Donderdag: Geïnspireer met krag

Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

1 Tess. 1:5

5want die evangelie wat ons aan julle verkondig het,
het nie bloot met woorde tot julle gekom nie,
maar ook met krag
en deur die Heilige Gees
en met volle oortuiging.

Dan ook ons gebed vanaand,
dat in saamwees,
evangelie sal hoor
met krag
deur die Heilige Gees
en met volle oortuiging.
Amen.

Sang

Gebed

Oorsig

Reeks Sondagaand begin:
Gesê Gees gee geloof
vertel hoe self tot geloof gekom

Sondagaand tema Gees inspireer groei –
eintlik vanaand tema – krag – omgeruil:
Droë bene – Gees gee lewe, krag, ook in geestelike lewe

Maandag Chris hoe Gees deur Bybel praat,
klomp stories uit eie lewe vertel.

Dinsdag Annelet hoe Gees deur konteks praat,
ongemak kontekste ontmoet,
Gees ons help met hemelse konteks op aardse konteks te leef.

Woensdag Kobus hoe Gees ons genees en bevry,
gefokus bevryding “demoniese kragte”,
bevry natuurlik óók
seer verlede
ou denkpatrone
onsekerhede
ens.

Getuienis

onder indruk hoe NB ons mekáár bemoedig met ons stories,
hoe Gees ander verhale gebruik
mekaar inspireer.

Kom vertel stories
• hoe Gees jou inspireer:
• hoe tot geloof gekom
• hoe Gees krag gegee
• deur Bybel gepraat
• deur konteks
• bevry/genees

Skriflesing

Galasiërs 5:13-26

 

Preek

Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

Ek het vorige twee preke reeks
paar keer gepraat daaroor
dat Gees op verkeerde plek soek.

Spectacular gawes,
wonderwerke…

Wanneer soek na werk van Gees in eie lewe,
dit begeer,
dikwels eintlik net gefokus op gawes van Gees –
en dan verkieslik meer bonatuurlike gawes.

Gevaar:
meer begaan oor funksionering van gawes
as oor voortdurende manifestasie van vrugte.

Is nie die hoendervleis-ervaring
LW: ek ontken en minag nie hoendervleis-ervaring –
ek sê:
Gees werk voortdurend
in stof en gesukkel van elke dag se lewe,
in vrugte.

Iemand sê mooi:
’n Standvastige wandel met die Heilige Gees
manifesteer sy vrugte
op ’n daaglikse, voortgaande basis.

Werkboekie  – Geïnspireer met krag

Die vrug van die Gees wat die meeste ongehinderde vrylating en groei in my lewe nodig het, is:
 liefde  vreugde  vrede  geduld  vriendelikheid
 goedhartigheid  getrouheid  nederigheid  selfbeheersing
Skryf ’n gebed neer waarin jy die Here vra om die hindernisse te verwyder en hierdie vrug te kweek.

Ek seker, hoe ouer is,
hoe meer preekreekse al oor hierdie vrugte gehoor –
ons almal al minstens een reeks:
hele preek aan elke vrug.

Vinnig oorsig:
Eugene Peterson Message:

things like affection for others,
exuberance about life,
serenity.
We develop a willingness to stick with things,
a sense of compassion in the heart,
and a conviction
that a basic holiness permeates things and people.
We find ourselves involved in loyal commitments,
not needing to force our way in life,
able to marshal and direct our energies wisely.

Liefde:
affection for others
is oorkoepelend, hele wet
ander dien
selfs diegene wat moeilik is lief te hê,
selfs vyande

Vreugde
exuberance about life,
Nie selfde as blydskap,
lekker voel.

Innerlike vreugde
nie beïnvloed deur uiterlike omstandighede

Vrede
serenity
tevredenheid
nie vyandskap God,
ander

Geduld
willingness to stick with things,
Te wag op wil van God
sy manier en tyd
sy verheerliking

ook deel van liefde ander –
geduldig ander
sag te werk
wanneer nie hou van optree,
ruimte
wag

Vriendelikheid
a sense of compassion in the heart,
kindness –
sag met ander te werk
nie te kritiseer
ruimte innooi
ook deel van nederigheid – ander bo self te stel,
nie aandring alles altyd soos jy dit wil hê

Goedhartigheid
and a conviction
that a basic holiness permeates things and people.
generosity
rein te wees in motiewe en optrede

getrouheid
We find ourselves involved in loyal commitments,
waar lê lojaliteite?
God vertrou of mense
vasstaan in geloof, te midde van aanslagte, swaarkry, teëstand

nederigheid
not needing to force our way in life,
gentleness
ander bo myself te ag
nie altyd eie voorkeur
eie voordeel
beste vir ander persoon

selfbeheersing
able to marshal and direct our energies wisely.
verantwoordelikheid eie gedagtes
dade
gevoelens
gesindhede

So kyk werkboekie,
neem paar oomblikke nadink eie lewe.

Kan sommer vir mekaar sê:
party mense onregverdige voordeel!

Sommige mense net nicer as ander!

Vriendelikheid
vreugde…
kom vanself
Is persoonlikheid.

Maar res van ons.
eish.

Het jy al ooit probeer hierdie vrugte te leef?
Voorgeneem:
hierdie week gaan ek geduldig wees.
okay, vandag gaan ek geduldig wees.
liewer: gaan geduldig wees tot uit bed opstaan.

En hier is die heel belangrikste les:
ons kan nie die vrugte self laat groei nie!

Maak nie saak hoe hard probeer
vriendelik
nederig
liefdevol…

as self probeer
gaan nie regkry!

