Skip to main content

HuisGeloof 18-24 Aug: Ons Reik Uit

OMGEE GESPREKKE

Ouers, vertel vir die kinders hoe julle die Here leer ken het. Was daar ’n volwassene wat ’n groot rol gespeel het in jul geloofsontwikkeling? Wie was hulle en wat het hulle gedoen? Vertel daarvan.

BYBEL LEES

Lees Filippense 1:12-14

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
  • Paulus praat oor die tyd wat hy in die tronk was. Al was dit sleg, het God dit gebruik, sodat ander mense God se kinders kon word. Lees daaroor in Handelinge 16:22-32. Wat het Paulus in die slegte omstandighede gedoen wat “die verkondiging van die evangelie bevorder” het?
  • Watter slegte goed is daar nou in jou lewe? Kan God dit gebruik sodat ander mense vir God leer ken? Wat moet jy doen in hierdie slegte omstandighede van jou sodat mense vir God kan leer ken?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Sondag is Nagmaal! Ouers, gesels met jul kinders oor wat die Nagmaal beteken en hoe ons daaraan deelneem. ’n Boekie met riglyne vir so ’n gesprek is beskikbaar by die kerkkantoor of laai dit hier af.

GESEËN OM TE SEËN

  • Skryf vir een van ons gemeente se sendelinge ’n brief (kry hul kontakbesonderhede by die kerkkantoor). Hoe kan julle hulle nog ondersteun?
  • Ken julle iemand wat nie die Here dien nie? Gesels oor hoe julle na daardie persoon kan uitreik.
  • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Is daar iets spesifiek waaroor iemand in jul gesin tans die Here se wil soek? Bid saam daarvoor en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

huigeloof, Huisgodsdiens, reik uit

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.