Skip to main content

Aanbid saam – 12-16 Oktober

Dag 36

Lees Levitikus 23:3

Die lewe het ’n ritme.

In God se top-tien riglyne, die Tien Gebooie, verskyn hierdie opdrag om een dag ’n week te vier deur te rus van jou normale fokus op werk.  Die Bybel noem dit ’n Sabbat, ’n dag van rus en viering.  Dit is ’n ritme wat vir jou gemaak is, om jou te dien, om jou te help.

Só ’n rusdag is noodsaaklik om ’n gesonde ritme in die lewe te handhaaf, ’n dag waar jy nie onvoltooide werk afhandel nie, maar tyd neem om God te dien en die lewe te geniet.  Dit is uiteraard nie ’n wet nie, maar ’n ruimte wat jy skep om mens te wees.  Beplan dit nou en geniet dit!

Dag 37

Lees 2 Kronieke 12:14

Dit is só nodig dat ons ons daarop toelê om die Here en sy wil vir die lewe te soek.

Dit is in die eerste plek ’n individuele verantwoordelikheid, iets waaraan jy persoonlik jouself toewy.  Maar, dit is ook iets wat ’n geloofsgemeenskap saamdoen.  Ons is immers Beter Saam!

Daarom skryf een van die leiers van die gemeente in Rome aan die geloofsgemeenskap: “Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is; laat ons eerder mekaar aanmoedig.” (Hebr. 10:24-25).  Beplan jou inskakeling by jou geloofsgemeenskap en hou jou daarby.

Dag 38

Lees Handelinge 1:14

“Hulle het almal eensgesind in gebed volhard.” Inderdaad.  Gebed is nie ’n bysaak nie.  Dit is ’n prioriteit vir die geloofsgemeenskap.

Gebed is om met God se teenwoordigheid en krag in ons lewe en omstandighede rekening te hou.  Ons weet dit immers baie goed. Ons sukkel net soms om gebed regtig deel van die praktyk van ons lewe te maak.

Daarom: 1) Maak gebed ’n prioriteit in julle kleingroep.  2) Nooi almal in die groep uit om deel te neem, sonder om enige dwang uit te oefen.  Onthou, gebede kan ook neergeskryf of uit ’n Psalm gelees word.  3) Bid oor konkrete behoeftes, hetsy wat julle in die groep ervaar of wat die Christelike gemeenskap in die wêreld ervaar, of iets wat met die koms van God se koninkryk te make het. 4) Bid ook wanneer julle iets deel met mekaar, as deel van die bespreking daarvan.

Dag 39

Lees 1 Korintiërs 16:2

Om terug te gee aan God, is deel van ons aanbidding.

Die Bybel is vol van God se vrygewigheid aan ons.  Hy verwag dieselfde gesindheid by ons.  Alles wat ons het en is, kom immers van Hom.  Daarom gee ons vrywillig en vrygewig ons dankoffers as ’n gawe aan God.

Jou gawe aan God druk jou dankbaarheid vir wat God in die verlede vir jou gedoen het uit.  Jou gawe aan God druk ook jou prioriteite vir wat God tans besig is om rondom jou te doen uit.  Jou gawe aan God druk ook jou vertroue in God vir die toekoms uit.  Ons kan mildelik gee, omdat God belowe dat Hy vir ons sal sorg.  Gee jou dankoffer dus weekliks/maandeliks, bepland, ná vermoë.

Dag 40

Lees Efesiërs 5:19

Aanbidding is ‘n fees nie ’n begrafnis nie.

Die Here verbly Hom oor sy mense, en geniet dit wanneer ons in Hom feesvier.  Soos met Dawid verkneukel God Hom wanneer ons opgewonde raak oor Hom en saam Hom loof en prys.  Trouens, Hy is op ’n besonder manier as Here teenwoordig: “waar die lofliedere van Israel opklink.” (Ps. 22:4).

Daarom is die Bybel vol van gereelde feesvieringe, weekliks, maandeliks, jaarliks. Dit het te make met geestelike gebeure, oesfeeste, en vieringe in die gemeenskap soos verlowings, huwelike, geboortes en ander mylpale.  Doen moeite om allerhande mylpale in jou lewe te vier saam met dié wat belangrik is in jou lewe.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.