• Home
 • Preke
 • Jesaja reeks
 • Jesaja 30 – Erediens: God gee krag deur stil wees en vertroue – 20 Februarie 2011

Jesaja 30 – Erediens: God gee krag deur stil wees en vertroue – 20 Februarie 2011

Nie lief sport – kan wel ysskaats kyk.
wie lief?
Kinders: wie al gaan ysskaats?
Voorheen baan, nou moeiliker.

Lief manier wat lyk asof gly oor ys,
amper gewigloos beweeg.
Lyk eenvoudig,
natuurlik baie moeilik.

Kinders:  opdrag:
kyk agterkom hoekom praat van ysskaats,
heel tyd prente wys –
einde sê hoekom.
(Ouers mooi luister – moet verduidelik as verkeerd!)

Eers gou terug teks.
Nou al tydjie besig Jesaja,
al bekend weerbarstigheid volk –
nie na God luister,
oordeel oor hulle aangekondig.

Hierdie nogal erg!
Wil nie God vertrou,
wil eie planne maak.
so erg, dat sê:  Laat God uit ons teenw. verdwyn! (v11)

Kan nie dink enigiemand ooit so iets sê!

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Verwelkoming

Toetrede

Lied 162 U self het ons geroep – Koor = voorsangers; orrel (staan)

Votum

Ps 130

Seëngroet

Kindertyd

Aanbidding:

Hemel Vader (gebare; staan – klavier)

Lofsang:

Vonkk 42 Jubilate – Koor 1x, gem 3x (staan) klavier

Gebed

Skriflesing

Jesaja 30

Lied 519 vv 1 & 4 Wees stil en weet (sit) [klavier]

Preek

 • Video Adiemus

Klank aan totdat name begin wys, dan klank stadig af, video steeds aan
Nie lief sport – kan wel ysskaats kyk.
wie lief?
Kinders: wie al gaan ysskaats?
Voorheen baan, nou moeiliker.

Lief manier wat lyk asof gly oor ys,
amper gewigloos beweeg.
Lyk eenvoudig,
natuurlik baie moeilik.

Kinders:  opdrag:
kyk agterkom hoekom praat van ysskaats,
heel tyd prente wys –
einde sê hoekom.
(Ouers mooi luister – moet verduidelik as verkeerd!)

Eers gou terug teks.
Nou al tydjie besig Jesaja,
al bekend weerbarstigheid volk –
nie na God luister,
oordeel oor hulle aangekondig.

Hierdie nogal erg!
Wil nie God vertrou,
wil eie planne maak.
so erg, dat sê:  Laat God uit ons teenw. verdwyn! (v11)

Kan nie dink enigiemand ooit so iets sê!

En tog,
doen gereeld!
Elke keer nie God vertrou,
nie God wil soek,
eie planne maak,
besig sê God uit teenw. verdwyn.

Groot goed:
as dink oor toekoms, wat na matriek doen, besluit self, sonder God wil soek,
as kinders grootmaak, gedoop, belofte – nie vb, nie lei, leer as Christen leef,
as enige krisis in lewe, nie God wil soek, eie planne maak –
dan sê nie God nodig,
moet uit teenw. verdwyn.

Gebeur dikwels dat deur motions gaan,
kinders laat doop, belydenis aflê, kerk toe kom…
selfs Bybel lees,
bid…
maar nie eintlik God wil soek,
doen want dis wat mens doen,
wil graag hê God moet help,
versorg,
seën,
dat suksesvol sal wees …
maar wil nie regtig hê God inmeng my planne.

My lewe,
ek leef,
ek besluit –
God net sorg alles reg verloop.

Is selfde volk in teks vir profete sê:
vlei ons liewer!
Wil eerder mislei word,
as om werklik God se wil te soek.

Is dalk net moontlik ek nou hou van wat hoor,
inmeng my planne –
so vertel eerder jy’s okay,
gaan voort wat doen,
moenie praat gevolge.

Want feite is,
wanneer eie planne maak,
wanneer leef vir self,
dan is daar gevolge –
wanneer ander goed as God vertroue,
resep vir moeilikheid.

Ysskaats:  lyk lekker, maklik,
maar soms foute,
met soms rampspoedige gevolge!

