Jesaja 61 – Erediens: God maak ons ‘n blye boodskap – 27 Maart 2010

Watter soort boom is jy?

Ek peperboom –
uitheems
karaktervol
geur aan lewe.

Lynette (Didage) Immergroen Ouerskap:
• Palmboom
• Roosboom
• Sierboom
• Denneboom

Ek nie gedoen,
vinnig verstaan –
as kursus doen, baie meer insig:

Van palmbome sê mense:
• jy is lewe van partytjie
• niks kry jou onder
• adrenalien-junky
• kan woestynsand aan arabier verkoop
• dink nie voordoen

Roosboom:
Mense sê:
• jy’s control freak
• vat nie “nee” vir antwoord
• is go-getter
• as jy dit nie kan doen, kan niemand nie
• draai nie doekies om
• rus nooit

Sierboom:
• gee vir jou die werk wanneer rég gedoen wil hê
• jy’s baie ernstig
• fokus op negatiewe
• georganiseerd
Denneboom:
• stabiel
• dra nie hart op mou
• liewer bang jan as dooie jan
• wat sien is wat kry

Teks:
ons is Bome van Redding.
(Dalk ander bome ook, maar)
God maak ons bome van redding.
HY plant ons –
om sy roem te vermeerder.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jesaja 56:1-8 – Erediens: God trek ander mense by ons in – 20 Maart 2011

Die Christelike lewe kan op verskillende maniere beskryf word.  ‘n Mens kan sê dat dit oor God gaan wat hierdie wêreld met sy liefde en genade wil oorrompel – die sogenaamde Missio Dei.  ‘n Mens kan sê dat dit gaan oor die koninkryk van God gaan waaraan ons as gemeente meewerk.

Maar, in die praktyk van elke dag gaan dit doodgewoon oor ‘n Christelike lewenstyl.  Dit is wat mense van ons raaksien.  Dit is die cutting edge van die Christelike lewe, nie wat ons sê oor God of oor die kerk of oor die koninkryk nie, maar wat ons leef.

Paulus sê op ‘n kol: “Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees” (Fil 1:27).

Een van die maniere waarop die kerk deur die eeue hierdie Christelike lewenstyl aangeleer en gekoester het, was deur praktiese geestelike gewoontes.

En dit is met dié bril wat ek na hierdie perikoop in Jesaja wil kyk, om agter te kom, wat se lewenstyl verwag God van ons?  Hoe wil Hy hê moet ons lewe?  Of anders gestel, wat wil God hê moet ander in my lewe raaksien?

En daar is drie dinge wat vir my hier uitstaan van die tipe lewenstyl wat God van ons vra, drie geestelike gewoontes wat ons moet beoefen – dit het met die onderhouding van die sabbat te make, met die insluiting van anderse mense, en met gebed.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jesaja 49:1-7 – Erediens: God maak jou ‘n lig vir die nasies – 13 Maart 2011

Teks Jesaja = sg kneglied – dienaar van die Here
Reeds baie gesels – wie dienaar.
Waarskynlik individu: elders geïdentifiseer Kores
Israel
Christene Jesus
Vandag ook breër – kerk van Christus,
dus elkeen van ons.
Fokus vandag.

Eers storie raakgelees in leeswerk oor teks.
Vertel van plek genaamd Great Dismal Swamp –
VSA North Carolina, Virginia.
Laat dink Vallei van Verlatenheid.
Great Dismal Swamp –
net water en moeras en modder.
Nie eers in brosjures vir toeriste.

Vertel jare gelede
kougom pakkies,
strokiesverhale vir kinders.
Boetie en sussie,
altyd een of ander gevaarlike situasie,
vind flits eveready batterye,
gered.

So skrywer een keer pakkie kougom gekoop,
terwyl kou,
lees storie van Johnny & Susie.
Die slag verdwaal in Great Dismal Swamp.

Duidelik baie gevaarlik –
bome soos arms wil gryp,
krokodille loer uit modder,
dreigende stormwolke.

Terwyl vreesbevange stap,
val Suzie oor iets.
Johnny tel ou, geroeste flits op,
toe onder modder.
Waardeloos, nutteloos.

Maar nee,
druk knoppie,
flits gaan aan,
skyn sterk, helder straal in lug op,
Johnny & Suzie gered deur weermag!
Hoekom?
Want flits het eveready batterye gehad!
Die Great Dismal Swamp
met al sy vreeslike,
vreesaanjaende gevare,
is oorwin
deur die krag van eveready!

