Hemelvaartdiens 2015

 Skriflesing

Lukas 24:44-53

 

Hemelvaart voel altyd vir ons effens vreemd, soos ’n storie of ‘n  fantasie. Ons kan dit in ons gedagtes sien afspeel, amper soos daardie ou klassieke flieks van die Bybel.  Charlton Heston sal Jesus wees, natuurlik.  Hy sal vir sy dissipels hul finale instruksies gee, voordat hy finaal sy hande dramaties uitsprei, daar ‘n wolk neersak, om hom kolk en hom oplig terwyl die musiek dramatiese ‘n crescendo bereik. Die kamera sal volg terwyl die wolk in die lug op beweeg, totdat dit in die verte verdwyn. Dan sal die kamera dalk van bo af op die dissipels fokus – as dit Lukas se vertelling uitbeeld, hul hande opgehef na die hemel, stralende gesigte, besig om die Here te loof en prys.

Sentrale belydenis van kerk

Maar Jesus hemelvaart nie storie.

Van begin af deel van sentrale belydenis van kerk,

opgeneem in vroegste belydenisskrifte [credo’s].

 

Aanddiens reeks Apostoliese Geloofsbelydenis,

wat bely:

Ek glo in Jesus Christus…

wat opgevaar het na die hemel

sit aan die regterhand van God,

die Almagtige Vader,

van waar hy sal kom om te oordeel,

die wat nog lewe

en die wat reeds gesterf het.

 

Gelofosbelydenis van Nicea:

Ons glo in een Here Jesus Christus, …

Op die derde dag

het Hy volgens die Skrifte

opgestaan,

en Hy het na die hemel opgevaar.

Hy sit aan die regterhand van die Vader,

en Hy sal met heerlikheid terugkom

om die lewendes en die dooies te oordeel.

Aan sy koningskap

sal daar geen einde wees nie.

 

So hoekom hemelvaart vir kerk so NB?

 

Hemelvaart inleiding nuwe era –

nuwe epog [epoch]

epog = In the fields of chronology and periodization, an epoch is an instant in time chosen as the origin of a particular era. The “epoch” then serves as a reference point from which time is measured.

 

So met Jesus hemelvaart begin nuwe era.

 

Era van Jesus se heerskappy

Begin gesê,

hemelvaart = Jesus troonbestyging.

 

oorwin dood,

maar feit dat Jesus opgevaar hemel,

is hoekom sit aan regterhand van God –

is dat Jesus regeer.

Sy regmatige plek ingeneem

as Here oor skepping

oor kerk

oor elkeen van ons.

 

Calvyn – ons tradisie se geestelike voorvader –

vreeslik baie geskryf oor hemelvaart.

 

Gesê hemelvaart beteken

dat ons gelowiges in Christus

konstante advokaat en intersessor het,

iemand wat aanhoudend by God intree

die weg vir ons voorberei na God,

vir ons toegang bewerk

tot by God se troon.

 

Calvyn sien in sy verbeelding

hoe Jesus eintlik vir God

’n heilige afleiding is,

God se aandag aftrek

van ons ongeregtigheid

foute

sonde.

Jesus sit by Vader,

oortuig Vader om met sagte hart na ons te kyk.

 

So wat Jesus hemelvaart doen,

is bewerk vir ons toegang tot God.

Help ons om in liefdevolle verhouding met God te leef.

 

Maar nie net implikasies ons persoonlike verhouding God –

dalk selfs net eendag hemel.

 

Aanddiens onthou gesê belydenis “Jesus is Here”

is radikaal –

sê Jesus regeer,

nie Keiser –

of enige aardse mag.

 

Feit dat Jesus opgevaar hemel

beteken HY in beheer –

nie ANC of EFF of Chinese

of eksamens

of siekte

of finansiële onvermoë…

 

Al daardie probleme

aan Jesus onderwerp.

Hy regeer.

 

Hy is Here oor alles en almal.

 

Wat dan natuurlik beteken

dat ons onsself aan hom moet onderwerp,

erken hy regeer,

leef as sy onderdane,

volgens sy wil

en sy waardes.

 

Era van die Gees

Tweede ding anders aan hierdie era

as voor Jesus hemelvaart,

is dat hierdie era van Gees is.

 

Belydenisskrifte

belydenis Jesus hemelvaart

altyd gepaard belydenis Heilige Gees:

 

Apostolies:  Van waar sal kom om te oordeel…

Ek glo in die Heilige Gees.

 

Nicea:

Aan sy koningskap

sal daar geen einde wees nie.

Ons glo in die Heilige Gees,

wat Here is

en lewend maak.

Hy gaan van die Vader en die Seun uit,

en Hy word saam met die Vader en die Seun

aanbid

en verheerlik.

Hy het deur die profete gespreek.

 

Dis baie NB deel van Jesus hemelvaart.

Jesus hemelvaart weg gebaan –

ruimte gemaak –

vir uitstorting van Gees.

 

Weer Calvyn:

Hemelvaart maak

Jesus verhouding met kerk – ons –

nie beperk deur grense van tyd en ruimte.

 

Calvyn praat van hemelvaart-geloof

as die ervaring dat Jesus ons

transfuse het met mag  –

bloedoortapping ons vul met krag.

 

Jesus regeer.

Gees gestuur

sodat altyd

oral

in kontak met God.

 

Maar Gees nie net verhouding,

kontak God.

 

Gees gee ook insig,

help ons God te ken,

God plan verstaan.

