Geloof van Tomas

doubting-thomasDie eerste Sondag ná Paasfees staan tradisioneel bekend as “Heilige Humor Sondag”.    Ons word vandag genooi om onsself nie só ernstig op te neem nie, nie soveel druk op onsself te plaas nie.  Ons word genooi om te ontspan, om die genade wat ons ontvang het, te geniet!

Skriflesing

Johannes 20:19-29

Preek

Kerkjaar –
ons eerste kwartaal gefokus Jesus,
lydenstyd
Goeie Vrydag
Paassondag

Vandag eerste Sondag van Pase –
tyd tussen Paasfees en Hemelvaart.

Vandag ook Heilige Humor Sondag.
Nee, regtig.

15de eeu Bavaria
Risus Paschalis
Die Paasfees lag.

Priesters sou aspris grappige stories vertel,
hele doel mense uitbundig te laat lag.
Lidmate sou priester poetse bak
(ons laat daardie tradisie agter).

Manier vier:
God oorwin!
lag in gesig van dood!

Pous Clement X het amptelik onwettig gemaak 17de eeu –
dalk mense te veel pret gehad!

Eers 1988 kerke weer begin,
Heilige Humor Sondag vier.

Ons nou nie heeltemal so vêr,
maar vandag nooi
onsself nie só ernstig opneem,
soveel druk op self plaas –
ontspan,
genade geniet ons ontvang het!

Voor na teks kyk,
net vra:
hoe is jy wanneer mense vir jou stories vertel?
Goedgelowig?
Altyd val vir grappies op 1 April?
Stuur elke e-pos wat waarsku oor spinnekoppe onder toiletsitplekke
of gevaarlike gratis sleutelhouers aan?

Of een wat niemand glo –
moet bewys!
As iemand môre sê,
kyk eers waar sit son?

Vertel?

Henry sê ek naïef.
As ek in winkel vra: wat beste soort seep,
dan verwag ek verkoopspersoon gaan sê wat beste,
nie een wat meeste wins.

Blykbaar maak dit my naïef.

Maar ek aanvaar ook nie goed net omdat mense so sê.
Ek wil weet HOEKOM.
is hoekom horlosie aan regterarm dra.
nie omdat links is, maar dwars.

Skeinat:
Hoekom?
Dis nou maar net een van daardie goed wat moet weet.

Ek wil nie net weet!
Ek wil verstaan!

Jesus verskyn na sy opstanding

Vanoggend eerste teks
oor goedgelowig
versus ondersoekend.

Natuurlik perfek
vir tyd tussen Paasfees –
Jesus opstanding vier
en Pinkster –
uitstorting Gees vier.

Terloops,
eerste kwartaal prediking Jesus gefokus,
van volgende kwartaal Gees.
Baie opgewonde!
Gaan leer,
verwagting werk van Gees,
familiedienste
Pinkster.
Elke geval
wanneer gebeure vanoggend gelees plaasvind,
Jesus nog net aan vroue verskyn
enkele dissipels.

En dan in eerste deel
verskyn aan dissipels.

Let op wat Jesus doen!
Dis nou nog in Tomas afwesigheid né.

WYS vir hulle
sy hande en sy sy.

Hulle sien
om te glo.

En natuurlik sal vir Tomas vertel –
toe jy weg was!
kyk wat jy gemis!

En NATUURLIK Tomas dit nie glo nie!
Sou jy?

Uhm… meester doodgemaak
gesien doodgaan
begrawe…
hy was hier!
het hom gesien!

I don’t deserve this

En omdat Tomas nie onmiddellik geglo
regte slegte reputasie gekry!

Staan bekend as “ongelowige Tomas”.
Selfs uitdrukking ons mense noem
altyd alles bevraagteken:
“Ongelowige Tomas”.

Maar kom kyk gou-gou nader na hierdie sogenaamde
“ongelowige” Tomas.

Dis nie vir Jesus wat Tomas nie glo nie.
Dis die dissipels!

En dalk… ek weet nie… met goeie reg?

Wanneer Jesus eerste keer verskyn,
lees deure gesluit
want hulle was bang.

Dan verskyn Jesus!
Oorwin!
Gee opdrag.
Gee Gees!

