Skip to main content

1 Korintiërs 3:10ev

Jare gelede het ek gelees van ’n fenomeen in ’n sekere area in die VSA – Austin, Texas.  Hulle noem dit “Austin Clay”.  Dit ’n tipe grond wat glad nie anders lyk as ander grond nie.  Dit lyk maar soos gewone grond.  Maar as jy ’n huis daarop bou, gaan jy probleme hê.  As daar baie reën val, word die klei sag – so sag, dat die huis effens wegsak.  As daar droogte is, word die klei kliphard, sodanig dat dit die huis opdruk en die huis effens skuif.  Dan kan deure nie toemaak nie, vensters nie oopmaak nie en daar verskyn krake in die fondasie.  Sommige fondasies kan selfs middeldeur skeur, sodat die huis sink.

Blykbaar is daar ook baie rots in Austin.  Mense neem net aan – omdat daar so baie rots is – dat hul huise op rots gebou is.  Tot die dag wanneer hulle uitvind dis op Austin Clay gebou.  Dan is dit tickets vir jou huis.

Dis natuurlik dieselfde hier in Somerstrand.  Jy kan nie sommerso ’n effense fondament gooi en begin bou nie.  Jy moet ekstra moeite in die fondament insit, sand kompakteer, die fondament breër bou – anders, as jy weer kyk, gaan die mure gaan begin kraak en gaan jou huis begin wegsak in die sand.

Die fondament waarop jou bou is lewensbelangrik.  Dis dieselfde wat Jesus sê in Matteus 7, wanneer hy praat van dwase wat hul huis op sand bou en wyses wat hul huis op rots bou.

Refleksie

Watter invloed het die feit dat jy aan Christus behoort, die afgelope week op jou lewe gehad? 

Verwelkoming en afk.

Toetrede

Lied 154 Kom nou tesaam (Koor v2)  (sit)

Votum

God is in sy tempel; Hemelpoorte bewe. Almal buig voor hom wat lewe!  God is hier teenwoordig;  laat ons biddend nader. Wie hom roem, wie hom noem:  Heer en Hemelvader, Kom nou almal nader!

Seëngroet

En wees gegroet in die Naam van die drie-maal Heilige Here: Die Here die God van vrede hoor ook ons gebede, daarom is daar genade en vrede vir ons.

Lofsang

Flam 387 Hier is u kerk (staan)

Lied 435 v1  Heil’ge Gees, U bou ‘n tempel  (staan) Engels op skerm

Toewyding

(n.a.v. Ps. 119:33-40)

Liturg:  Here, leer ons hoe om u voorskrifte uit te voer,

Gemeente:  sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou.

L:  Gee ons insig,

G:  dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou.

L:  Laat ons wandel volgens u gebooie,

G:  want daarin vind ek vreugde.

L:  U verordeninge, laat dié ons na aan die hart lê,

G:  nie die begeerte om myself te verryk nie.

L:  Weerhou ons van ’n nuttelose lewe,

G:  laat my leef op die weg wat U aanwys.

L:  Vervul ook aan ons die belofte wat U gegee het aan dié wat U dien.   Die venyn van mense, daarvoor is ons bang, moenie dat dit ons tref nie.

G:  Maar u bepalings, dié is goed.

L:  Ek wil ons bevele nakom.

G:  Hou my in die lewe, want U is getrou.

 

Psalm 119:7-8  O Heer, versterk, verdiep my insig  (sit)

Gebed

Skriflesing

1 Korintiërs 3:9b-17, 21-23 uit die Bybel Direkte Vertaling

Lofsang

Flam 104  Weet jy  nie, jy’s ’n tempel?  (staan) Engels op skerm

Inleiding

Wat is ’n tempel?  “Tempel” is ’n ander woord vir “kerk”.  Dit is die plek waar God woon, waar God aanbid word.  Wys gou vir my:  waar is die kerk?  Dink aan die liedjie wat ons nou net gesing het:  Jy is ’n tempel!  Elkeen van ons is kerk.  Dit beteken ons altyd God aanbid, dat ons altyd wil reg lewe.  Dit beteken dat ons so leef, wanner ander ons sien, hulle vir God in ons lewe kan sien.  Ons almal bou ook die kerk – hierdie gemeente.  Die dominees, blokleiers, kerkraad, almal wat betrokke is by ’n bediening… Ons almal – elkeen van ons – is die kerk, besig om te bou aan die kerk.  Kinders gaan staan by iemand vir wie jy wil bid.  Gebed vir gemeente, gemeente-leiers.

Preek

Die regte fondament

Ek weet nie veel van bou nie.  Wat ek wel weet, is dat die regte fondament baie belangrik is.  Alles wat daarna volg, gaan afhang van die kwaliteit van die fondament.

