Ons reik uit – 24 Aug 2014

Paulus kan selfs vanuit die tronk praat oor hoe sy omstandighede die verkondiging van die evangelie bevorder.  Wat van ons “tronke” en die manier wat ons dit hanteer – bevorder dit die verkondiging van die evangelie?

Reeks: Luister Leef – roeping & waardes
Vanaand: Ons reik uit.

Ek student in 90’s
Nie so hippie-cool soos 60’s/70’s
nie so retro cool soos 80’s,
maar een ding 90’s gehad:
Newsboys!

Video – Shine

Verskeie teksgedeeltes in Bybel gebruik beeld
van gelowiges as ligdraers.
Jesus Matt. 5:

Julle is die lig vir die wêreld.

Paulus Filippense 2:12b-18

… Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.
14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ’n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees.

(Vanaand net vinnig kyk wat teks sê –
eintlik regtig net onderstreep.)

As ons gemeente sê “ons reik uit”-
Jesus: Julle is lig vir wêreld
Paulus: tree op as ligdraers…
wat beteken?

Kan tog nie almal sendelinge
(hoewel sommige van ons moet –
taak uitvind God jou roep)
maar wat van res van ons?

Ons tog ook ligdraers wees –
elke enkele een van ons.

Julle ook toe kinders:
Laat ons skyn vir Jesus
met ’n helder glans
skitter soos die sterre
in die hemel saans
in die donker wêreld
waar die lig verdwyn –
skyn daar met jou liggie
al is dit klein
(mind you, vanoggend gesing)

Maar ons grootgemaak idee:
laat lig skyn.

Hoe?

Paulus eintlik besig Daniël 12:3 aan te haal:
Die verstandige leiers
sal skitter met die glans van die hemel self
en dié wat baie mense op die regte pad gelei het,
sal vir altyd skitter soos sterre.

Afr. verstandige leiers,
Eng gewoon die wat wys is.

Maar weet uit res van Bybel,
wysheid is om Here te dien –
om Here se wil te ken
en gehoorsaam.

Of,
om Paulus woorde Fil. 2:12 –
leef as verloste mense.

Maar ding belangrik hier raak te sien,
is dat geloof publiek is.

Ons dikwels:
geloof persoonlike saak.

Except, it’s not.
Mense weet jy gelowige.
Sit (sommige) Sondae in kerk.

Kyk swaarder oog na jou.

Ons leef geloof voor ander.
Hulle sien hoe ons leef,
wat ons doen

En dikwels is ons optrede
al wat hulle van God sien.

In hoe jy optree,
leer hulle vir God ken.

so vraag is:
hoe lyk die God wat mense deur jou optrede leer ken?

Ons baie keer:
mag nie rook nie
mag nie drink nie
mag nie dans nie
mag nie seks hê behalwe as liksens het

En dan kyk wêreld na ons,
God wat hulle sien,
is God wat veroordeel,
random reëls maak
oor side issues
terwyl wêreld vergaan
van armoede
oorlog.

Maar wat vra God van ons –
as kyk na Bybel,
hoe leef mens as verloste mense?

Onthou wet uit kinderdae?
Jesus:
Matthew 22:37–40 (AFR1983)

37Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Leef as gelowige,
is leef in liefde.

Leef in liefde met ander mense –
ook vyande
ook die jy dink sondaars
ook die saam met jou kerk.

Maar OOK –
leef in liefde met God.
Nou daai ene nogal sleutel.
Kyk wat sê Paulus:
Fil. 2:13:

Dit is God wat julle gewillig
en bekwaam maak
om sy wil uit te voer.

Ek kan bes probeer om ander lief te hê.
Sommige maklik.
Ander gaan uit eie nooit regkry.

Maar wanneer God liefhet,
God dien,
Geesvervuld –
dan werk Gees van God in ons,
dan gee God self vir ons
die WIL
en die VERMOË
om as gelowiges te leef –
in liefde te leef.

Wanneer in liefde leef,
dan maak ons so sirkeltjie,
kom terug waar netnou was:
dan is ons bo verdenking
opreg,
onberispelik
te midde van korrupte wêreld.

Weer ding van netnou:
geloof publiek.

