Skip to main content

Matteus 4 Preek Versoeking en Identiteit

In die tagtigerjare was daar ‘n advertensie vir Opel Monza , as jy dit kan glo.  Die advertensie wys ‘n pa wat sy seun by die skool kom haal.  Op die pa se vraag oor hoe die seun se dag was, antwoord die seun dat hulle oor karre gepraat het.  O, reageer die pa, wat het julle gesê?  Dan vertel die seun hoe die een maatjie gesê het sy pa se kar is vinniger as al die ander.  Die ander maatjie het gesê sy pa se kar is sterker as al die ander.  Nog een het gesê sy pa se kar is gemakliker as al die ander.  Dan vra die pa:  “En jy, wat het jy gesê?” en die seuntjie reageer:  “Nothing dad, I just smiled.”

Toetrede

Lied 176 Halleluja! U is Koning en Lied 177 Jesus, gróót bo almal

Votum

Johannes 1:14

Seëngroet

Johannes 1:16

Lofsang

Psalm 91

Lied 215:1-3 Besing die Lof van Jesus saam

Verootmoediging

V: Ek wil jou vanoggend herinner aan jou doop.  Ons doop is ’n teken en seel dat God ons gered het. Deur die geboorte, dood en opstanding van Jesus Christus is die magte wat ons bind, verbreek en het God se koninkryk ons wêreld ingekom. Deur ons doop is ons burgers van God se koninkryk gemaak en vrygemaak van alles wat ons gevange hou. Kom ons vier vanoggend opnuut hierdie vryheid deur die beloftes wat by ons doop gemaak is te herbevestig.

Ons gaan ons vanoggend opnuut aan God toewy deur ons geloof te bely.

V: Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde?

G: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat God ons Vader met jou doop al sy beloftes aan jou toegesê en jou Syne gemaak het.

Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here?

G: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat Jesus Christus vir jou gesterf het en dat jy die redding wat Hy bewerk het, besit.

Glo jy in die Heilige Gees?

G: Ja, ek glo.

V: Weet dan dat die Heilige Gees in jou woon en vir jou die krag gee om ’n ware dissipel van Jesus te wees.

Jy behoort aan die Here en niks kan hierdie waarheid ooit verander nie.

G: Amen.

Toewyding

Lied 541 verse 1 en 3 Ons bring aan U, Heer Jesus

Gebed

Skriflesing

Matteus 4:1-11

In die gedeelte voor vanoggend se Skriflesing, word Jesus gedoop.   Dan is daar ‘n stem uit die hemel wat sê:  “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”

Inleiding

Verjaarsdae?

Wie is jy?

[Gaan staan by doopvont.]  Jy is God se liewe kind.  Elke keer iemand lelik is met jou – hoef nie te glo, want: jy is God se liewe kind.  Elke keer jy iets wil doen verkeerd is – lelik met iemand anders, oneerlik – hoef nie, want:  jy is God se liewe kind.

Preek

Wie is jy?

Wie is jy?  Ek is ‘n Afrikaner.  ‘n Vrou.  ‘n Generasie X-er.  ‘n Eggenoot.  ‘n Dominee.  Ensovoorts.  En jy?  Wie is jy?

Al hierdie dinge het ‘n invloed op die manier waarop ons optree.  So is ek saam met die spreekwoordelike moedersmelk patrone geleer van vrou-wees en man-wees.  Dis interessant dat die gesegdes wat ek onthou, wat daardie patrone inkleur, almal oor man-wees praat:  “‘n Man hou sy woord”.  Ek onthou die afgelope week weer een – wat die jonger mense blykbaar nie ken nie:  “Soveel tale soos jy kan, soveel male is jy man.”

As Afrikaner weet ek “’n Boer maak ‘n plan”.  Ek weet dat ons nie afhanklik is van ander nie, maar dat ons trots is, dat ‘n mens eerder vergaan as om jou trots in jou sak te steek.

En jy?  Wie is jy?