Jare gelede het ek gelees van ’n fenomeen in ’n sekere area in die VSA – Austin, Texas.  Hulle noem dit “Austin Clay”.  Dit ’n tipe grond wat glad nie anders lyk as ander grond nie.  Dit lyk maar soos gewone grond.  Maar as jy ’n huis daarop bou, gaan jy probleme hê.  As daar baie reën val, word die klei sag – so sag, dat die huis effens wegsak.  As daar droogte is, word die klei kliphard, sodanig dat dit die huis opdruk en die huis effens skuif.  Dan kan deure nie toemaak nie, vensters nie oopmaak nie en daar verskyn krake in die fondasie.  Sommige fondasies kan selfs middeldeur skeur, sodat die huis sink.

Blykbaar is daar ook baie rots in Austin.  Mense neem net aan – omdat daar so baie rots is – dat hul huise op rots gebou is.  Tot die dag wanneer hulle uitvind dis op Austin Clay gebou.  Dan is dit tickets vir jou huis.

Dis natuurlik dieselfde hier in Somerstrand.  Jy kan nie sommerso ’n effense fondament gooi en begin bou nie.  Jy moet ekstra moeite in die fondament insit, sand kompakteer, die fondament breër bou – anders, as jy weer kyk, gaan die mure gaan begin kraak en gaan jou huis begin wegsak in die sand.

Die fondament waarop jou bou is lewensbelangrik.  Dis dieselfde wat Jesus sê in Matteus 7, wanneer hy praat van dwase wat hul huis op sand bou en wyses wat hul huis op rots bou.

Die fondament is Christus

Paulus sê: Die fondament waarop ons as gelowiges, die kerk, bou, is Christus.  Dit klink bietjie vreemd om dit vir ’n Christelike gemeente te sê! Natuurlik is Christus fondament!

Maar dis nie altyd so voor die hand liggend nie.  Ons vier vanjaar 500 jaar van gereformeerdheid.  Een van die pilare waarop gereformeerdheid gebou word (let op ek sê “gebou word” – nie “gebou is”, want gereformeerd wees is dinamies, dis iets wat groei, dis nie vasgemessel nie) is Solus Christus – net Christus.  Want dit gebeur so maklik dat mense op ander fondamente bou.

Daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar sê die fondament is Christus, want ons maklik ons eie goeie werke, ons gehoorsaamheid aan die wet, die fondament probeer maak.  Natuurlik het ons daarmee goeie bedoelings, maar dit impliseer dat op onsself vertrou, dat ons dink ons is beter as wat is, dat ons blind is vir ons eie sonde, ons eie onvermoë.  Dat ons staatmaak op onsself, nie op die genade van God in Christus nie.

Of ons bou op humanisme.  Ons doen goeie, regte goed – sorg vir armes, staan op teen onreg – vir menslike oorweegredes. Dis nie sleg om reg te doen nie!  Maar wanneer ons bou op humanistiese gronde, tuimel dit gou ineen.  Want , t.s.v. ons beste pogings, kan ons nie verby ons eie vooroordele en geneigdheid tot liefdeloosheid kom nie.

Of, dikwels, bou ons eintlik maar op onsself:  op ons eie behoeftes en gemak en voorkeure.  Veral in die kerk is dit baie sigbaar:  dit moet vir my lekker wees;  as net een ding vir my ongemaklik is of nie in my smaak val nie, dan vind ek vir myself ander gemeente.  Ek wil sit, wag, ek wil ontvang.  Ek sal net die erediens bywoon as die boodskap my pas, net betrokke raak by die bediening as dit my pas.

Of – en dis natuurlik spesifiek wat Paulus in die oog het in hierdie hoofstuk – ons bou op leiers.  “Ek is vir Paulus. Ek is vir Apollos. Ek is vir Sefas.” En dit lei tot groepvorming, konflik, ’n “ons teenoor julle” houding.  En, volgens Paulus, lei dit tot slawerny.  In die laaste paar verse van die hoofstuk wat ons gelees het, sê hy:  wanneer jy een leier (slaafs!)volg, is jy eintlik ‘n slaaf van daardie leier.  Terwyl alles eintlik aan jou behoort – jy het toegang tot God,  jy het verantwoordelikheid.

Daarom die reformasie se:  Solus Christus.  Alleen Christus.  Christus is die fondament.  Die antwoord, sien, is uiteindelik altyd dieselfde:  Jesus.

En in hierdie fondament, vind ons 3 goed:

1.  Verhouding met God

Die Reformasie het saam met “Solus Christus” gesê: sola gratia – net genade.  Omdat ons aan Jesus behoort, omdat die fondament Jesus is, het ons vergifnis ontvang vir sonde, is ons saak met God reg.

Ons hoef nie bang te wees vir God nie.  Ek het ’n tyd gelede gesê:  God is nie Kersvader nie – “Making a list, checking it twice. Gonna find out if you’re naughty or nice.”  God is Christus, wat aan die kruis gesterf het sodat daar geen dreigende swaard oor ons koppe hoef te hang nie.

Jy kan met vrymoedigheid na God gaan.  Jy kan weet jy is welkom, jy is tuis.  Jy hoef nie jou plek in God se huis te verdien nie.  Jesus het dit vir ons verdien, vir ons gegee.  Jy hoef nie éérs goed genoeg te wees, aan genoeg reëls voldoen te voldoen nie.  Die fondament is reeds gelê.  Ons kan dit nie genoeg sê nie:  omdat die fondament Jesus is, is jy welkom in God se huis, IS jy God se huis.  Dis genade.  Dis liefde.