 

Net voor gedeelte gelees,

ook Lukas 24,

Emmaus-gangers:

Jesus verskyn,

lê skrifte uit,

sodat kan verstaan wat God se plan.

 

Teks gelees:

Jesus verstand geopen

Skrif verstaan,

sodat evangelie verstaan.

 

Evangelie:

‘Die Christus moet ly

 en op die derde dag uit die dood opstaan,

en in sy Naam

moet bekering

en vergewing van sondes

 aan al die nasies verkondig word,

van Jerusalem af

en verder.’

 

Ons kan nie dit op eie uitfigure,

uit eie weet.

Weet dit net

omdat Gees oë daarvoor oopgemaak.

 

Gaan res van Pinkster tema “Inspiratus” –

Gees soos wind deur ons waai

ons vul en inspireer.

 

Kan niks hiervan op eie weet

of verstaan,

as Gees nie vir ons openbaar.

 

En daarmee saam,

derde ding Gees ons gee

(naas konstante kontak God en geestelike insig)

is krag.

 

Deur Jesus hemelvaart

uitstorting van Gees

ons deel gekry aan goddelike krag

Jesus uit dood opgewek.

 

Kan ons staatmaak op God se leiding

elke oomblik van elke dag

in elke opsig

 

Kan ons staatmaak op God se toerusting,

kan weet dat God krag en vermoë sal gee

om te doen wat van ons vra.

 

En dit bring by derde kenmerk van hierdie nuwe bedeling

aangebreek Jesus hemelvaart:

Era van die kerk

 

Gees gee ons krag

te doen wat Christus van ons vra.

 

Wat Christus vra

is getuies wees.

 

Belydenisskrifte

altyd Gees en Kerk sáám bely.

Ons dink nuwe belydenis,

maar deel van dieselfde artikel:

 

Ek glo aan die Heilige Gees.

Ek glo aan ’n heilige, algemene [catholic], Christelike kerk,

die gemeenskap van die Heiliges.

 

Nicea:

Ons glo aan een,

heilige,

algemene en

apostoliese kerk.

 

 

Jesus hemelvaart

beteken nie ons nou op ons eie,

alleen gelaat,

moet alles self doen.

 

Beteken wél

dat stokkie aangegee,

Jesus opdrag gegee,

ons dit moet uitvoer.

 

Omdat Jesus weg,

het Gees gekom

het ons vermoë om opdrag uit te voer.

 

Wat wêreld nou van Christus sien

van sy regering

van sy mag

is kerk.

 

Ons opdrag

(onthou:  kerk = jy)

is om so te leef

dat mense kan sien Jesus regeer

 

nie uit eie krag,

maar deur Gees ons bemagtig.

 

Was klein groepie dissipels Jesus hemelvaart gesien.

 

Maar Christelike geloof gegroei tyd mees wydverspreide godsdiens in gesk.

 

Teen jaar 2000 was Christene meerderheid van bevolking

van twee-derdes

van wêreld sê byna 240 lande.

 

In Afrika was daar in 1900 ong 10 miljoen Christene

Teen 2000 meer as 300 miljoen.

 

Wat hemelvaart doen

is ons herinner ons opdrag –

ons bestaansrede:

 

om evangelie te verkondig,

en dan evangelie van bekering

en vergifnis van sondes.

 

Dis elke enkele een van ons se opdrag.

elkeen van ons moet besig wees hiermee –

evangelie verkondig.

 

Deur te getuig

deur ons lewe

deur sendelinge ondersteun.

Fragment van Blydenuus van Geloof deur Wilhelm Jordaan:

Ek glo in hierdie Jesus

wat opgevaar het na die Vader

en vandaar die sagte oordeel bring

omdat Hy nader aan my is

as wat ek aan myself is;

my kern ken,

verby die vel

tot in die chemie van die sel;

wat weet hoe diep my blindheid is

en my vashou ­–

styf teen die braille van Sy lyf.

 

Ek glo in die Heilige Gees

die Wind van God

wat oor die leegheid van my lewe waai

en die koers bepaal ­

weg van myself weg van Tarsis

na die nood in Ninevé.

 

Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei

tot nuwe skeppingswerk;

om alle mense

met geloof en hoop en liefde te verbind

aan die Koninkryk van God se Kind.

 

Ek glo aan die gemeenskap van stukkende sondaars

wat kniel voor die Heiligheid van God.

 

Gebed

Jesus gee ons die opdrag

om vergifnis

en bekering te verkondig.

Dit doen ons nie uit eie krag nie,

maar in afhanklikheid van die Gees.

 

Daarom gaan ons vanaand die nood van ons wêreld

na God bring

en bid vir bekering –

bid dat Jesus koninkryk kom.

 

Voorganger (V): In alle plekke van konflik …

Gemeente (G): Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: Te midde van die onderlinge onverdraagsaamheid in ons land…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: Te midde van die xenofobie in ons land…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In al die plekke waar mense onlangs ter wille van hul geloof vermoor is…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In die hart van elke slagoffer van haat en geweld …

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In die hart van elke geweldenaar …

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In die lewe van elkeen wat honger ly of dakloos is …

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: Vir die mense van Nepal…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V: In ons gemeente en kerkverband…

G: Laat u koninkryk kom.

Oomblik stilte

 

V:  Here, hoor ons wanneer ons bid

G:  Laat u koninkryk kom.

Amen

 

 

hemelvaart, preek, Rethie van Niekerk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.