Skip to main content

Boustene van Geloof Inleiding

Ons gaan hierdie kwartaal dieper dink oor die Apostoliese Geloofsbelydenis.  Waar kom hierdie belydenis vandaan?  Hoekom is dit belangrik om so ‘n belydenis te hê?  En hoekom is dit nodig dat ons bely dat God Drie-enig is?

Preek

Jare gelede Chinese aangekom –
Engels leer.

nooi saam kerk toe.
Hande in lug – kyk dak.

Konsep van God, geloof,
heeltemal vreemd.

Hoe sal jy geloof verduidelik so iemand?
Een sin,
1 minuut?

Boustene van Geloof

Begin vanaand nuwe reeks:
Boustene van geloof

Gaan hierdie kwartaal dieper kyk na Apostoliese Geloofsbelydenis,
wat bely wanneer dit sê.

Apostoliese geloofsbelydenis?
Wat?

Woorde waarmee ons geloof bely

Baie maniere waarop ons geloof bely,
sê wat ons glo.

Luther gesê
hele lewe
is belydenis,
met alles wat is en doen,
sê wat glo.

Mense van buite na jou kyk,
kan sien wat jy glo
bloot uit hoe jy optree.

Maar ook nodig dat woorde het
waarmee sê wat glo.

Netnou toe vra oor Chinese agtergekom –
agtergekom nodig!

Mense van begin af frases gehad
waarmee kort,
samevattend sê wat glo.

OT Deut. 6:4:
“Luister, Israel, die Here is ons God,
Hy is die enigste Here.

NT, besef moet meer sê as dit,
daar tog iets anders aan volgeling Jesus wees –
hoewel belydenis Deut. natuurlik steeds.

Eerste belydenis Christene:

Jesus is Here!

Bv. Fil. 2,
waarskynlik lied almal geken,
waarin geloof probeer verwoord:

9Daarom het God Hom ook
tot die hoogste eer verhef
en Hom die Naam gegee
wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde is,
die knie sou buig,
11en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.

Besef nie hoe radical in hulle tyd was te sê
“Jesus is Here”.

Eerstens polities radikaal.
“Keiser is Here”.
Hierdeur sê keiser is NIE here.
Occupied volk – diep moeilikheid.

Ook godsdienstig radikaal.
JHWH is God,
ENIGSTE Here.

Deur dus sê Jesus Here,
sê Jesus God.
So moet kan sê wat glo,
want moet self kan verwoord teenoor mense nié glo,
anders glo:
moet kan sê:
dis wat ek glo.
Daarmee:
dis wie ek is.

Maar nog rede hoekom mense van vroegste tye af belydenisse:
bind ons saam,
maak ons een.

Confessions give unity

Dink dis ding ons sukkel te verstaan.
Dink geloof is MY geloof,
iets individueel.

Maar is nie.
ONS is liggaam van Christus –
jy deel van Liggaam
(sal later kwartaal verder hieroor gesels)
maar jy kan nie stuk van liggaam wees
en apart van liggaam bestaan!

Geloofsbelydenisse help saam sê:
dis wat ons glo
individueel help vereenselwig –

wanneer sê:
Ek glo in God die Vader….
dan sê ek deel van hierdie geloof
wat miljoene mense
oor grense
en wêrelddele
en tale
en eeue
glo.

Al ervaring gehad
vreemde wêrelddeel
in erediens,
verstaan nie taal –
geloofsbelydenis?

Kan in Afrikaans saam sê,
want dis dieselfde.
Almal bely hierdie selfde geloof.

En dan voel tuis –
ek verstaan nie hul taal,
verstaan hulle nie! –
maar ek een van hulle.
Ons glo dieselfde.

HISTORY OF THE APOSTLES’ CREED

Nie so eenvoudig te sê waar apostoliese geloofsbelydenis vandaan kom –
oor eeue ontwikkel.

Finaal – soos wat vandag ken –
eintlik relatief laat
(en dan bedoel hier laat 800’s),
maar van vroeg begin vorm aanneem,
vorms van bely.

Maar wat amazing is,
mense geskiedenis en ancient dokumente op-swot,
is hoe baie dieselfde verskillende belydenisse was.

As dink hoe vêr gemeentes van mekaar was,
nie maklik reis,
nie kommunikeer –
en basies selfde inhoud
en struktuur
oraloor gekry.

Merkwaardig!