God sê in teks –
vir volgelinge oor eeue,
ook ons vandag:
Ek maak jou ‘n lig vir die nasies.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jesaja 40:1-11 – Erediens: God versorg sy volk soos ‘n herder – 6 Maart 2011

Die uitkoms is hier

Die tweede hoofdeel van Jesaja begin met die uitroep: “Die uitkoms is hier!”  Twee maal word dit herhaal, “Die uitkoms is hier!  Die uitkoms is hier!  Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê” (vers 1).

Dit is ’n ongelooflike goeie tyding om in ballingskap te hoor.  Om te hoor dat jou swaarkry verby is, dat jy geboet het vir jou sonde, dat die pyn en lyding verby is, en jy weer vry kan asemhaal.

En onthou, die vorige 39 hoofstukke van Jesaja het ’n donker prentjie geteken van hierdie volk – dat hulle God nie ken nie; dat hulle hul roeping om ’n lig vir die nasies te wees, versaak het; dat hulle leiers hopeloos was, en hulle van die wal in die sloot gehelp het.

’n Mens kan amper die sug van verligting hoor by die volk.  Na al die jare is daar weer verligting, ’n uitkoms.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jesaja 36 tot 36 – Erediens: God verlos sy volk deur gebed – 27 Februarie 2011

Hierdie gebeure – Hiskia nou koning Juda.

Beste koning ooit –

selfs met Dawid vergelyk.

Een van eerste goed gedoen,

godsdienstige herstel.

Hoogtes waar mense aanbid,

laat verwoes –

óók hoogtes God aanbid.

Sentraliseer aanbidding Jerusalem.

Natuurlik nie suiwer godsdienstig –

ook politieke skuif.

Gevolg opbloei nasionalisme,

opstand onderdrukkers –

spesifiek Assirië.

Uiteraard nie goed afgegaan Assirië,

reageer met ystervuis.

Beleër Samaria,

voer Israel in ballingskap weg.

Begin dan Juda aanval.

Sit hier in Jerusalem,

hoor een vir een hoe ander vestingstede val.

Hier in Jerusalem,

maak gereed oorlog.

Dan stuur koning Assirië – Sanherib –

afvaardiging

Juda verteenwoordigers te praat.

Kan indink:

troepe staan hier op muur,

as Assiriërs se spottery moet glo,

nie eers 2000,

kyk uit oor leër mag van meer as 185 000.

Groot hek van Jerusalem gaan stadig oop,

kom 3 verteenwoordigers uit,

loop Assiriese verteenwoordigers tegemoet.

Assiriërs:

“Sê vir Hiskia:

Waarop berus hierdie vertroue van jou?

Jy dink woorde alleen is genoeg

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jesaja 30 – Erediens: God gee krag deur stil wees en vertroue – 20 Februarie 2011

Nie lief sport – kan wel ysskaats kyk.
wie lief?
Kinders: wie al gaan ysskaats?
Voorheen baan, nou moeiliker.

Lief manier wat lyk asof gly oor ys,
amper gewigloos beweeg.
Lyk eenvoudig,
natuurlik baie moeilik.

Kinders:  opdrag:
kyk agterkom hoekom praat van ysskaats,
heel tyd prente wys –
einde sê hoekom.
(Ouers mooi luister – moet verduidelik as verkeerd!)

Eers gou terug teks.
Nou al tydjie besig Jesaja,
al bekend weerbarstigheid volk –
nie na God luister,
oordeel oor hulle aangekondig.

Hierdie nogal erg!
Wil nie God vertrou,
wil eie planne maak.
so erg, dat sê:  Laat God uit ons teenw. verdwyn! (v11)

Kan nie dink enigiemand ooit so iets sê!

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jesaja 25 – Erediens: God bring vreugde deur oordeel – 13 Februarie 2011

Die orakel boodskappe van hoofstuk 13-23 word opgevolg in die “Apokalips van Jesaja” in hoofstukke 24-27 waar die oordeel van die Here universeel uitgebrei word na die hele aarde toe.  God gaan oor begin, waarin grootskaalse kosmiese ontwrigting ervaar gaan word (24), hemelse en aardse magte geoordeel sal word (24:21-22) en die oorwinning oor die dood behaal sal word deur die opstanding van die dode, een van die min plekke in die OT waar dié perspektief oopgebreek word (26:19).

