Skip to main content

Dien saam – 5-11 Oktober

Diensaam-250Dag 29

Lees Galasiërs 5:13

Ons word geroep om mekaar te dien.

Sommige dink dit is net die verantwoordelikheid van voltydse leraars of sendelinge.  Die Bybel is egter duidelik daaroor dat ons almal die roeping het om God en mekaar te dien.  Ons word nie gered deur ons diens nie, maar vir diens.

Paulus roep ons in Gal. 5:13 op om die vryheid van Christus se verlossing te geniet, nie vas te val in die sonde van selfsug nie, en mekaar in liefde te dien.  Dit is die enigste manier waarop ons regtig ’n geloofsgemeenskap kan bou.  Soos hy in 1 Kor. 13:3 sê: “Al deel ek al wat ek het aan ander uit … maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.”  Besluit om lief te hê, sonder om enigsins terug te hou.

Dag 30

Lees Galasiërs 6:2

Ons word geroep om mekaar se laste te dra.

Daar is baie moeilikhede wat ons in hierdie wêreld tref – verliese, beproewinge, siekte, dood.  Dít is die dinge waarmee ons mekaar moet help.  Soos Simon van Sirene Jesus se kruis gedra het, só word ons geroep om mekaar te help om die uitdagings in ons lewe, te dra.  Só kom ons die “wet van Christus” na, doen ons wat Hy ons gewys het en as voorbeeld gestel het.

Bid saam met ander.  Bemoedig mekaar.  Wees dankbaar saam met ander.  Help mekaar fokus op die dinge wat regtig saak maak.  Herinner mekaar aan God se bystand.  Onderskei saam waarheen die Here lei.  Vertrou die Here vir beskerming en bewaring.  Moet mekaar nie los nie!

Dag 31

Lees Handelinge 2:44

Ons het meer om met mekaar te deel as wat ons gewoonlik besef.

Die vroeë kerk het dit goed verstaan en hulle lewe op talle maniere met mekaar gedeel.  As iemand in die gemeente ’n behoefte gehad het, het almal meegewerk dat dié behoefte bevredig kan word.

Dit is nie kommunisme nie, maar gemeenskap van gelowiges.  Dit beteken dat ons vrygewig is met wat God vir ons gegee het, nie net ons besittings nie, maar ook ons tyd, gawes en talente.  Wanneer ons nie bereid is om te deel nie, weerhou ons ander gelowiges in ons gemeenskap van die ervaring van God se seën in hulle lewens.  Seën ander met wat God aan jou toevertrou het.

Dag 32

Lees 1 Petrus 5:5

Onthou om jou eie belange ondergeskik te stel aan ander s’n.

Ons moet die Here Jesus se vermoë om Homself vir ander te gee, sonder om aan sy eie belange te dink, ons eie maak.  Trouens, selfontlediging was deel van sy identiteit.  Sy nederigheid het Hom geïdentifiseer.

Dink aan Jesus se voetewas van die dissipels as ’n sleutel om jou eie diens aan ander te kan volhou.  Dit beteken nie dat jy minder van jouself hoef te dink nie, maar net dat jy minder aan jouself sal dink.  Dink aan ander se behoeftes, en doen iets daaraan.

Dag 33

Lees 1 Petrus 4:10

Fokus daarop om God se wil en jou gawes met mekaar te verbind.

God het jou geseën met gawes wat bedoel is om ander te seën.  Dit sluit geestelike dinge in, sowel as materiële dinge.  Ons het nodig om kreatief hieroor te dink en ons gawes tot eer van God op verskillende en innoverende wyses aan te wend.  Dink na oor waarmee God jou geseën het en vind ’n plek en ’n persoon om hulle daarmee te seën.

Dag 34

Lees 1 Johannes 3:16

Ware diens vereis ware opoffering.

Om soos Jesus lief te hê, vra dieselfde opoffering as wat Hy bereid was om te gee.  Paulus herinner ons daaraan dat ons wat die skat van Christus in ons dra, maar kleipotte is wat maklik breek.  Ons diens hou dus verdrukking en vervolging in (2 Kor. 4:7 vv).

Diens is daarom iets wat vrywillig gedoen word, maar só dat ons bereid is dat dit ons iets kos, en dat ons daarin sal volhard, selfs al word dit moeilik.  Ons word geroep om onsself as lewende en heilige offers aan God te gee wat vir Hom aanneemlik is (Rom. 12:1-2).  Gee jouself dus as ’n offer in diens aan God en aan ander.

Dag 35

Lees 1 Korintiërs 3:9

Ons is beter saam!

Die Here se plan vir ons is om sy medewerkers te word.  Daarmee is ons ook mekaar se medewerkers.  Ons hoef nie alles alleen te doen nie.  Immers, ons is beter saam!  God werk in en deur ons gemeenskap met mekaar.  Ons verskille is juis ’n bate wat ons diens aan mekaar en aan die wêreld vermeerder en verbeter.

Sommige van ons lei, ander begelei, nog ander dien, nog ander organiseer, en nog ander onderrig of is gasvry.  Só werk ons almal saam in een gemeente tot die voordeel van die ander, en uiteindelik tot voordeel van God se koninkryk.  Dink daarom aan hoe jou gawes die groep s’n kan aanvul en julle beter saam kan maak.

Dien saam.docx – vir aflaai

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.