Skip to main content

Luisterblad 19 tot 25 Februarie 2017

PERSOONLIKE LUISTERBLAD

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Waar was jy ‘n ooggetuie van God se teenwoordigheid en werk? Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

Lees 2 Petrus 1:16-21

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte hieronder by Luister na ander en die tye.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

 • Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.

SAAMLUISTER

Ingenooi deur God

 • Begin om oor julle geestelike ervarings dié week in die kleingroep te gesels. Deel met mekaar hoe julle die Here se teenwoordigheid ervaar het.  Was julle ooggetuies van iets spesiaals wat God gedoen het?

Ingaan in God se tyd

 • Dit is steeds die tyd van Epifanie, die viering van die Lig wat Jesus vir ons gebring het. Laat iemand die Here dank vir sy teenwoordigheid en open met gebed.

Luister na God se Woord

 • Lees nou 2 Petrus 1:16-21. Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Wat bemoedig jou?  Wat daag jou uit?

Luister na mekaar

 • Deel met mekaar wat julle tref. Gee genoeg tyd vir hierdie deel.

Luister na ander en die tye

Petrus wil die mense in die noorde van Turkye aanmoedig om vas te hou aan die ware evangelie: “Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.” (2 Pet. 3:18). Julle geloof is net te kosbaar (2 Pet. 1:1) dat julle deur roekelose en arrogante mense (2 Pet. 2:10) op ‘n dwaalspoor gelei mag word.

Hy herinner hulle – met helder, feitelike motivering – aan die feit dat die getuienis oor Jesus Christus volledig betroubaar is.

 • In die eerste plek, sê Petrus, is die evangelie betroubaar vanweë God se kragtige teenwoordigheid in die verkondiging aan hulle in Turkye (2 Pet. 1:16). Hulle kan dus self getuig van die krag en betroubaarheid van die Here Jesus en sy lewende teenwoordigheid.
 • Die getuienis oor Jesus Christus is in die tweede plek betroubaar weens die ooggetuie karakter van Petrus se eie ervaring daarvan op die berg van Verheerliking tydens Jesus se lewe op aarde (2 Pet. 1:17-18). Só was dit nou ook vir Turkse Christene beskore, al was dit op ‘n ander manier. Hulle was ooggetuies.
 • Die getuienis oor Jesus Christus is in die derde plek betroubaar weens die getuienis daaroor in die Skrifte, soos die Heilige Gees dit aanwend en uitlê, wat hulle die regte begrip van al dié dinge kan gee (2 Pet. 1:19-20). Dít is uiteindelik die belangrikste deel van hulle fokus in hulle geestelike groei: “Julle doen die regte ding as julle daarop fokus soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.”  Die Skrif is ‘n ongelooflike koskas waaruit ons na hartelus padkos vir die lewe kan uithaal.

Petrus gebruik hier die metafoor van die môrester as ‘n vergelyking met die boodskap van die profete wat is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Dat die môrester moet opkom in “julle harte” beteken dus, figuurlik gesproke, dat hulle op die Skrif moet fokus, spesifiek ook die boodskap van die profete, totdat hulle dit deeglik verstaan.  En hulle daaruit en daarvan kan lewe.

Luister weer na God se Woord

 • Kyk weer vlugtig na die teks (of lees dit weer ‘n keer). Hoe het die inligting hierbo jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

 • Wat maak God nou vir jou duidelik oor die betekenis van hierdie teks? Wat kan jy doen om al hoe meer ‘n ooggetuie te word van die teenwoordigheid van God in jou en ander se lewe en die getuienis daarvan in die Skrifte?

Antwoord met ons lewe

 • Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis. Hoe kan julle mekaar dié week ondersteun om in die teenwoordigheid van die Here Jesus te lewe?  Bid vir mekaar.

FAMILIE-LUISTER

RUS

 • Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Waar was julle ooggetuies van God se teenwoordigheid en werk? Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

 • Gebruik die volgende vertaling van 2 Petrus 1:16-21 en gesels met mekaar oor wat julle daarin tref:

Luister na my; ek was Daar!

16 Ek het al met julle gepraat oor die dag wanneer ons Here Jesus Christus weer na ons toe terugkom. Wel, ek het toe nie vir julle gejok nie. Ek en die ander dissipels het met ons eie oë gesien wat Jesus Christus alles gedoen het toe Hy nog op aarde was. Ons het gesien Hy is regtig die Koning van die hele wêreld.

17–18 Daardie dag toe Christus op die berg saam met Moses en Elia was, was ek ook daar. Reg voor my oë het God vir Jesus ’n groot eer aangedoen. Die Allerhoogste Koning het uit die hemel vir Jesus gesê: “Dit is my Seun vir wie Ek baie lief is. Ek is baie bly oor wat Hy hier op aarde doen.” Op daardie berg het ek met my eie ore gehoor hoe God met Jesus praat. Daarom sal ek nooit sy woorde verdraai nie.

19 Ek glo elke woord wat God se boodskappers in die Bybel sê. Hulle praat die volle waarheid oor God, net soos ek. Dit wat in die Bybel staan, is soos ’n lig wat in die donker skyn. Julle moet dit glo totdat Christus weer na ons toe terugkom.

20–21 Die Bybel is nie deur mense uitgedink nie. Die Heilige Gees het presies vir die skrywers gewys wat hulle oor God vir ons moes sê. Daarom moet julle dit alles glo.

(Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.)

 • Indien julle kinders groter is, kan julle van die detail met hulle deel in die deel by Luister na ander en die tye

LEEF

 • Hoe kan julle sorg dat julle al hoe meer ooggetuies word van Jesus se teenwoordigheid en werk?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.