Skip to main content

Kersdag 2014

Toe ek ‘n kind was, was daar elke af en toe op TV so ‘n kort insetsel waar die kamera naby gefokus is op een of ander objek.  Dit is so naby gefokus dat jy nie weet wat dit is nie.  Geleidelik trek die kamera terug en sien jy meer en meer.  Jy raai die heeltyd – dalk is dit dit – of dit… Totdat jy kan sien.

Toetrede

Lied 329 Want so lief het God die wêreld gehad (sit)

Kerse word aangesteek

[tweede diens] Lied 344 O die goeie tyding (staan)

Votum

(uit Jes 52:7-10).

Voorganger:      Jubel en juig gelowiges,

Gemeente:       want die goeie boodskap verkondig vrede.

Voorganger:      Jubel en juig gelowiges,

Gemeente:       want die goeie tyding bring redding.

Voorganger:      Jubel en juig gelowiges,

Gemeente:       want die Here het uitkoms gebring.

Voorganger:      Jubel en juig gelowiges,

Gemeente:       want ons God is Koning.

Voorganger:      Jubel en juig gelowiges,

Gemeente:       want Hy red mense

tot aan die uithoeke van die aarde.

Amen.

Respons

Lied 367 Ere aan God (sit)

Seëngroet

Genade

en vrede vir julle

van God,

wat gekom het,

weer kom

en elke dag

in ons lewens kom.

Lofsang

Lied 364 Herders op die ope velde (staan)

Doop

Gebed

Kindertyd

Die Lied van die Sterre deur Sally Lloyd-Jones, illustrasies Alison Jay

Respons

Lied 349 Kom kinders besing (staan)

Skriflesing

Hebreërs 1:1-4

Musiekstuk

Die Heiland is Gebore – Langpiet de Villiers en Albert Troskie

Preek

Foto’s van stukkies

Wat is hierdie?

 

Toe ek kind was,

Elke af en toe op TV

Kort insetsel,

Naby gefokus,

Weet nie wat is.

Geleidelik meer en meer –

Raai heeltyd –

Dalk is dit dit – of dit…

Totdat kan sien.

 

Prent:

Strooitjies.

Iemand reg gehad?

Flash drive

Koffieboon

Ui

 

Die finale openbaring

Teks:

In die verlede

het God baiekeer

en op baie maniere

met ons voorouers gepraat

2maar nou,

in hierdie laaste dae,

het Hy met ons gepraat

deur die Seun.

 

Woorde wat sê

“God baie keer”,

Ook vertaal “baie stukke”.

 

God gereeld gepraat,

Maar elke keer stukkie-stukke.

Soos prent naby gefokus –

Kan nie hele prent sien,

Sien elke keer net klein stukkie,

Groot prent bly raaisel.

 

Alles wat God gesê,

Van self geopenbaar,

Was voorlopig,

Onafgehandel.

 

En toe…  op ’n dag…

Word Jesus gebore in ’n stal in Betlehem!

 

En uiteindelik kan ons die hele prent sien.

 

Want nou,

Nou het God die finale woord gespreek,

Die volledige openbaring gegee.

 

Nou kan ons God sien,

Nou kan ons God se plan ken,

Nou kan ons in liefde met God leef.

 

Want Jesus.

 

Ons giggel altyd kindertyd –

As enige vraag vra,

Antwoord:  Jesus!

 

Heeltemal reg!

Antwoord is Jesus.

Antwoord is altyd Jesus.

Jesus is die antwoord.

 

Die ewebeeld van die wese van God

Teks:

God het deur hom die wêreld geskep

En hy – Jesus –

Hou alle dinge deur sy magswoord in stand.

 

Deur hom kan ons in vrede met God leef,

Is ons met God versoen.

 

3Uit Hom straal die heerlikheid van God

en Hy is die ewebeeld

van die wese van God.

 

In Jesus het God homself openbaar.

In Jesus sien ons wie God regtig is.

Dis hoekom Kersfees so heerlike fees,

Hoekom so aan die hart gryp,

Hoekom met soveel feesvieringe gevul,

Hoekom dit een dag in jaar baie mense kerk toe kom:

 

Want nou kan ons God ken,

Nou weet wie God is,

Hoe God is.

