christelike karakter word juis gebou in verhoudings.  Paulus moedig die Filippense aan: “Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het – doen dit.  En die God van vrede sal met julle wees.” (Fil. 4:9).

Wie is jou modelle om Christus te volg?  Wie hou jy dop en van wie leer jy?  Nog moeiliker: is jy ’n voorbeeld vir ander?  Wie hou jou dop en wie leer van jou?  Skryf jou antwoorde neer, bid daaroor en voer dit uit.

Dag 23

Lees 1 Tessalonisense 5:11

Ons het die mag om lewe te gee of weg te neem: “Die tong het mag oor dood en lewe.” (Spr. 18:21).

In ’n wêreld waar mense mekaar baie keer doodmaak met woorde, is ons taak om die teenoorgestelde te doen.  Ons moet mekaar bemoedig en opbou in die geloof.  Bemoediging beteken volgens Paulus die volgende: “Laat elkeen van ons sy medemens behaag met die oog op wat vir hom of haar goed is en hulle kan opbou.” (Rom. 15:2).

Hoe lyk dit dus in jou lewe?  Paulus roep jou op om hierdie week ’n voortdurende bron van bemoediging te wees vir dié mense rondom jou: “Streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense.” (1 Tess. 5:15).  Besluit om te bemoedig.  Waardeer ander.  Fokus op wat regtig belangrik is.

Dag 24

Lees Kolossense 3:16

Ons is almal onderwysers van mekaar – ons onderrig mekaar in die geloof.  Ons kan dit goed doen, of sleg: “Persoonlik is ek daarvan oortuig dat julle ook self vol goedheid is en oor volledige kennis beskik, in dié mate dat julle mekaar ook kan reghelp.” (Rom. 15:14).

Sommige van ons het die idee dat dit net die professionele mense is wat ander kan leer.  Elkeen van ons het egter iets om te deel met ander, veral in ons families, vriendekringe en kleingroepe.  Daarom dat Paulus sê dat ons mekaar moet onderrig en vermaan in alle wysheid (Kol. 3:16).  Want die woord van Christus woon in elkeen van ons.  Laat die woord van Christus dus woon in jou hart.  Gebruik dié woord om mekaar te onderrig.

Dag 25

Lees Hebreërs 3:13

As jy omgee vir ander, sal jy met hulle deel wat jy het.  Ons het die dure verantwoordelikheid om die waarheid met ons naaste te praat, want ons is lede van een liggaam (Ef. 4:25).  Ons behoort immers aan mekaar.

Dit beteken nie dat ons mekaar moet seermaak nie.  Ons moet positief en opbouend wees.  Ons moet mekaar inspireer met nederigheid en empatie.  Ons moet ook bereid wees om dit van ander te ontvang.  Onthou, van uitstel kom afstel.  Watter waarheid is daar wat jy met iemand moet deel?  Wat sê ander vir jou, waaraan jy nog nie aandag gegee het nie?

Dag 26

Lees Filippense 2:3

Ons word geroep om ander se belange op die hart te dra.  Die lewe draai immers nie om jou nie: “Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.” (Matt. 16:25).

Paulus eggo Jesus se stelling só radikaal: “Niemand moet sy eie belang soek nie, maar dié van ander.” (1 Kor. 10:24).  Dit beteken dat ons bereid moet wees om die kompetisie met mekaar te laat vaar.  Dit beteken dat ons bereid moet wees om te erken as ons verkeerd is.  Dit beteken dat ons bereid moet wees om ander se belange eerste te stel.  Dink vandag aan vyf maniere waarop jy dit kan doen.  En gaan doen dit.

Dag 27

Lees Jakobus 5:16

Die doel van belydenis teenoor mekaar, is nie om mekaar seer te maak nie, maar om genade te ontvang.  Belydenis beteken om te erken, om nie weg te steek of te verdoesel nie.  Dan kan ons vergifnis ontvang: “As ons ons sondes erken – Hy is getrou en regverdig en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.” (1 Joh. 1:9).

Natuurlik gaan belydenis en vertroulikheid hand aan hand.  Die krag daarvan is dat ons vergifnis uit die mond van iemand anders hoor, en dat die krag van die “geheim” daarvan gebreek word.  Is daar ’n geheime area van jou lewe wat jy moet bely?  Doen dit vandag nog.

Dag 28

Lees Efesiërs 4:32

Gemeenskap sonder vergifnis kan nooit werk nie.  Ons word geroep om mekaar te bedien met die versoening wat daar in Christus is.  Elke keer dat ons seerkry in ons geestelike verhoudings, het ons die keuse: fokus ons op verguising of vergifnis?

Daarom raai Paulus ons aan: “Verdra mekaar en, as enigeen ’n klagte teen enigiemand het, vergewe mekaar.  Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe.” (Kol. 3:13).  Onthou: Praat eers met God voor jy met iemand anders praat.  Neem die inisiatief.  Bely jou eie aandeel aan konflik.  Is daar iemand wat jy moet vergewe, of iemand wat iets teen jou hou?  Besluit nou wat jy daaraan gaan doen.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.