Skip to main content

LEER – Hebreërs 4:14–5:10 – 19-26 Oktober

LIEF EN LEED

  • Deel met mekaar enige ervarings van tekens en gawes van God wat jy hierdie week op enige manier gesien of beleef
  • Bid vir mekaar en herinner mekaar daaraan dat die Here Jesus in julle midde is.

LEES

  • Voor julle die gedeelte saam lees, deel met mekaar julle verstaan van die Christelike geloofsleer.
  • Lees die gedeelte ten minste 2 keer rustig saam deur. Maak seker dat almal op die hele perikoop gefokus het en nie by ‘n sekere gedeelte vasgehaak het nie.

Lees Hebreërs 4:14-5:10

Hierdie gedeelte fokus op die essensie van wat die Christelike geloofsleer is. Een van die kernstukke van die Nuwe-Testamentiese geloofsleer is juis die aankondiging van ’n totaal nuwe heilsbedeling wat in Christus aangebreek het. Hierdie teenstelling tussen die oue en die nuwe word treffend geïllustreer deur die priesterskap van Christus wat die Levitiese priesterskap vervang en dus beëindig. Die hoëpriester was ’n amp wat deur die Here ingestel is en daarom net deur afstammelinge van Aäron beklee kon word (Eks. 28). God het dus die hoëpriester vir sy taak geroep om as verteenwoordiger van die mense gawes en offers vir die sondes te bring. Die hoogtepunt in die hoëpriester se dienswerk was om een maal per jaar, namens die volk, met die offer in die allerheiligste te verskyn om vir versoening vir die volk en sy eie sondes te doen.

Juis hier waar die priesterskap van die Ou Testament sy hoogtepunt bereik, word oorgegaan na die priesterskap van Christus. Jesus is nie ’n Hoëpriester volgens die orde van Aäron nie. Hy is ’n Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek (Koning van geregtigheid, koning van vrede). Hy word dus tot priester aangewys nie op grond van afstamming nie, maar op grond van God se besluit.  In Jesus se unieke amp van hoëpriester stoot hy die deur oop na God vir alle mense. Die rigiede stappe tot versoening is dus nou absoluut, want in Christus vind versoening nie net een keer ʼn jaar plaas soos wanneer die Aäronitiese hoëpriester intree vir die volk se sondes nie, maar elke oomblik van elke dag vir ewig en altyd. Hy is die bewerker van ewige verlossing.

LUISTER

  • Wat tref, ruk of seën jou in hierdie gedeelte?
  • Watter bevele word gegee in vv. 4:14 en 16?
  • Wat is daar omtrent die karakter van Jesus wat ons aanmoedig om hierdie bevele te gehoorsaam?

LEEF

  • Deel weer met mekaar jul verstaan van die Christelike geloofsleer na aanleiding van hierdie teks en die insette van jou groep.
  • Watter rol speel hierdie verstaan van die Christelike geloofsleer in die manier hoe jou lewe getuig van Christus as Hoëpriester?
  • Fokus hierdie week op jou lewe as getuigskrif vir die Christelike geloofsleer.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.