Jy universiteit –
waar inhoud van werkstukke kry,
werk: hoe kontrakte kry, hanteer –
dit is publiek.

Daarin sien wêreld dat God dien.

Kan vra: wat met liefde te doen?
Eintlik voetnoot:
liefde besittings
Ander inloop
Daar is nie iets soos victimless crime.
Liefde –
naaste omgee,
ook armes,
ens.

Cool.
Jy so leef – in liefde, gehoorsaam aan God,
blaamloos, integriteit, onberispelik, bo verdenking, opreg –
dat mense God se liefde
God se karakter
in jou optrede sien.

Klink fair.

Maar weet jy,
eintlik baie dieper as sommer net so.

Ek wil jou herinner storie van gemeente Filippi,
eerste Sondag van reeks vertel:
Lydia kom tot bekering,
jong slavin…
dan eindig Paulus in tronk!

In tronk kom bewaarder tot bekering.

Paulus voort met sendingreis.

Verlede week Chris “ons gee om”:
terwyl Paulus hierdie brief skryf,
is in tronk.

Kom blaai gou paar bladsye terug,
kyk wat sê Paulus oor sy gevangenskap:
Philippians 1:12–14 (AFR1983)

12Ek wil hê julle moet weet, broers,
dat wat my oorgekom het,
juis die verkondiging van die evangelie bevorder het.
13Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag
en al die ander nou besef
dat dit ter wille van Christus is dat ek ’n gevangene is.
14Deur my boeie
is die meeste broers ook
in hulle vertroue op die Here gesterk,
en hulle waag dit al hoe meer
om die woord van God onbevrees te verkondig.

Huh!

Al vantevore daaroor gepraat,
ons soms iets glo glad nie evangelie is:
dat my taak reg te leef,
God taak sorg met my goed gaan.
Is nêrens in ooreenkoms.
Net omdat gelowige,
beteken nie alles nou altyd gaan goed gaan.

Soms gebeur daar slegte goed.
En God kan slegte goed gebruik
om jou lig te maak.

hoor my mooi:
sê nie alle slegte goed kom van God af!
Week weer slegte goed,
oortuig is nie van God af kom –
is gevolg van mense se sonde.

Maar glo wel met hele hart
dat God dit kan gebruik
verkondiging van evangelie te bevorder.

So dalk is dit die vraag:
as jy een of ander struggle beleef,
nie vra “hoekom”,
maar “hoe”?

Manier jy dit tans hanteer:
bevorder verkondiging van evangelie,
of belemmer?

Sukkel universiteit
verhoudingsprobleme
alleen
nie geld nie….

jy dalk nie keuse omstandighede
maar altyd keuse HOE reageer

kan reageer met liefde,
geloof,
op manier wat lig skyn –
of nie.

Dink dis roeping God hierdie week ons gee:
kyk omstandighede,
nie net goed lekker,
veral goed sleg:
dink hoe hanteer,
hoe optree –
uitdaag só dat mense ook daarin God liefde vir ons,
ons liefde vir God,
kan sien.

Gebed

Omstandighede sleg
Hoe hanteer tans?
Manier hanteer bydra verkondiging evangelie, of nie?
Hoe kan hanteer dat getuig van liefde?
Amen

Nagmaal

Dan wil ek jou herinner,
dat Jesus deur een van vriende verraai is
gemartel is
vermoor is.

En dat God dit gebruik
om vir wêreld te wys hoe lief hy ons het.

As dink aan jou seer – tronk –
dink daaraan
dat juis in nag is wat Jesus oorgelewer is
Jesus brood geneem,
24en, nadat Hy God daarvoor gedank het,
het Hy dit gebreek en gesê:
“Dit is my liggaam;
dit is vir júlle.
Gebruik dit tot my gedagtenis.”
(m.a.w. – onthou seerkry/worsteling Jesus – ook in jou seerkry)
25Net so ook het Hy ná die maaltyd
die beker geneem en gesê:
“Hierdie beker is die nuwe verbond,
wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit,
elke keer as julle daaruit drink,
tot my gedagtenis.”
M.a.w. onthou pyn Jesus, ook in jou pyn.
26Elke keer as julle van hierdie brood eet
en uit die beker drink,
verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom.

 

 

     

Tags: , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?