Ons reik uit – 24 Aug 2014

Paulus kan selfs vanuit die tronk praat oor hoe sy omstandighede die verkondiging van die evangelie bevorder.  Wat van ons “tronke” en die manier wat ons dit hanteer – bevorder dit die verkondiging van die evangelie?

Reeks: Luister Leef – roeping & waardes
Vanaand: Ons reik uit.

Ek student in 90’s
Nie so hippie-cool soos 60’s/70’s
nie so retro cool soos 80’s,
maar een ding 90’s gehad:
Newsboys!

Video – Shine

Verskeie teksgedeeltes in Bybel gebruik beeld
van gelowiges as ligdraers.
Jesus Matt. 5:

Julle is die lig vir die wêreld.

Paulus Filippense 2:12b-18

… Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.
14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ’n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees.

(Vanaand net vinnig kyk wat teks sê –
eintlik regtig net onderstreep.)

As ons gemeente sê “ons reik uit”-
Jesus: Julle is lig vir wêreld
Paulus: tree op as ligdraers…
wat beteken?

Kan tog nie almal sendelinge
(hoewel sommige van ons moet –
taak uitvind God jou roep)
maar wat van res van ons?

Ons tog ook ligdraers wees –
elke enkele een van ons.

Julle ook toe kinders:
Laat ons skyn vir Jesus
met ’n helder glans
skitter soos die sterre
in die hemel saans
in die donker wêreld
waar die lig verdwyn –
skyn daar met jou liggie
al is dit klein
(mind you, vanoggend gesing)

Maar ons grootgemaak idee:
laat lig skyn.

Hoe?

Paulus eintlik besig Daniël 12:3 aan te haal:
Die verstandige leiers
sal skitter met die glans van die hemel self
en dié wat baie mense op die regte pad gelei het,
sal vir altyd skitter soos sterre.

Afr. verstandige leiers,
Eng gewoon die wat wys is.

Maar weet uit res van Bybel,
wysheid is om Here te dien –
om Here se wil te ken
en gehoorsaam.

Of,
om Paulus woorde Fil. 2:12 –
leef as verloste mense.

Maar ding belangrik hier raak te sien,
is dat geloof publiek is.

Ons dikwels:
geloof persoonlike saak.

Except, it’s not.
Mense weet jy gelowige.
Sit (sommige) Sondae in kerk.

Kyk swaarder oog na jou.

Ons leef geloof voor ander.
Hulle sien hoe ons leef,
wat ons doen

En dikwels is ons optrede
al wat hulle van God sien.

In hoe jy optree,
leer hulle vir God ken.

so vraag is:
hoe lyk die God wat mense deur jou optrede leer ken?

Ons baie keer:
mag nie rook nie
mag nie drink nie
mag nie dans nie
mag nie seks hê behalwe as liksens het

En dan kyk wêreld na ons,
God wat hulle sien,
is God wat veroordeel,
random reëls maak
oor side issues
terwyl wêreld vergaan
van armoede
oorlog.

Maar wat vra God van ons –
as kyk na Bybel,
hoe leef mens as verloste mense?

Onthou wet uit kinderdae?
Jesus:
Matthew 22:37–40 (AFR1983)

37Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Leef as gelowige,
is leef in liefde.

Leef in liefde met ander mense –
ook vyande
ook die jy dink sondaars
ook die saam met jou kerk.

Maar OOK –
leef in liefde met God.
Nou daai ene nogal sleutel.
Kyk wat sê Paulus:
Fil. 2:13:

Dit is God wat julle gewillig
en bekwaam maak
om sy wil uit te voer.

Ek kan bes probeer om ander lief te hê.
Sommige maklik.
Ander gaan uit eie nooit regkry.

Maar wanneer God liefhet,
God dien,
Geesvervuld –
dan werk Gees van God in ons,
dan gee God self vir ons
die WIL
en die VERMOË
om as gelowiges te leef –
in liefde te leef.

Wanneer in liefde leef,
dan maak ons so sirkeltjie,
kom terug waar netnou was:
dan is ons bo verdenking
opreg,
onberispelik
te midde van korrupte wêreld.

Weer ding van netnou:
geloof publiek.

Jy universiteit –
waar inhoud van werkstukke kry,
werk: hoe kontrakte kry, hanteer –
dit is publiek.

