Sondagaand: Geïnspireer om te groei

 

Ons voel dikwels in ons geestelike lewens soos die droë beendere in Esegiël.  Maar hoe kan ons meer van die krag van die Gees in ons lewens beleef?

Oproep

Efesiëres 1:13-14

 

 

Lof en aanbidding

Gebed

(plus geleentheid stil gebed – verwagting)

Skriflesing

Esegiël 37:1-14

 

 Preek

Oorsig

Ons Donderdag begin Pinkster,

vanoggend:  Gees inspireer te glo.

 

Gesê Gees wys na Jesus.

 

Is hoekom minder oor Gees praat

as miskien ander denominasies:

want Gees wys na Jesus,

bewerk geloof in Jesus.

 

Ons wonder:  Geesvervuld, doop met Gees.

 

Maar as gedoop, glo,

hét Gees!

Nie net stukkie van Gees:  volledig gevul met Gees

 

Soek bonatuurlike,

wonderwerke…

 

Grootste wonderwerk:

Ons deur geloof gered word.

 

Alle ander sogenaamde bonatuurlike wonderwerke vervaag.

 

Gees gee geloof in Jesus.

Geloof nie iets ons doen –

leë hande wat Gees ons gee,

waarmee God genade ontvang.

 

Geloof is wedergeboorte –

ou mens doodgaan,

heel nuwe mens gebore word.

 

Soos baba leer loop,

praat,

ons leer leef as nuwe mense.

 

Dit mense dikwels “vervulling” Gees noem –

tegniese terme “heiligmaking” .

Naby God leef,

vermoë stem Gees onderskei

gehoorsaam.

 

Is waaroor vanaand gaan gesels.

 

  • Werkboek:

merk met x hoe tans Gees beleef

 

Stories of Bones

Wie kyk storie “Bones”?

 

Forensiese antropoloog,

kan goed aflei uit beendere.

 

Selfs al honderde jare,

kan allerhande goed sien:

hoe geleef,

wie was

hoe dood…

 

Vakgebied Osteologie:

studie van beendere.

 

Nie net forensiese antropologie,

anatomie

argeologie.

 

Want sien,

bene vertel ’n storie.

 

Kan na bene kyk,

geslag

dieet

siektes

lewenstyl

ouderdom

hoe gegroei…

 

The Story of the Dry Bones

So vanaand teks

storie van droë beendere.

 

Esegiël profeet

 

Volk in ballingskap.

 

Voel geen hoop meer,

kan nie meer.

God voel vêr.

 

Voel soos droë,

dooie beendere.

 

Interessant genoeg dus ook kulties onrein.

Numeri:  as droë beendere in veld teëkom,

onrein.

As menslike oorskot,

vir 7 dae lank.

 

Onrein beteken –

vêr van God,

kan by by God uitkom.

 

So wanneer God hierdie professie vir Esegiël gee,

volk droë bene is ballingskap,

voel vêr van God.

 

En in hierdie omstandighede

wys God vir Esegiël

skep lewe uit doodsheid.

 

Dink daar’s geen hoop meer

geen krag meer –

God bring nuwe lewe,

maak onmoontlike moontlik.

 

Our Dry Bones

Nou al geleerdes baie versigtig

baie duidelik te sê:

profesie in Esegiël

baie spesifieke konteks

baie spesifieke mense.

 

Tog hierdie van gewildste profesieë uit OT, Esegiël –

bekendste.

 

Hoekom?

Omdat so goed mee identifiseer.

Veral in geestelike lewe

beleef dikwels so droë beendere gevoel.

 

As dink aan waar netnou “x” geplaas,

waar in lewe al “x” geplaas.

 

Beleef tye in geestelike lewe

wat lewendig

exciting is.

Voel naby God

Beleef God jou lei

Kry antwoorde

Sing in kerk – roer jou

Geniet Bybel besig wees…

 

Maar dan gebeur dikwels,

half lou raak.

Bene effe begin verdroog.

 

Geloof vervelig –

of ten minste eenkant,

miskien Sondae –

eintlik meer oor kuier

 

(Wat nie sleg –

kerk is nie stiltetyd –

is gemeenskap gelowiges,

m.a.w. kuier)

 

Maar geloof nie vreeslik exciting.

Stiltetyd is werk – indien enigsins

Kerk – soms, eintlik maar vervelig

Weet nie wanneer God met jou praat – as ooit

 

Kyk ander gelowiges

jaloers,

smag

– maar eintlik voel hulle ook dikwels soos jy.

 

Uitgedroog.

Leweloos.

 

Glo in Jesus.

Gaan waarskynlik, hopelik, nog hemel toe.

 

Maar nie krag,

lewe.

 

Inspiratus

Is hoekom ons hierdie reeks “inspiratus” genoem.

 

Hoop kan woord “spirit” daarin erken!

 

Ingeasem

 

Waar ons woord “geïnspireer” vandaan kom.

