Hemelvaartdiens 2015

 Skriflesing

Lukas 24:44-53

 

Hemelvaart voel altyd vir ons effens vreemd, soos ’n storie of ‘n  fantasie. Ons kan dit in ons gedagtes sien afspeel, amper soos daardie ou klassieke flieks van die Bybel.  Charlton Heston sal Jesus wees, natuurlik.  Hy sal vir sy dissipels hul finale instruksies gee, voordat hy finaal sy hande dramaties uitsprei, daar ‘n wolk neersak, om hom kolk en hom oplig terwyl die musiek dramatiese ‘n crescendo bereik. Die kamera sal volg terwyl die wolk in die lug op beweeg, totdat dit in die verte verdwyn. Dan sal die kamera dalk van bo af op die dissipels fokus – as dit Lukas se vertelling uitbeeld, hul hande opgehef na die hemel, stralende gesigte, besig om die Here te loof en prys.

Sentrale belydenis van kerk

Maar Jesus hemelvaart nie storie.

Van begin af deel van sentrale belydenis van kerk,

opgeneem in vroegste belydenisskrifte [credo’s].

 

Aanddiens reeks Apostoliese Geloofsbelydenis,

wat bely:

Ek glo in Jesus Christus…

wat opgevaar het na die hemel

sit aan die regterhand van God,

die Almagtige Vader,

van waar hy sal kom om te oordeel,

die wat nog lewe

en die wat reeds gesterf het.

 

Gelofosbelydenis van Nicea:

Ons glo in een Here Jesus Christus, …

Op die derde dag

het Hy volgens die Skrifte

opgestaan,

en Hy het na die hemel opgevaar.

Hy sit aan die regterhand van die Vader,

en Hy sal met heerlikheid terugkom

om die lewendes en die dooies te oordeel.

Aan sy koningskap

sal daar geen einde wees nie.

 

So hoekom hemelvaart vir kerk so NB?

 

Hemelvaart inleiding nuwe era –

nuwe epog [epoch]

epog = In the fields of chronology and periodization, an epoch is an instant in time chosen as the origin of a particular era. The “epoch” then serves as a reference point from which time is measured.

 

So met Jesus hemelvaart begin nuwe era.

 

Era van Jesus se heerskappy

Begin gesê,

hemelvaart = Jesus troonbestyging.

 

oorwin dood,

maar feit dat Jesus opgevaar hemel,

is hoekom sit aan regterhand van God –

is dat Jesus regeer.

Sy regmatige plek ingeneem

as Here oor skepping

oor kerk

oor elkeen van ons.

 

Calvyn – ons tradisie se geestelike voorvader –

vreeslik baie geskryf oor hemelvaart.

 

Gesê hemelvaart beteken

dat ons gelowiges in Christus

konstante advokaat en intersessor het,

iemand wat aanhoudend by God intree

die weg vir ons voorberei na God,

vir ons toegang bewerk

tot by God se troon.

 

Calvyn sien in sy verbeelding

hoe Jesus eintlik vir God

’n heilige afleiding is,

God se aandag aftrek

van ons ongeregtigheid

foute

sonde.

Jesus sit by Vader,

oortuig Vader om met sagte hart na ons te kyk.

 

So wat Jesus hemelvaart doen,

is bewerk vir ons toegang tot God.

Help ons om in liefdevolle verhouding met God te leef.

 

Maar nie net implikasies ons persoonlike verhouding God –

dalk selfs net eendag hemel.

 

Aanddiens onthou gesê belydenis “Jesus is Here”

is radikaal –

sê Jesus regeer,

nie Keiser –

of enige aardse mag.

 

Feit dat Jesus opgevaar hemel

beteken HY in beheer –

nie ANC of EFF of Chinese

of eksamens

of siekte

of finansiële onvermoë…

 

Al daardie probleme

aan Jesus onderwerp.

Hy regeer.

 

Hy is Here oor alles en almal.

 

Wat dan natuurlik beteken

dat ons onsself aan hom moet onderwerp,

erken hy regeer,

leef as sy onderdane,

volgens sy wil

en sy waardes.

 

Era van die Gees

Tweede ding anders aan hierdie era

as voor Jesus hemelvaart,

is dat hierdie era van Gees is.

 

Belydenisskrifte

belydenis Jesus hemelvaart

altyd gepaard belydenis Heilige Gees:

 

Apostolies:  Van waar sal kom om te oordeel…

Ek glo in die Heilige Gees.

 

Nicea:

Aan sy koningskap

sal daar geen einde wees nie.

Ons glo in die Heilige Gees,

wat Here is

en lewend maak.

Hy gaan van die Vader en die Seun uit,

en Hy word saam met die Vader en die Seun

aanbid

en verheerlik.

Hy het deur die profete gespreek.

 

Dis baie NB deel van Jesus hemelvaart.

Jesus hemelvaart weg gebaan –

ruimte gemaak –

vir uitstorting van Gees.

 

Weer Calvyn:

Hemelvaart maak

Jesus verhouding met kerk – ons –

nie beperk deur grense van tyd en ruimte.

 

Calvyn praat van hemelvaart-geloof

as die ervaring dat Jesus ons

transfuse het met mag  –

bloedoortapping ons vul met krag.

 

Jesus regeer.

Gees gestuur

sodat altyd

oral

in kontak met God.

 

Maar Gees nie net verhouding,

kontak God.

