God is HEILIG – 6-12 Sept

OMGEE-GESPREKKE

  1. Maak dié week tyd vir mekaar. Luister na mekaar, laat elkeen vertel wat in hul dag gebeur het. Kyk na die geloofsgewoonte kantlyne vir verdere voorbeelde.

BYBELLEES

  1. Lees 1 Petrus 1:13-16. The Message vertaal dit so: “So roll up your sleeves, put your mind in gear, be totally ready to receive the gift that’s coming when Jesus arrives. Don’t lazily slip back into those old grooves of evil, doing just what you feel like doing. You didn’t know any better then; you do now. As obedient children, let yourselves be pulled into a way of life shaped by God’s life, a life energetic and blazing with holiness. God said, “I am holy; you be holy.” Gesels oor wat dit vir julle beteken.
  2. Raak julle ook soms so besig, dat daar nie tyd is vir God of vir mekaar nie? Hoe kan julle seker maak dat julle nie te besig raak nie? Waarvoor moet julle NEE sê? Wat kan julle doen om meer tyd te maak vir God en vir mekaar?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

  1. Kyk weer na die geloofsgewoonte kantlyne en beplan hoe julle hierdie week ruimte gaan maak. Wat kan julle doen dat julle in die oggend tyd kan hê vir stilte? Dalk die vorige aand al ontbyt voorberei? Maak praktiese planne, sodat julle hierdie week kantlyne kan hê.

GESEËN OM TE SEËN

  1. Is daar dalk iemand vir wie julle dié week tyd kan maak? Dink aan iemand vir wie julle met iets kleins kan help, sodat hulle deel van julle kantlyne raak.

Kleingroepe, Petrus

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.