 

Bybel praat op baie manier van God se Gees.

 

Een manier:  asem

 

OT dikwels Gees van God beskryf as Ruach:

Hebreeuse woord vir asem, wind, Gees.

 

God gee lewe deur asem in te blaas

skep deur asem

Esegiël Gees – ruach van God

Esegiël na laagte gebring

ek gaan gees/ asem in hulle laat kom:  ruach

sê wind waai – ruach

 

14Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe:

Ruach

In Johannes Jesus

(vanoggend gelees):

Johannes 20:22

22Nadat Hy dit gesê het,

blaas Hy oor hulle en sê:

“Ontvang die Heilige Gees!

 

So Gees soos asem van God

in ons ingeblaas,

lewe,

krag gee.

 

Gees van God kan in ons inblaas,

inspireer

lewe in dooie beendere bring,

in ons geestelike lewe bring.

 

Dan sal julle besef dat ek die Here is

Maar nou moet jy mooi hier oor:

ons dink as Gees ons inblaas,

inspireer,

moet spectacular wees.

 

Sal gepaard gaan praat in tale

genesings

bonatuurlike wonderwerke.

 

Of darem TEN MINSTE hoendervleis.

Paar trane?

 

Die goed nie verkeerd.

En dikwels wanneer Gees ons vorm,

gee wel tale,

hoendervleis…

 

Maar ons raak so gefikseer op daardie goed:

bonatuurlike tekens

emosionele ervarings

dat nie Gees se werk sien!

 

Want waarna eintlik kyk,

is self:

wat ek kan beleef

hoe dit vir my gaan wees

watter amazing goed ek kan sien.

 

Esegiël:

dan sal julle besef dat ek die Here is.

 

Want dis waaroor dit gaan!

 

Gees ons inspireer

nie sodat ons oulik kan wees

sodat ons nader aan God kan voel

sodat ons genees kan word…

 

Maar sodat God verheerlik kan word.

 

Dis hoekom sê:

Gees plaas lig op Jesus.

 

Gees nie in middelpunt.

Beslis nie ons in middelpunt.

 

Gees werk

wanneer God verheerlik word,

wanneer fokus op God is,

wanneer ons God aanbid.

 

  • Kyk gou vrae in boekie:

waar al Gees beleef.

 

Die feit is,

as gedoopte gelowige,

het Gees,

is Gees besig in jou lewe te werk.

 

Kan wees

jou verwagtinge verkeerd,

jy om selfsugtige redes

iets anders verwag.

 

Terwyl Gees geloof in jou werk

God vereer

 

En dan sal moedeloos raak,

want soek iets anders as wat God vir jou gee!

 

How can I experience God’s Spirit?

So hoe beleef Gees?

 

Praat van heiligmaking.

 

Jy bekering gekom

glo aan Jesus

behoort aan God.

 

Heiligmaking – geesvervulling verwarrend –

voorgaande bekering,

daardie babatjie leer loop

praat

maniere leer.

 

Eerstens:

Bekering

 

As nog nie gedoen

gee lewe oor aan God,

bely sonde,

erken Jesus vir jou sonde gesterf,

gee lewe aan hom oor.

 

Tweedens, onthou:

Wind waai waar hy wil – Joh. 3:8

God doen dit!

 

Jy kan nie self met Gees inspireer,

ander kan jou nie Gees in jou inblaas.

 

God se Gees werk in jou,

volgens God se soewereine wil.

 

Wat jy wal kan doen, (derdens)

is om afhanklik te wees van God.

 

Om te verwag dat die Gees in jou sal werk.

 

Nie tevrede te wees met droë beendere

 

maar te soek,

te wag.

 

Deur Bybelstudie –

aanhou, al frustreer.

Kerk (ditto),

 

maar veral innerlike ingesteldheid:

oorgawe

begeerte

wíl hê God in jou werk.

 

Vierdens,

oop wees.

 

Gees is besig werk in jou lewe.

 

Wees oop daarvoor.

 

Dalk kyk verkeerde plek,

soek verkeerde goed.

 

Wees gereed Gees jou verras,

anders werk as jy verwag,

ander plekke as jy verwag.

 

Laastens:

Vra!

 

Sê vir God dat jy begeer

om meer van Gees werk in jou lewe te beleef,

wil groei –

nie net leer loop

maar leer hardloop

vêr en vinnig.

 

Vertel vir God begeerte van jou hart

bevestig jy bereid is ontvang

wat hy ook al wil gee.

 

Boekie:

  • Wat verhinder jou belewing van Gees?
  • Skryf gebed.

 

Gaan lied speel –

gee 5 minute (ruim tyd)

te dink hieroor,

as klaar,

luister lied biddend –

laat dit jou gebed wees.

  • Musiek Speel: Dry Bones (5 min)

Gebed

Slotsang

Seën

 

heiligmaking, Inspiratus, pinkster, preek

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.