Gaan dalk,
as besonder gelukkig is,
LYK asof regkry,
maar dan is daar nog daardie lastige storie van rein van hart –
en jy gaan weet wat in jou hart aangaan!

Nou wat nou?
Teks:

v16: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word
v 15: laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

So ons kom weer terug na daardie woord:
oorgawe.

Ons kan nie vrugte maak!
Kan heerlike sop maak,
maar vrugte groei self
uit saad.

Gees werk vrugte in ons lewens.

Saad = woord.

Daarom so ongelooflik NB
besig sal wees met woord,
onsself daarin week.

Ons beweeg weg woord-kultuur.
Moeilik,
want ons mense van boek –
saad waarmee God in lewens werk,
Bybel.

Oorgawe
is om te leef vanuit Bybel.
Met Bybel besig te wees,
te leer,
te mediteer.
te herkou

Maar oorgawe
is ook gehoorsaamheid.

Nou hier raak vir ons nogal moeilik.

Kyk,
sê lees een ding –
kan dit nog doen.
Maar gehoorsaamheid?

Oorgawe
is om eie wil
aan God wil te onderwerp.

Om onderdanig te wees
aan God.

Interessant teks Galasiërs praat van vryheid.
Vryheid is NIE doen wat wil.

Vryheid = dien mekaar in liefde
diensbaarheid
slawerny

Vryheid wat ons in Christus ontvang
is vryheid wat ontvang
wanneer ons onderwerp aan God wil.

Oswald Chambers praat van oorgawe
as om “respeklose gekibbel met God te laat staan.”
Ons eie redenasies en argumente te laat staan.

Kinders:
Ek sal self.
Wil dit só hê.

Heiligmaking:
hoe wil u dit hê?
Wat is u wil?

Liefde:
maar Here, sal nie daardie een my verontreg het vergewe
sal nie mense so en so gedoen, liefhê

natuurlik nederig,
maar regtig,
weet tog ek eintlik belangriker as x of y,
geregtig op meer respek,
sin kry

Storie uit my eie lewe wat oorgawe illustreer:
Reeds toe Here my geroep dominee te word –
ek ander planne gehad.

Maar hierdie hele paar jaar later.

terwyl besig teologie studeer
lied gehoor:
Please don’t send me to Africa – Scott Wesley

Oh Lord I am your willing servant
You know that I have been for years
I’m here in this pew every Sunday and Wednesday
I’ve stained it with many a tear
I’ve given You years of my service
I’ve always given my best
And I’ve never asked you for anything much
So, Lord I deserve this request

Chorus:
Please don’t send me to Africa
I don’t think I’ve got what it takes
I’m just a man,
I’m not a Tarzan
Don’t like lions, gorillas or snakes
I’ll serve you here in suburbia
In my comfortable middle class life
But please don’t send me out into the bush
Where the natives are restless at night

I’ll see that the money is gathered
I’ll see that the money is sent
I’ll wash and stack the communion cups
I’ll tithe eleven percent
I’ll volunteer for the nursery
I’ll go on the youth group retreat
I’ll usher, I’ll deacon, I’ll go door to door
Just let me keep warming this seat

Die lied effens ongemaklik by my gesit,
want geweet dis waar…

So, einde finale jaar, geen beroep.

So, 6 maande na gelegitimeer,
kry jeugwerkpos.

Na jaar by bevestiging van vriendin.
Hele diens lank getjank soos baba.

en vir Here gesê:
goed.
ek sal gaan.
al is dit Afrika.

Was nie vir my maklik nie!
Het my ’n jaar gevat – waarskynlik langer.
Maar ek het dit bedoel.

Volgende dag
Chris my gebel vir onderhoud hier.

Was Dinsdag 15 jaar predikant in hierdie gemeente.

Maar was dit laaste keer ek moes oorgee?
Nee.

Oorgawe iets mens oor en oor
keer op keer doen.

Soms maklik.
Meestal moeilik.

Rom 12:1 sê:

Gee julleself aan God
as lewende en heilige offers…

Len Sweet sê
probleem lewende offer
is dat aanmekaar van altaar afklim.

Oorgawe
is om elke keer weer op altaar te klim,
elke keer weer vir Here te sê:
ek onderwerp myself aan u wil.

ek laat gaan reg om reg te wees
behoefte wraak
begeerte eie sin te kry

En, vermoed ek,
dis elke keer moeilik,
dit is elke keer ’n proses.
Neem tyd

Maar goeie nuus is:
Gees loop met ons pad
totdat ons gereed is –
bring ons by plek waar ons gereed is

kan sê
en bedoel:
nie my wil nie
maar u wil geskied.

Bestekopname

So, in hierdie lyn,
is dit goed om gereeld bestekopname /
selfondersoek
te doen.

Is deel van besig wees met Bybel –
deur Bybellees Gees ons lei (soos Chris vertel)
maar ook snoei,
bemes,
help groei in vrugte.

Ook deel van oorgawe.

Selfondersoek is NIE
om met groter vasberadenheid
probeer beter te doen
harder probeer.

Help om te kyk:
waar is in my lewe?
Wat goed waarmee worstel?

Nie sodat harder kan probeer,
maar sodat daardie goed aan God oorgee,
kan vra Gees ons help
prysgee.

So kyk weer boekie:

Die aspek van my lewe wat ek die huiwerigste is om algeheel oor te gee, is:
 liefde  vreugde  vrede  geduld  vriendelikheid
 goedhartigheid  getrouheid  nederigheid  selfbeheersing
• Ander

As kans sien / gereed is:
Gee dit nou oor in gebed. Skryf jou gebed van oorgawe neer.
Of gebed Gees jou help gereed te word oorgee!

Gebed

     

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?