En dan,
wanneer Jesus weer verskyn,
lees ons so half terloops…
“hoewel die deure gesluit was
het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan”

So Jesus gesien,
oorwin,
opdrag,
Gees…

en gedrag verander niks.
sit steeds in vrees en bewing
agter geslote deure.

Goeie nuus verander ons gedrag

So as jy hierdie wonderlike nuus van oorwinning oordra
maar jou gedrag steeds presies dieselfde…
gaan mense sukkel om jou te glo!

Ons gemeente visie:
Luister
Leef

Geloof kom tot uiting
in lewe.

Nie net intellektuele instemming.
Lewenstyl.

So dalk bietjie harder wees op res van dissipels
en sagter op Tomas.

Tomas wat vrae vra

Toe Jesus verskyn,
wonde wys –
soos wat ook vir ander dissipels gedoen het! –
Tomas dadelik op knieë geval
Jesus geëer as Here en God.
Teks sê nie vinger in wonde gedruk.

Net dadelik geglo
geloof bely.
Dalk ons hom nie as ongelowige beskryf,
maar eerder as nuuskierig –
iemand wat wou sien
wat ander reeds gesien het.

Onthou,
hy is die ou
wat genoeg omgegee het
om Jesus in rede te val
om seker te maak
dat hy presies verstaan
wat Jesus sê.
Johannes 14:5

Hy wou weet,
wou verstaan.

Toe Jesus vir dissipels sê gaan Betanië toe,
wat naby Jerusalem was,
groot bakleiery afgegee.
(Johannes 11)

Dissipels was nie gelukkig Jesus besluit!
Gesê: nou die dag wou hulle u nog met klippe doodgooi
en nou gaan u weer daarheen?

Toe blyk Jesus vasbeslote te gaan,
was Tomas die een wat gesê het
(Joh. 11:16)
“Kom ons gaan ook,
sodat ons saam met Hom kan sterwe.”

Dink nog steeds gevaarlik om te gaan!
Maar gaan saam.

Tomas was lojaal.

Nadat Jesus aan hom ook verskyn het
het hy onmiddellik sy geloof bely.

En onthou,
Tomas was nie die enigste verwarde,
ongelowige dissipel
nadat Jesus uit die dood opgestaan het nie.

Gaan kyk aar weer na Maria,
Petrus,
Johannes
en die ander.

Wat vir my sê
ons nie so vinnig moet wees te oordeel
wanneer mense vrae vra
sukkel te glo
nie onmiddellik op woord vat
geloof meer vae lyne

Jesus se Tomas dissipels

Ons het die Tomasse nodig.
Dis die mense wat agter die geslote deure uit beweeg
omdat hulle wil gaan kyk wat buite aangaan.

Dis die mense
wat vir jou kan sê wat die beste soort seep is
omdat nié verkoopspersoon naïef glo,
maar sélf gaan uitvind.

Dis die mense wat vrae vra
en in die proses
ons almal se kennis
en insig
vermeerder

Dis die mense wat ons met hul vrae
dwing om dieper te dink
en in die proses
dieper
eerliker
te glo.

Die nuuskieriges onder ons
diegene wat vrae vra
wat meer wil weet
wat sê: “ja maar…”

hulle is ’n gawe
wat ons almal help om te groei.

“Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.”

En Jesus se woorde dan?
“Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.”

Dit is nie woorde wat bedoel is
om Tomas te betig
en beskaam nie.

Dit is ’n direkte oproep aan ons
aan die geloofsgemeenskap
om die goeie nuus van die evangelie te ontvang.

Ons het dit nou gekry,
ons kan dit nou maar glo.

Ons kan nou maar neerval soos Tomas en sê:
My Here en my God.

Maar dit is nie altyd
vir ons almal
so eenvoudig nie.

En dis nie ’n skande nie!

Geloof is ’n proses

Geloof,
sien ek wanneer ek so na die Bybel kyk,
en na die lewe van gelowiges,
is dikwels ’n proses.

Dikwels ontvang ons dit in een oomblik.

Maar dan begin daar ’n proses
van groei
en vra
en antwoorde kry
en, dikwels,
nie antwoorde kry nie,
van leer saamleef met misterie.