 

Wie is God?

Die antwoord is:

Jesus: (Brian McLaren)

 

Wat die siekes,

die blindes

en die verlamdes

genees het

En selfs die dooies opgewek het.

 

Hy het bose magte uitgedryf en

Korrupte leiers gekonfronteer.

 

Hy het die tempel gereinig.

 

Hy het ‘n sagte plek gehad vir die armes.

Hy het water in wyn verander,

Op water geloop

en storms laat bedaar.

 

Hy het gesterf vir die sondes van die wêreld,

Opgestaan uit die dode

en opgevaar na die Vader;

En die Heilige Gees gestuur.

 

Hy is Jesus

Wat ons geleer het

met woord

en voorbeeld,

Teken

en wonder.

 

Hy het gelykenisse van die koninkryk van God vertel,

Op heuwels,

uit bote,

in die tempel,

in huise,

By feeste en partytjies,

langs die pad,

op strande,

in dorpe,

Deur die dag

en in die nag.

 

Hy het ons geleer van die weg van liefde

vir God

en naaste,

Vreemdeling

en vyand.

 

Hy is Jesus

Wat sy dissipels geroep het,

gelei het,

Vir hulle nuwe name

en ‘n nuwe doel gegee het

 

En hulle gestuur het

om die goeie nuus te verkondig.

 

Hy het hul voete gewas

soos ‘n dienskneg.

 

Hy het saam met hulle geloop,

saam met hulle geëet.

Hy het hulle vriende genoem;

Hulle tereggewys,

hulle aangemoedig

Belowe om hulle te verlaat

en weer terug te keer

En om altyd by hulle te wees.

 

Hy het hulle geleer om te bid.

Hy het vroeg opgestaan om te bid,

na verlate plekke gegaan,

Hy het gevas

en is versoek,

Het gehuil in die tuin,

Gebid:

“Nie my wil nie, maar u wil geskied.”

Hy het gesing,

fees gevier,

gehuil.

 

Hy is Jesus.

So ons volg hom,

leer sy weë ken

Probeer om sy opdragte te gehoorsaam

en volgens sy voorbeeld te leef.

Ons wandel saam met hom,

woon in hom,

As ‘n loot van die wingerdstok.

 

Ons het hom lief.

Sy woorde

is vir ons woorde van ewige lewe,

En om hom te ken,

is om die ware lewende God te ken.

Ons vertrou op Jesus.

 

Michael Card:

When the Father’s wisdom

Wanted to communicate his love,

He spoke it in one final

Perfect word.

He spoke the incarnation

And then so was born the Son.

His final word,

was Jesus.

He needed no other one.

Gebed

Kommunikasiekind

Seun van die hemel

gebore op aarde –

God van heerlikheid

by ontaardes –

 

U geboorte

maak engele wat hulle moet wees

boodskappers van die goeie.

Laat wagters hul skape los

en self ’n herder soek;

lei sterrekykers

na die Bron van lig.

 

Op die bruilof was U die fees.

In die tempel die woord.

In die storm rus.

 

U vra water van ’n vrou

tot sy ontdek: ek is dors.

Dryf duiwels uit

en maak ’n man ’n man,

maak mense – knegte van hulself –

weer vry:

sodat Tomas sien en glo,

Paulus vervolg nie maar versoen,

stoere Petrus u lammers laat wei.

 

Toe soek ek die herder;

toe ek klop,

was U die deur.

Lig bly lig

oor elke duister –

God is met ons:

Kind én Heer. Amen.

(Attie van der Colf)

Slotsang

Lied 358 Somerkersfees (staan)

Seën

Mag die God van die engele

wat Christus se geboorte aangekondig het,

vir ons vrede gee.

 

Mag die God van liefde

wat sy enigste seun vir ons gegee het,

se liefde in ons leef.

 

Mag Immanuel,

God met ons,

ons elke dag vergesel.

Respons

Lied 348 Stille Nag

 

 

Hebreërs 1, Kersdag, Kersfees, preek

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.