Veral Ooste en Weste.
Ons deel Westerse stroom van kerk –
Rooms-Katolieke kerk,
Augustinus.
Dink soms dis kerk.

Maar soos RKK ontstaan,
het Oosterse kerke ontstaan,
bane eintlik langs mekaar,
onafhanklik van mekaar.

Terwyl apostoliese geloofsbelydenis besig te ontwikkel,
Gelofosbelydenis Nicea reeds bestaan
(ons ook bely – alle kerke regoor wêreld! –
sê nie op, want langer, meer uitgebrei).

Terloops: Apostolies nie só wyd – sommige Oosterse kerke nie,
maar ook so te sê universeel,
meeste Christene –
gereformeerd
Charismaties
Katoliek
Anglikaans
Metodis
Presbiteriaans
Sommige Oosterse

Maar selfs Nicea,
in Ooste ontstaan,
heeltemal apart Weste –
selfde struktuur,
logika,
inhoud.

Moeilik te verstaan hoe amazing –
Oosterse kerk radikaal anders ontwikkel as Westerse –
struktuur ander vraagstukke.

Maar nog meer amazing:
ding is nie hoe apart selfde ontwikkel –
maar spesifieke inhoud ontwikkel het.

Voor verduidelik presies waarvan praat:

  • Wie is God?

Ek: Jesus
Skepper…

Ons kyk geloofsbelydenis,
geneig aparte stukke kyk.

Maar EENHEID,
bely EEN geloof.
Nie stukkies verskillende goed wat ons glo,
maar een geloof
in een God.

Trinity

En dis die amazing ding –
dat kerk regoor wêreld tot belydenis gekom
van Drie-eenheid.

Belydenis:
Glo in God die Vader
en in Jesus Christus
en in die Heilige Gees.
met uitbreidings.

Die idee was van begin daar –
kan sien in Filippense teks gelees;
maar baie, baie jare gevat
voordat kerk woorde gehad te beskryf,
kon sê:
ons glo in EEN God,
Vader, Seun en Gees.

En dat hele kerk
regoor wêreld
hierdie beslissing kon kom –
wonderwerk!

En dis NB dat ons onthou God drie-enig is,
dat ons God hele wese in ag neem wanneer God aanbid.
Moeilik –
God pas mos nie in hand, kop!

Verlede kwartaal gefokus Jesus,
hierdie kwartaal oggenddiens, Pinkster – Gees.

Maar moet heeltyd onthou
EEN God gelyk
Vader, Seun én Gees.

Hoekom dit NB?
Wel, wil God ken,
volheid aanbid,
deel.

Maar manier waarop jy aan God dink,
bepaal wat gaan sien.

voorbeeld ek baie sien:
wanneer mense dink oor lyding,
seerkry,
verlies.

Dink aan God as Skepper –
is in beheer van alles,
voorsien.

En dan gebeur daar slegte goed.

Maar glo God sorg, voorsien –
so nou wat nou?

Gebeur so dikwels met mense gesels,
geloof verloor
omdat nie swaarkry en prentjie van God met mekaar kon versoen.

God is inderdaad skepper, voorsien.
Maar God is óók Jesus,
wat kruis gesterf,
deel in ons swaarkry.

Maak bewus van sonde,
dat wêreld stukkend is.
En dat God omgee
vir wêreld wat stukkend is.

God is óók Gees
wat ons bystaan
wanneer seergekry,
met ons werk
ons vorm
troos.

Of soms mense net fokus op Jesus –
dood, hemel, oordeel.

Vergeet van aarde,
van skepping wat God gesê ons na kyk,
wil eintlik hê aarde moet vinniger vergaan,
sodat Jesus weer terugkom.

Of fokus op Gees,
bonatuurlike gawes,
dat Jesus fokus geregtigheid,
omsien armes,
ens.,
verlore gaan.

Daarom,
wanneer geloof bely –
dan hele geloof.

Glo in Een God,
Vader,
Seun én Gees.

en wanneer dit bely
dan bely saam met bykans alle Christene
regoor wêreld.

So gaan hierdie kwartaal dieper kyk na verskillende dele
van geloofsbelydenis.
Onthou: EEN
Maar belangrikste
nie dat jy ken,
opsê,
selfs inhoud verstaan.

Romeine 10:10
Met die hart glo ons,
en ons word vrygespreek;
en met die mond bely ons,
en ons word gered.

Wat ons sê
refleksie van wat in hart glo.

Boustene van geloof, Drie-eenheid, geloofsbelydenis, Triniteit

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.