 • Video – fall

Waar vir ons almal –
julle belydenis aflê,
kinders nog moet,
volwassenes elke dag probeer oorleef in wêreld  –
wanneer nie op God vertrou,
eerder ander goed
(teks afgode – ons:  self, ander mense,  planne…)
dan is daar gevolge.

Wonderlike ding hierdie teks natuurlik,
God ons nie sommer net laat gaan.
My pa:  neuk aan.
Weet bedoel mag nie, nie lus vir fight,
maar neuk elkgeval aan.

God nie sê – man, doen wat wil.
Oorlaat aan self,
maar gevolge dra.

v 18-19:
Tog is die Here gretig
om julle genadig te wees
en wil hy hom oor julle ontferm:
die Here is ‘n God wat reg laat geskied,
en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou.

Die Here sal jou genadig wees
as jy na hom roep om hulp,
hy sal jou gebed verhoor
sodra hy dit hoor.

God wil ons lei,
wil ons beskerm.

Pragtige beeld teks:
21  Wanneer jy die regte koers verlaat,
sal jy agter jou ‘n stem hoor sê:
“Hier is die pad,
loop hierlangs.”

Lewe dikwels nogal scary –
veral as huis verlaat,
wye wêreld in,
gaan studeer:
eerstejaarskamp: niemand ken,
koshuis
vakke – gaan mas opkom
gaan werk kry…

As lewe ingaan,
beloof Here:
sal jou lei.

Hierdie nie statiese leiding:
bloudruk van lewe,
uitgespel,
kaart:
gaan hierdie rigting.
Is dinamiese,
in die oomblik,
leiding –
soos wat lewe leef,
soms Here vir jou sê:
nee, nou op verkeerde pad –
gaan ander rigting.

Hier ysskaats perfekte voorbeeld!
Pare skaats,
moet perfek gesinkroniseer,
tot op breukdeel van sekonde!

Een lei,
ander een volg.
maar nie net volg,
reageer op leier,
ten volle in sync,
ten volle in verbintenis –
amper soos een mens.

Leier sleep nie net ander een oor ys,
ander een volledig deel van dans.

So met God leiding –
belangrik dat daar verhouding is,
soos skaats-pare mekaar styl ken,
so God stem ken,
in sync God wees.

Maar hoe?
Maklik sê God praat jou,
waarsku verkeerde rigting gaan,
min van ons al stem uit hemel gehoor!

Hoe hoor God stem?

Weer teks:
stil wees & vertroue.

Vertroue:
is lewe heeltemal oorgee God.
Sy wil soek,
nie vir self leef, vir hom leef.

Is wat beteken Christen, dissipel, te wees.

Beteken God wil soek,
nie net krisis,
groot besluit –
elke dag van lewe.

Hele lewe God jou skaatsmaat,
doen wat hy wil,
gaan waar hy wil,
maak nie eie planne vir lewe,
soek syne.

Dis vertroue:
om lewe oor te gee aan God,
vir hom te leef.

Maar modder water word net helder as dit vir ‘n tyd lank stil staan.

Ons lewens modderig.
So baie gemors,
so baie geraas,
sukkel stil raak,
sukkel God stem hoor.

Op skool, baie besig.
Matriek – vol jaar, eindeksamen lê voor.
Werk:  spanning, werkgewers, werknemers.
Landsituasie bekommer.
Diepe bekommernis kind, huweliksmaat, familielid.

En hierdie goed staan en raas.
Ons so besig,
dan nie kan hoor –
en omdat nie kan hoor,
kan nie vertrou.

Survivor:
Een persoon stellasie,
res van span in kampie,
opdrag uitvoer –
geblinddoek.

Moet stem van een op stellasie luister.

Roep opdragte uit,
praat ander, loop solank.
Luister ander stem.
Chaos.

Ons so besig,
so baie geraas,
strompel geblinddoek voort.

Stem agter moet skree gehoor te word –
God skree selde.
Fluistering in windstilte.

So manier God stem hoor,
in God wil bly:

Hom vertrou, lewe hom oorgee.
Twee – stil word, luister.

Beteken bid.
Nie vinnig op pad werk toe,
op pad skool toe.

Beteken konsekwent tyd afsondering,
stil raak,
bid,
(nie net praat – luister)
Bybel lees.