Daarin sien wêreld dat God dien.

Kan vra: wat met liefde te doen?
Eintlik voetnoot:
liefde besittings
Ander inloop
Daar is nie iets soos victimless crime.
Liefde –
naaste omgee,
ook armes,
ens.

Cool.
Jy so leef – in liefde, gehoorsaam aan God,
blaamloos, integriteit, onberispelik, bo verdenking, opreg –
dat mense God se liefde
God se karakter
in jou optrede sien.

Klink fair.

Maar weet jy,
eintlik baie dieper as sommer net so.

Ek wil jou herinner storie van gemeente Filippi,
eerste Sondag van reeks vertel:
Lydia kom tot bekering,
jong slavin…
dan eindig Paulus in tronk!

In tronk kom bewaarder tot bekering.

Paulus voort met sendingreis.

Verlede week Chris “ons gee om”:
terwyl Paulus hierdie brief skryf,
is in tronk.

Kom blaai gou paar bladsye terug,
kyk wat sê Paulus oor sy gevangenskap:
Philippians 1:12–14 (AFR1983)

12Ek wil hê julle moet weet, broers,
dat wat my oorgekom het,
juis die verkondiging van die evangelie bevorder het.
13Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag
en al die ander nou besef
dat dit ter wille van Christus is dat ek ’n gevangene is.
14Deur my boeie
is die meeste broers ook
in hulle vertroue op die Here gesterk,
en hulle waag dit al hoe meer
om die woord van God onbevrees te verkondig.

Huh!

Al vantevore daaroor gepraat,
ons soms iets glo glad nie evangelie is:
dat my taak reg te leef,
God taak sorg met my goed gaan.
Is nêrens in ooreenkoms.
Net omdat gelowige,
beteken nie alles nou altyd gaan goed gaan.

Soms gebeur daar slegte goed.
En God kan slegte goed gebruik
om jou lig te maak.

hoor my mooi:
sê nie alle slegte goed kom van God af!
Week weer slegte goed,
oortuig is nie van God af kom –
is gevolg van mense se sonde.

Maar glo wel met hele hart
dat God dit kan gebruik
verkondiging van evangelie te bevorder.

So dalk is dit die vraag:
as jy een of ander struggle beleef,
nie vra “hoekom”,
maar “hoe”?

Manier jy dit tans hanteer:
bevorder verkondiging van evangelie,
of belemmer?

Sukkel universiteit
verhoudingsprobleme
alleen
nie geld nie….

jy dalk nie keuse omstandighede
maar altyd keuse HOE reageer

kan reageer met liefde,
geloof,
op manier wat lig skyn –
of nie.

Dink dis roeping God hierdie week ons gee:
kyk omstandighede,
nie net goed lekker,
veral goed sleg:
dink hoe hanteer,
hoe optree –
uitdaag só dat mense ook daarin God liefde vir ons,
ons liefde vir God,
kan sien.

Gebed

Omstandighede sleg
Hoe hanteer tans?
Manier hanteer bydra verkondiging evangelie, of nie?
Hoe kan hanteer dat getuig van liefde?
Amen

Nagmaal

Dan wil ek jou herinner,
dat Jesus deur een van vriende verraai is
gemartel is
vermoor is.

En dat God dit gebruik
om vir wêreld te wys hoe lief hy ons het.

As dink aan jou seer – tronk –
dink daaraan
dat juis in nag is wat Jesus oorgelewer is
Jesus brood geneem,
24en, nadat Hy God daarvoor gedank het,
het Hy dit gebreek en gesê:
“Dit is my liggaam;
dit is vir júlle.
Gebruik dit tot my gedagtenis.”
(m.a.w. – onthou seerkry/worsteling Jesus – ook in jou seerkry)
25Net so ook het Hy ná die maaltyd
die beker geneem en gesê:
“Hierdie beker is die nuwe verbond,
wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit,
elke keer as julle daaruit drink,
tot my gedagtenis.”
M.a.w. onthou pyn Jesus, ook in jou pyn.
26Elke keer as julle van hierdie brood eet
en uit die beker drink,
verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom.

 

 

Filippense, ons reik uit, preek, Rethie van Niekerk, sending, swaarkry, uitreik

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.