En omdat die fondament Jesus is, kan jy vir God ken.  Jy hoef nie te wonder wie, hoe God is nie.  Kyk eenvoudig na Jesus.  En dan sien jy liefde, sien jy God het die wêreld so lief, dat hy mens word, sy lewe aflê, sodat ons in verhouding met God kan leef.

Omdat die fondament Jesus is, is God nie ver nie, maar nader as jou vel.  God is elke oomblik van elke dag by jou – by ons, soos wat ons die kerk bou.

Die tweede ding wat ons ontvang omdat Jesus die fondament is, is:

2.  krag vir die hede

Die feit dat Jesus die fondament is, beteken nie:  “Kom in.  Jy is nou welkom in God se huis, so maak jouself tuis op rusbank, sit jou voete op die bank en lê agteroor.  God sal nou vir jou sorg, God sal alles vir jou bring.”

Die feit dat Christus die fondament is, beteken dat jy nou ’n bouer is.  Waaraan ons bou, is die kerk – die gemeente, die kerk wêreldwyd.  Die manier wat jy leef, het implikasies.  Dit het gevolge.  Jy IS welkom!  Onthou:  genade!  Maar nou het jy verantwoordelikheid.  Jy het ’n roeping:  om te bou op ’n manier wat pas by die fondament.

Waaraan ons bou, is die kerk.  Ons is almal besig met die uitbou en opbou van die geloofsgemeenskap, sodat mense God kan leer ken.  Sodat mense ingesluit, ingemessel kan word op die fondament.

Daarom het ons God lief met ons hele hart, siel, verstand.  Daarom het ons ons naaste lief soos onsself.  Daarom doen ons wat reg is:  het ons ons vyande lief; sien ons om na armes, randfigure, onderdruktes, siekes.  Daarom is ons diensbaar, gasvry – al is dit ongerieflik.  Daarom aanbid ons hier, saam – al is nie alles na ons smaak nie.  Daarom dra ons finansieel by tot bediening hier – al kon eintlik daardie geld vir ander goed gebruik.  Daarom is ons betrokke bedieninge – al is ons tyd kosbaar.

’n Fondament lê nie oop in ’n veld nie.  Ons bou voort op daardie fondament,  want dit maak saak. Vers

13: elkeen se werk sal duidelik word, want dié dag sal dit aan die lig bring. Deur vuur sal dit geopenbaar word en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk op die proef stel

En ons kan dit doen, want ons doen dit nie in ons eie krag nie.  Die feit dat Jesus die fondament is, beteken dat ons krag ontvang, dat ons nie in ons eie krag hoef te bou nie, maar gewoon kan bou met die krag wat die fondament ons reeds gee.

Die derde ding ons ontvang omdat Christus die fondament is, is

3.  hoop vir die toekoms

Christus is die fondament.  Dit beteken dat niks ons fondamente kan skud nie. Ons is vas, stewig.  Maak nie saak watter storms kom nie, ons leef vanuit God se belofte.  Ons weet hoe die storie gaan eindig.  Ons weet dat God altyd by ons is, ons altyd bystaan en krag gee, dat ons tye in God se hand is.

En selfs as ons pogings om te bou op hierdie fondament eintlik maar half pateties is, onvoldoende, swak en afgewater…. selfs dan het ons steeds die belofte van ’n toekoms.  Want laat ons maar eerlik wees:  Nie een van ons se bouwerk is perfek nie.  Ten spyte van ons beste pogings, gaan daar altyd foute insluip.

En dit maak saak!  Ons moet bou, moet bou na die beste van ons vermoë, want dit gaan getoets word.  Daar is een of ander beloning ter sprake, al weet nie wat en hoe.

Maar die genade in Christus bly staan.  Selfs al val jou bouwerk in mekaar – die fondament is Christus.  En die lewe in Christus bly.  Ons kan met hoop na die toekoms kyk, want die fondament is Christus.

Dit laat ’n mens dink aan die bekende storie van mense wat besig is om te bou.  Iemand kom aangestap, vra een man wat hy doen.  “Ek lê bakstene,” sê die man.  Dan stap die persoon na die volgende ou wat besig is om bakstene te lê en vra dieselfde vraag.  En die bouer antwoord:  “Ek?  O, ek bou ’n katedraal!”

Gebed

Dankoffers

Koor:   Vonkk 42 Gaan sy tempel in met vreugde en Vonkk 235 Vreugde onbeperk, ewig bly ek in die vaderhuis

Slotsang

Lied 478 v1 en 4  Op vaste fondamente (staan)

Seën

Deur die genade van die Here, Jesus Christus, ons fondament

Deur die liefde van God die Vader, ons Skepper

Deur die teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees

Seën God wat ons bou

Respons

Lied 159 v2, laaste reëls: U is Heer, U regeer. Lei ons al ons dae na u welbehae

1 Korintiërs 3, fondament, preek, tempel

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.