Jesus word gedoop

Net voor Jesus se versoeking, word hy gedoop.  En in sy doop, word sy identiteit bevestig.  Daar is ‘n stem wat sê:  “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”

Jesus word in die woestyn ingelei

Net hierna word Jesus in die woestyn ingelei.  Die woestyn is die plek waar God naby is.

‘n Mens wil nie so daaraan dink nie, maar dink ‘n bietjie aan jou eie lewe.  Dink aan jou eie woestyne.  Is dit nie juis die plekke waar God naby is nie, waar jy vir God die helderste hoor en die beste leer ken as jou liefdevolle Vader nie?

Die woestyn is die plek waar identiteit bevestig en vasgelê word.  Dink maar aan die Israeliete.  Nadat God hierdie groep slawe uit slawerny bevry het, neem hy hulle in die woestyn in.  Daar gee hy vir hulle die Tien Gebooie.  Nie reëls nie, maar ‘n identiteit.  Hy sê vir hulle – julle is nie meer slawe nie, julle is die volk van God.  En dit is hoe dit lyk om God se volk te wees.  Slawe het nie besittings of verhoudings of rus nie.  Maar as God se volk is dit hoe jy besittings, verhoudings, werk, mekaar hanteer.

Natuurlik wys hulle baie gou dat hulle dit nie verstaan nie.  Daarom gebruik die Here 40 jaar in die woestyn om vir hulle te leer wat dit beteken om sy volk te wees, om vir hulle kans te gee om daardie patrone in te oefen, daardie identiteit te vestig.

Jesus word getoets

Na 40 dae in die woestyn – 40 dae van vas, maw 40 dae van bid, van praat en luister na God, 40 dae waarin hierdie identiteit van Jesus as God se geliefde kind vasgelê is – na hierdie 40 dae, word Jesus getoets.

En Jesus word getoets rondom sy identiteit:  “As jy die Seun van God is…”

As jy die Seun van God is, dan moet jy mos wonderwerke kan doen.  Maar Jesus reageer dat hy sy identiteit vind in sy verhouding met God.  Hy het nie nodig om toertjies te doen om daardie identiteit te bewys nie.

Dan sê die duiwel:  nou goed, as jy dan die Seun van God is, spring van hierdie hoë gebou af.  Maar Jesus reageer weer vanuit sy identiteit:  omdat hy die Seun van God is, volg hy God se plan.

Vir oulaas probeer die duiwel:  hier is vir jou ‘n kortpad.  Sonder die pyn wat voorlê, kan jy sommer nou reeds al die eer ontvang.  Laat vaar jou identiteit en aanbid my.  Maar Jesus weet wie hy is.  Daarom kies hy God se pad.  Die langer, pynliker pad.  Wat hy kán doen, omdat hy weet wie hy is.

Jesus gebruik nooit wonderwerke, of goddelike toertjies, om hierdie versoekings te oorkom nie.  Hy reageer gewoon vanuit sy identiteit as God se Seun.

Jy is God se geliefde kind

Nou is dit ook so dat dieselfde waar is van ons – dat elkeen van ons God se geliefde kinders is.  Toe jy gedoop is, het God dieselfde oor jou gesê:  Jy is my geliefde kind.  Oor jou verheug ek my.

Henry Nouwen het gesê dat hy oortuig is dat dit die grootste waarheid oor die mens is, hierdie woorde.  Jy is God se geliefde.

En dis die een identiteit wat harder spreek as al die ander.  Wat die ander laat verdof, indien nie heeltemal verdwyn nie:  Jy is God se geliefde kind.

Ek het die afgelope week weer so helder gesien hoe dit lyk, wanneer mense se identiteit in Christus alle ander identiteite oortref.  Hoe dit mense help om dinge te oorkom, dinge af te lê, nuut te leef,  nuut te wees.  Omdat hulle weet wie hulle is.