En ons is
in verskillende tye van ons lewens
op verskillende plekke van hierdie reis.

Soms weet ons
met ’n vaste sekerheid
en voel dit daar’s niks wat ons geloof kan laat wankel nie.

Soms bekruip die vrae ons
en raak dit so baie,
dat ons geloof byna verdrink in al die vrae.

Geloof is reis
soos hele lewe
waarin deur verskillende fases gaan

 • Een model my altyd help
  (want ek wil mos verstaan, sien)
  is Brian McLaren skryf oor geloofsfases:
  simplicity
  complexity
  perplexity
  humility

Kom ons noem dit
oortuig
(wanneer glo kan alles van geloof weet, swart en wit)
prakties
(wanneer geloof sin gee, fokus opdoen van geloof)
wonderend
(wanneer alles half relatief lyk, nie seker wat regtig, wat nie)
geïntegreerd
(wanneer al hierdie goed gelyk kan wees:
oortuig, prakties én wonderend)

Want dit is geloof:
kennis,
sekerheid,
én misterie.

Perplexity
om soms te wonder
en te worstel
om vrae te vra
en regtig nie te weet nie –
dit is ook geloof.

U2 vat dit mooi saam
(as dit nou aanddiens was,
ek dit vir julle gespeel),
beskryf geloof presies wanneer sing:

I have climbed the highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you

I have run, I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you

But I still haven’t found
What I’m looking for

I believe in the Kingdom Come
Then all the colors will bleed into one
But, yes, I’m still running

You broke the bonds
And you loosed the chains
Carried the cross of my shame
Oh, my shame, you know I believe it

But I still haven’t found
What I’m looking for
Amen

Gebed

Wanneer vanoggend saam gaan bid,
sluit goed aan
by sekerheid
en vrae voor aangesig
van pyn en onsekerheid van lewe.

Verlede week hierdie tyd
het ons Paasfees gevier –
Jesus se oorwinning oor die dood.
Maar terwyl ons nog besig was om gereed te maak
om Goeie Vrydag te herdenk,
het ons die nuus ontvang
van die massamoord in Garissa, Kenya
– met die nuus van ander moorde
(veral van mense wat vermoor is omdat hulle gelowiges is)
nog vars in ons geheue.

volg skerm.

Soos wat Jesus Psalm 22
aan die kruis aangehaal het,
haal ons dit aan
terwyl ons intree vir ’n stukkende wêreld:

Gemeente:
My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? (Ps. 22:2)

Lied 279:
Hoor ons sug, o Heer; hoor ons sug, o Heer.
Draai tog u oor na ons en gee ons u rus. (sonder amen)

Here, hoor ons wanneer ons bid
vir die families en geliefdes
van almal wat in Garissa vermoor is.
Ons bid vir die land wat getraumatiseer is.
Ons bid dat u genesende krag hulle sal dra.
Stilte

Here, hoor ons wanneer ons bid
vir gelowiges die wêreld oor
wat op grond van hul geloof vervolg word.
Ons bid vir hul veiligheid.
Ons bid dat hulle sal vasstaan in verdrukking.
Ons bid dat hul reaksie op die geweld
wat hulle aangedoen word,
’n kragtige getuienis sal wees.
Stilte

Here, hoor ons wanneer ons bid
vir die mense wat hierdie gruwelike geweld pleeg.
Ons bid dat u hulle vry sal maak,
dat hulle u liefde sal leer ken.
Stilte

En terwyl ons intree vir die gebrokenheid van die wêreld,
Here, hoor ons wanneer ons bid
vir ons eie land.
Ons bid vir vrede en
versoening
dat ons sáám tot U eer sal leef.
Stilte

Lied 278:
Hoor ons bid, o Heer; hoor ons bid, o Heer.
Verhoor tog ons gebed en gee ons vrede. Amen

Ps. 22:24-25
24Julle wat die Here dien,
prys Hom!
Vereer Hom,
nageslag van Jakob!
Betoon Hom eerbied,
nageslag van Israel!
25Die nood van die hulpelose
het Hy nie verontagsaam
en gering geskat nie,
Hom daarvan nie teruggetrek nie,
maar die hulpgeroep na Hom
het Hy gehoor.

     

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.