Behoort saam – dagstukkies

Dag 15

Lees Romeine 12:5

Mense het mekaar nodig. Ons is geskape om interafhanklik te wees en nie net onafhanklik nie, ten spyte van die era en samelewing waarin ons leef wat onafhanklikheid eer terwyl daar neergekyk word op diegene wat hulp nodig het. Tog is ons ontwerp om in gemeenskap met mekaar te verkeer en deur verhoudinge met ander aan ʼn groter gemeenskap of groep te behoort. Ons sien onsself immers as die Liggaam van Christus. Ware krag en moed word gevind in die omgee, deel en doen, saam met ander. Ons moet aktief bewus wees van die feit dat ons saam behoort en mekaar nodig het.

Dag 16

Lees Romeine 14:19

Gemeenskap word gebou deur verbintenisse met mekaar. Dit gebeur egter nie vanselfsprekend of toevallig nie. Om ʼn gesindheid van “Ons Behoort Saam” te kweek, verg doelbewuste toewyding. Toegewydheid aan mekaar beteken: onvoorwaardelike liefde, om daar te wees vir mekaar en dat ons die verskillende en unieke gawes, eienskappe en passies onder mekaar tot aanwins en voordeel, van die gemeenskap as geheel, sal gebruik.

Dag 17

Lees Romeine 12:10

Eerbied, of respek, begin by ʼn goddelike perspektief van ander; ons moet na ander deur die oë van Jesus kyk. Eenvoudige dinge soos die manier hoe ons met (of oor) ander praat, of selfs net na hulle luister, dui op die eerbied/gebrek aan eerbied wat ons aan daardie persoon betoon. In die poging om eerbied aan ander te bewys moet ons werk aan die volgende 4 aspekte: taktvol (die manier hoé ons iets sê het ʼn groot invloed op hoé dit ontvang gaan word), luister met begrip (luister om te verstaan wat gesê word), sagmoedig (selfs wanneer mens nie met die persoon saam stem nie, moet daar met respek opgetree word), en beleefdheid (wanneer iemand ongeskik teenoor jou optree, hoef jou reaksie teenoor hulle nie ook negatief te wees nie). Watter 1 van hierdie 4 aspekte is vir jou die grootste uitdaging?

Dag 18

Lees 1 Petrus 3:8

As ons in liefde met mekaar in gemeenskap tree, nooi dit ons uit om in ʼn veilige spasie, eg met mekaar te wees en sonder die vrees dat jy veroordeel gaan word. Binne hierdie veilige spasie kan ons in ander se lewens deel deur bv. opreg bly te wees oor hulle suksesse of opreg medelye te betoon oor die uitdagings in hulle lewens. Vir wie kan jy hierdie veilige spasie gaan wees?

Dag 19

Lees 1 Korintiërs 1:10

In hierdie kompeterende wêreld waarin ons leef, word sukses (om eerste te wees) of om die laaste woord in te kry, baie hoog geag, veral as iemand van jou verskil. Hierdie gesindheid is ongelooflik afbrekend as dit kom by die bou van ʼn gemeenskap. Bybelse riglyne kan gebruik word in sulke verskille: Laat genade jou aksies lei (genade beteken méér as jou verstaan van wat regverdig in daardie situasie is), weet dat God alleen as Regter kan optree, soek na God se teenwoordigheid en leiding in die situasie, onderskei wat die ware bron van konflik is en moenie ten alle koste probeer wen nie.

Dag 20

Lees Efesiërs 4:2

Elkeen van ons is verskillend met verskillende behoeftes en voorkeure. Tog as mens iemand goed ken, is jy geneig om meer geduldig en toegeeflik teenoor hulle op te tree, nie net omdat jy hulle menswees verstaan nie, maar ook omdat jy in ʼn sekere liefdesverhouding met daardie persoon staan. Dink oor die dinge wat jou ongeduldig maak, veral in jou gemeente. Wat sê jou ongeduldigheid oor waar jou prioriteite t.o.v. gemeenskap in Christus lê?

Dag 21

Lees Efesiërs 4:25

Die waarheid maak ons vry. Eerlikheid en egtheid versterk die bande binne ʼn gemeenskap. Die uitdaging hiér lê daarin om te sê wat jy bedoel en te bedoel wat jy sê. Ook om te erken as iets fout/verkeerd is, en nie net daaroor stil te bly nie. Hoe dra jou opregtheid by tot die bou van die gemeenskap?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.