Skip to main content

Huisgeloof – 13-19 April 2015

BegeesterdMiga 3 – om onreg aan te spreek

OMGEE-GESPREKKE

  1. Is dit lekker as iemand jou teregwys? Hoe help dit jou as jy iets verkeerd gedoen het?
  2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is: Wat anders eis die HERE van jou
as om net te doen wat reg is,
om troue liefde te bewys en om noulettend die pad saam met jou God te loop?” (Miga. 6:8 – voorgestelde BDV).

Oordink die betekenis daarvan vir jou en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

BYBELLEES

  1. Lees Miga 3:1-12
  2. Wat tref jou in hierdie gedeelte?
  3. Ons dink baie keer aan die troos en die vrug wat die Gees bring. Watter nuwe perspektief gee Miga oor die werk van die Gees in vers 8?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

  1. Watter dinge in die nuus die afgelope tyd het julle getref? Dink aan geweld, onreg en gierigheid. Deel met mekaar dié dinge wat julle ontstel – ook dié dinge wat ander mense (as ons) in ons land ontstel.
  2. Miga dink aan vervulling met die Gees as die krag en die moed om op te tree teen onreg. Wat vra die Here nou van julle in ons eie situasie – dink aan die dinge wat julle in punt 7 gedeel het?

GESEËN OM TE SEËN

  1. Bid vir die mense wat ly onder geweld, onreg en gierigheid. Gebruik ook die gebedsriglyne op die aankondigings vir julle voorbidding dié week.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.