Dit word geskryf in taal wat herinner aan die ander apokaliptiese gedeeltes in die Bybel (Daniël, profetiese redes in die evangelies en Openbaring).  Apokalips beteken “om die sluier te lig” en kan daarom ook met die woord openbaring vertaal word.

Dit sluit die wonderlike heilsboodskap in dat God aan die einde ’n feesmaal vir die volke sal voorberei, hoewel dit steeds sommige se vernietiging sal insluit, soos bv. Moab, ’n heuwelagtige gebied in die hedendaagse  Jordanië, oos van die Dooie See (25), maar deurgaans ’n totale lotsverandering vir sy volk inhou (26-27).

Hier volg die teks van die hele erediens
Continue Reading

Jesaja 7 – Erediens: God vra geloofsmoed in krisisse – 6 Februarie 2011

Jesaja 7:
Begin inleiding,
vertel wat gebeur het – ook uitkoms
1 In die tyd toe Agas,
seun van Jotam
en kleinseun van Ussia,
koning van Juda was,
het die Aramese koning Resin [aan die een kant]
en die Israelitiese koning Peka seun van Remalja [aan die ander kant]
‘n veldtog teen Jerusalem onderneem.
groot bedreiging!
Net ingeval jy dink dis waaroor storie gaan –
politieke bedreiging –
sê teks:

Die veldtog het egter op niks uitgeloop nie.
[so gaan nie oor bedreiging, oorlog –
ons weet reeds uitkoms,
so sê gaan eintlik oor spelers reaksie,
eintlik geloofskwessie.
Val ook sommer deur in huis,
ongeloof, vrees:]

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jesaja 6 – Erediens: God heilig jou vir jou roeping – 30 Januarie 2011

Verwelkoming

God nooi ons uit en ons kom tot rus

In die TV-reeks Murphy Brown, vra Murphy in een episode haar personeel uit oor hulle gedagtes en gevoelens teenoor God.  Die een karakter, Jim, verduidelik dat hy ’n Presbiteriaan is en elke Sondag saam met sy vrou kerk toe gaan.  Hy het die volgende gesê: “I haven’t had any experience of God.  I go because it is obvious to me that the people who attend are experiencing God, and I am hoping that one day I will too.”

Die volk van God is geroep om ’n ontmoetingsplek met God te wees.   Dit is wat Jesaja 2 al op die tafel gesit het.  En dit is my gebed vir elkeen van ons in hierdie erediens.

Kom ons stel ons in om dié God te ontmoet, want Hy is hier en nooi ons uit om Hom te ontvang in ons lewe.

Continue Reading

Jesaja 2:1-5 – Erediens: God gee lig vir die lewe deur sy mense – 23 Januarie 2011

Voorbereiding vir ‘n besoek

My suster bel middel Desember en sê, hulle bring my ma en pa met die trein vir ‘n kort kuier.  Ons sê ja, maar moet toe ons vakansieplanne met 2 dae uitstel, omdat ons eintlik op pad is Kaap toe.  ‘n Dag voor die tyd bel my broer en sê hulle reën uit op Nature’s Valley, het ons plek vir hulle?

En skielik is ons 17 mense wat geslaap en geëet moet kom.  In ons familie dink ons eerste aan hoe ons saam gaan eet – so 3 kg fillet en ‘n paar lekker bottels wyn en 60 eiers en hope spek en 4 brode vind hulle plek in ons kombuis.  Dit is net vir een dag en nag!

Volgende aan die beurt is slaapplek, en dis matrasse en rondskuif en regmaak.  En toe skoonmaak, badkamers, kombuis, kamers, sorg vir beddegoed, en handdoeke en parkering om te sorg dat alles reg is, sodat ons darem almal kan saamkuier, en ons mekaar se teenwoordigheid kan geniet.

Ken julle dit?

Dit is wat ‘n mens doen as jy uitsien na die koms van mense na aan jou.  En dit was ‘n fees.  Natuurlik hopeloos te veel eiers gewees, maar die fillet het heerlik gesmaak en dit was ‘n onthou-fees, een wat ons lank sal onthou, al was dit so ’n kort kuier.

En dit is uit dié hoek wat ek ons teks wil ontsluit.

Hier volg die hele erediens

Continue Reading