En dan,
wanneer hierdie lewe lei,
lewe in afhanklikheid van God,
waarin hy eerste kom,
sy wil bepalend is,
gereeld stil raak, luister –
dan sal stem hoor,
dan sal hy ons lei.

Kinders – ysskaats?  (vertel ouers)

Formulier vir die Openbare Belydenis van Geloof

Belydenis aflê:
sê wil God skaatsmaat wees,
het lewe reeds God oorgegee,
wil hom vertrou,
in sy wil lewe.

Die openbare belydenis van geloof is ingestel
om aan verbondskinders – kinders wat gedoop is –
geleentheid te gee om persoonlik
voor God
en die gemeente
te getuig van hulle geloof.

So antwoord hulle op God se beloftes in hulle doop.
Die doop verseker ons dat ons aan God behoort.
Dit beteken:
•    Dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg.
•    Dat Jesus Christus ons Verlosser is
•    Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei.

Om belydenis van geloof af te lê,
beteken dat jy met jou mond bely
wat jy ook met jou hart glo,
naamlik dat Jesus die Here is.

Dit is ‘n belofte wat jy maak om:
•    alleen op hom te vertrou,
•    te lewe volgens sy Woord
•    getrou deel te neem aan die erediens
•    en al die aktiwiteite van die ker
•    om te volhard in gebed
•    en om God op alle terreine van die lewe te verheerlik deur wat jy sê en doen.

Deur jou geloof so te bely,
sê jy ook dat jy vir altyd so wil leef
en steeds in jou geloof wil groei.

Lied 292 My enigste troos (staan) [klavier]

Roep belydenisgroep vorentoe –
ouers staan, bly staan tot almal voor.

Hannes Bezuidenhout
Jacques Cilliers
Janiké Du Plessis
Karyn Ferreira
Jastelle Hugo
Egbert Koen
Solané Meiring
Willene Moolman
Ivan Mülder
Micke Schaefer
Ruan Van Jaarsveld

•    Ouers sit

Belydenisaflegging

Aangesien julle die kerkraad oortuig het
van julle genoegsame kennis
van die Bybel
en die leer van die kerk
en van julle persoonlike geloofsvertroue,
het die kerkraad toestemming gegee
dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê.

Luister nou mooi na die volgende vrae en antwoord opreg daarop:

(1)  Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament
en in die artikels van die Christelike geloof vervat is
en in hierdie kerk geleer word,
die ware en volkome leer van die verlossing is?

(2)  Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus
deur sy genade
in die belydenis van die leer
tot aan die einde van jou lewe te volhard,
en alle leringe wat daarvan afwyk,
te verwerp?

(3)  Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlik Verlosser is
en dat jy hom liefhet?
Beloof jy om hom te dien,
sy Naam getrou te bely voor die mense
en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem?

Ten slotte:  Beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug?

(Laat elkeen afsonderlik hardop hierop antwoord).

Verklaring

Op grond van die genadeverbond,
soos verseël deur die doop,
en kragtens die belydenis wat julle so pas afgelê het,
word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is
van die Nederduitse Gereformeerde gemeente van Somerstrand

Vermaning

Mag julle in die goeie wedloop van die geloof
al julle kragte inspan,
soos God julle geroep het
en julle die belydenis voor baie getuies aflê (1 Tim 6:12, Hebr 10:24).

Liewe gemeente,
ontvang hierdie jongmense as deel van die gemeente –
sien om na hulle,
sorg vir hulle,
bid vir hulle.
Moedig hulle aan
en leef in liefde met hulle saam –
sodat God se Naam verheerlik word
en Jesus se liefde uitgedra word.
Ons is almal lede van die liggaam van Christus –
kom ons verheerlik hom
deur ons lewe as heilige offers vir hom te gee.

Geloofsbelydenis

Gebed

Gelukwensing

Seënbede:

Revelations Song (soliste) –
Lied 286 Here God van liefde (sit) [klavier]

•    Belydenisgroep gaan sit

Dankoffer

Offering of Worship (soliste) – terwyl sing, video:  Pairs figure skating

Lied 280 Here Redder, Groot & Magtig (staan) [orrel]

•    Belydenisgroep & familie bly vir foto’s – tee in Ark

Seën

Lied 311 Wat ons hier ontvang het-  Koor is voorsangers (staan) [orrel]

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.