 

Gees gee ook insig,

help ons God te ken,

God plan verstaan.

 

Net voor gedeelte gelees,

ook Lukas 24,

Emmaus-gangers:

Jesus verskyn,

lê skrifte uit,

sodat kan verstaan wat God se plan.

 

Teks gelees:

Jesus verstand geopen

Skrif verstaan,

sodat evangelie verstaan.

 

Evangelie:

‘Die Christus moet ly

 en op die derde dag uit die dood opstaan,

en in sy Naam

moet bekering

en vergewing van sondes

 aan al die nasies verkondig word,

van Jerusalem af

en verder.’

 

Ons kan nie dit op eie uitfigure,

uit eie weet.

Weet dit net

omdat Gees oë daarvoor oopgemaak.

 

Gaan res van Pinkster tema “Inspiratus” –

Gees soos wind deur ons waai

ons vul en inspireer.

 

Kan niks hiervan op eie weet

of verstaan,

as Gees nie vir ons openbaar.

 

En daarmee saam,

derde ding Gees ons gee

(naas konstante kontak God en geestelike insig)

is krag.

 

Deur Jesus hemelvaart

uitstorting van Gees

ons deel gekry aan goddelike krag

Jesus uit dood opgewek.

 

Kan ons staatmaak op God se leiding

elke oomblik van elke dag

in elke opsig

 

Kan ons staatmaak op God se toerusting,

kan weet dat God krag en vermoë sal gee

om te doen wat van ons vra.

 

En dit bring by derde kenmerk van hierdie nuwe bedeling

aangebreek Jesus hemelvaart:

Era van die kerk

 

Gees gee ons krag

te doen wat Christus van ons vra.

 

Wat Christus vra

is getuies wees.

 

Belydenisskrifte

altyd Gees en Kerk sáám bely.

Ons dink nuwe belydenis,

maar deel van dieselfde artikel:

 

Ek glo aan die Heilige Gees.

Ek glo aan ’n heilige, algemene [catholic], Christelike kerk,

die gemeenskap van die Heiliges.

 

Nicea:

Ons glo aan een,

heilige,

algemene en

apostoliese kerk.

 

 

Jesus hemelvaart

beteken nie ons nou op ons eie,

alleen gelaat,

moet alles self doen.

 

Beteken wél

dat stokkie aangegee,

Jesus opdrag gegee,

ons dit moet uitvoer.

 

Omdat Jesus weg,

het Gees gekom

het ons vermoë om opdrag uit te voer.

 

Wat wêreld nou van Christus sien

van sy regering

van sy mag

is kerk.

 

Ons opdrag

(onthou:  kerk = jy)

is om so te leef

dat mense kan sien Jesus regeer

 

nie uit eie krag,

maar deur Gees ons bemagtig.

 

Was klein groepie dissipels Jesus hemelvaart gesien.

 

Maar Christelike geloof gegroei tyd mees wydverspreide godsdiens in gesk.

 

Teen jaar 2000 was Christene meerderheid van bevolking

van twee-derdes

van wêreld sê byna 240 lande.

 

In Afrika was daar in 1900 ong 10 miljoen Christene

Teen 2000 meer as 300 miljoen.

 

Wat hemelvaart doen

is ons herinner ons opdrag –

ons bestaansrede:

 

om evangelie te verkondig,

en dan evangelie van bekering

en vergifnis van sondes.

 

Dis elke enkele een van ons se opdrag.

elkeen van ons moet besig wees hiermee –

evangelie verkondig.

 

Deur te getuig

deur ons lewe

deur sendelinge ondersteun.

Fragment van Blydenuus van Geloof deur Wilhelm Jordaan:

Ek glo in hierdie Jesus

wat opgevaar het na die Vader

en vandaar die sagte oordeel bring

omdat Hy nader aan my is

as wat ek aan myself is;

my kern ken,

verby die vel

tot in die chemie van die sel;

wat weet hoe diep my blindheid is

en my vashou ­–

styf teen die braille van Sy lyf.

 

Ek glo in die Heilige Gees

die Wind van God

wat oor die leegheid van my lewe waai

en die koers bepaal ­

weg van myself weg van Tarsis

na die nood in Ninevé.

 

Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei

tot nuwe skeppingswerk;

om alle mense

met geloof en hoop en liefde te verbind

aan die Koninkryk van God se Kind.

 

Ek glo aan die gemeenskap van stukkende sondaars

wat kniel voor die Heiligheid van God.

 

Gebed

Jesus gee ons die opdrag

om vergifnis

en bekering te verkondig.

Dit doen ons nie uit eie krag nie,

maar in afhanklikheid van die Gees.

 

Daarom gaan ons vanaand die nood van ons wêreld

na God bring

en bid vir bekering –

bid dat Jesus koninkryk kom.

 

Voorganger (V): In alle plekke van konflik …

Gemeente (G): Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: Te midde van die onderlinge onverdraagsaamheid in ons land…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: Te midde van die xenofobie in ons land…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In al die plekke waar mense onlangs ter wille van hul geloof vermoor is…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In die hart van elke slagoffer van haat en geweld …

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In die hart van elke geweldenaar …

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In die lewe van elkeen wat honger ly of dakloos is …

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: Vir die mense van Nepal…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In ons gemeente en kerkverband…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V:  Here, hoor ons wanneer ons bid

G:  Laat u koninkryk kom.

Amen

 

 

     

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?