Skip to main content

Prontuit die Waarheid – Week 44

Ons gesels oor die “leer van die Fariseërs en die Sadduseërs” wat soos suurdeeg alles beïnvloed. Die dissipels moet op hulle hoede en in hulle pasoppens wees daarvoor. Die Fariseërs en Sadduseërs was meesters daarin om klein onbenullighede te neem en daaroor lang en ingewikkelde debatte te voer wat jou egter nêrens bring nie.

Ons gesels oor Markus se verhaal van Jesus wat ‘n blinde genees in Betsaida. Jesus tree hier op soos ‘n dokter wat ‘n dubbele terapeutiese ingrype maak. Eers spoeg en hande oplê. Toe weer hande op die oë en die man kon daarna sy oë met die nodig onderskeiding gebruik. Sommige geleerdes dink dat die twee stadia van die genesing eintlik ‘n “acted parable” is. Dat Jesus hiermee eintlik vooruit wys na die verskillende stadiums waardeur sy dissipels sal moet gaan om regtig geestelik te kan sien. Soos Guelich sê: “They are in need of a ’second touch’ which ultimately comes after Easter”.

Ons gesels oor Jesus wat al hoe meer sy volle aandag aan sy dissipels gee, ten spyte van hulle hardheid van hart en onbegrip. Hy neem hulle na Sesarea-Filippi (die Golan hoogtes) waar Petrus se beroemde belydenis gee: U is “die Christus van God.”

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.