Leef vanuit jou identiteit as God se geliefde kind

Dit laat my dink aan ‘n ou advertensie, ek dink iewers uit die tagtigerjare.  Ongelukkig kon ek nêrens die video opspoor nie, maar dit wil lyk asof dit ‘n advertensie vir ‘n Opel Monza was, as jy dit kan glo.  Ewenwel, die advertensie wys ‘n pa wat sy seun by die skool kom haal.  Op die pa se vraag oor hoe die seun se dag was, antwoord die seun dat hulle oor karre gepraat het.  O, reageer die pa, wat het julle gesê?  Dan vertel die seun hoe die een maatjie gesê het sy pa se kar is vinniger as al die ander.  Die ander maatjie het gesê sy pa se kar is sterker as al die ander.  Nog een het gesê sy pa se kar is gemakliker as al die ander.  Dan vra die pa:  “En jy, wat het jy gesê?” en die seuntjie reageer:  “Nothing dad, I just smiled.”

Nou goed, dis ‘n Opel Monza, maar ek dink dis hoe dit lyk om vanuit ‘n bepaalde identiteit te leef.  Wanneer die versoekings oor jou pad kom, kan jy maar net na jou Vader kyk, en glimlag.  By wyse van spreke.

Daar is baie versoekings in ons land.  ‘n Mens dink aan korrupsie, geweld, die groeiende rassisme.  En dan kan ‘n mens reageer vanuit een of ander gebroke, bedreigde identiteit.  ‘n Mens kan reageer met haat, geweld, woede, wraak, jou eie korrupsie…  Of jy kan reageer vanuit jou identiteit in Christus.

As ‘n geliefde kind van God, ‘n gedoopte, hoef ek nie te leef in vrees nie, maar kan ek op God vertrou, wetende dat my hele lewe in God se hand is.

As ‘n geliefde kind van God, ‘n gedoopte, sal ek nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar sal ek vergewe, die ander wang draai, die tweede myl stap.

As ‘n geliefde kind van God, ‘n gedoopte, sal ek nie my vyande haat nie, maar sal ek hulle liefhê, hulle dien, die beste vir hulle wil.

As ‘n geliefde kind van God, ‘n gedoopte, sal ek nie baklei vir my ego en my trots en my regte nie, maar sal ek die minste wees – in die gees van “nothing dad, I just smiled” – want ek is ‘n kind van God.

Hoe?

Nou goed, ons weet dis nie so maklik nie.  Want daardie ander, ou identiteite spring so maklik op.  Ek wil so graag my regte verdedig.  Ek wil so graag vir almal vertel dat my kar die vinnigste is.

So hoe leef ek vanuit my identiteit as geliefde kind van God?

Martin Luther het dit vir my die mooiste gesê:  die Christelike lewe is niks anders nie as om voortdurend elke dag weer terug te kruip in die doopbak.

Dit beteken dat jy elke dag onthou wie jy is:  ‘n gedoopte.  Verlos.  Vergewe.  Bevry.  Geroep.  Dis hoekom ons ons dae met gebed begin.  Dit is om terug te kruip in ons doopbak, om onsself weer te herinner wie ons is.

Dis hoekom ons elke dag Bybel lees, nie net op ‘n informatiewe manier met ons koppe nie, maar op ‘n formatiewe manier, met ons harte.  Sodat daardie woord deur ons kan sypel, ons kan vorm.

Dis hoekom ons saam met ander gelowiges bymekaar kom, in kleingroepe.  Sodat daardie mense ons herinner aan ons identiteit.  Sodat hulle ons wys op die plekke waar ons vanuit ‘n ou identiteit reageer.   Sodat hulle vir ons kan bid wanneer ons sukkel om as God se geliefde kinders te leef.

En dis hoekom ons aan ‘n gemeente behoort, saam aanbid, saam deelneem aan die bediening van die gemeente.  Want Sondag na Sondag, in ons saamwees hier, in die dinge wat ons oor en oor doen, word ons identiteit vasgelê en gevorm.

Sodat, wanneer die versoekings kom, ons ou identiteit nie hoef op te spring om ons te verdedig of vir ons regte op te staan nie.  Maar sodat ons kan glimlag en onthou:  ons is God se geliefde kinders.  Veilig in God se hand.

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Lied 505 Jesus, U gaan voor

Seën

Respons

Lied 215 v1 laaste twee reëls

identiteit, Matteus 4, preek, preke, Versoeking in die woestyn

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.