Gawes 20-26 Okt

OMGEE GESPREKKE

Neem ruim tyd om vir mekaar te vertel watter gawes julle in mekaar raaksien en hoe julle sien die Here dit gebruik.

BYBEL LEES

Lees Hebr. 2:3b-4 uit diebybel@kinders.co.za deur Hennie Stander:

Die Here het vir ons kom vertel hoe ons weer vriende van God kan word. God het ook gewys dat wat Jesus sê, waar is. Hy het baie wonderwerke laat gebeur. Die Heilige Gees het ook aan die gelowiges baie spesiale geestelike geskenke gegee.

• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. So kan julle mekaar bv. herinner dat “geestelike geskenke” gawes is – spesiale vermoëns wat die Heilige Gees ons gee. Dit is soos talente, maar ons gebruik dit spesiaal in diens van God.
• Aan watter gawes/geestelike geskenke kan julle alles dink? Dink aan ons gemeente: watter gawes sien julle raak? Hoe gebruik mense hul gawes tot eer van God?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Laat elkeen dink hoe hulle hul besondere gawes tot eer van God kan gebruik. Is daar dalk ’n spesifieke plek waar jy betrokke kan raak?

GESEËN OM TE SEËN

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Is daar iets spesifiek waaroor iemand in jul gesin tans die Here se wil soek? Bid saam daarvoor en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

gawes, Hebreërs, Huisgodsdiens

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.