Begeesterd: Haggai 2

Ek hou daarvan om kerkgeboue af te neem.  Nie in die eerste plek twv die gebou en die argitektuur nie, maar eerder die konteks.  So het ek onlangs in Queenstown ‘n foto geneem van die Metodistekerk – tussen Kia Motors en Beekman Fitment Centre, voor ‘n groot industriële gebou.

Net om die draai van waar ek woon, is die Grace Bible Church.  Dis op ‘n gewone perseel, op geen manier indrukwekkend nie.  Eintlik maar tipies van Sentraal.

Behalwe, reg langsaan – in dieselfde gebou – is die Red Door Gentlemen’s Club.  Net ‘n entjie af in die straat is Adult World. So tussen die Red Door Gentlemen’s Club en Adult World: die Grace Bible Church.
Genade en waarheid.

 

Toetrede

Lied 519 Wees stil en weet: Ek is die Heer (staan)

Votum

Seëngroet

Lofsang

Lied 509 vv 1, 2, 4 Op berge en in dale (staan)
Psalm 139 vv 1 en 3 – Spies beryming (sit)

Flam 104 Weet jy nie, jy’s ’n tempel? (staan)

 

Gebed

Flam 58 Skepper Gees (sit)

Skriflesing

Haggai 2:1-5

Inleiding

Fliek “Croods” gesien?

Grotbewoners
Pa Grug – bang vir alles
dis hoe aan lewe bly.
Doen nooit enige iets,
bly in grot.
As sin kon kry,
sou altyd in grot bly!

Maar wêreld besig te verander –
aardbewing
vuurspuwende berge.

Ten spyte van vrees
moet uit grot beweeg
ander blyplek soek.

Grug soek eintlik net ander grot!
Sê vir almal:
Never not be afraid.
Moet nooit nié bang wees nie –
moet altyd bang wees!

Maar dan sien hoe wêreld verander
besef as familie nie na ander plek gaan,
gaan doodgaan!

Daarom doen Grug dapperste ding –
gooi almal oor diep skeur
sodat kan veilig wees.
Beteken self moet agterbly.

Sê:
Never be afraid!

wat Grug gehelp dapper wees?
Sy liefde vir sy familie –
liefde gehelp doen wat gaan red – al is nog bietjie bang
doen wat nodig.

Ons kinders God ook nodig dapper te wees.
As iemand lelik met jou –
moet dapper wees nie terug lelik wees.

Of as iemand lelik iemand anders –
whatsapp, BBM, pouse –
maklik eenkant staan,
kyk.
Dapper wees opstaan,
sê moenie lelik wees.

Soms ook dapper
net iets klaarmaak!
Sukkel op skool
dapper: doen moeilike goed.

Grug liefde help dapper wees.

Ons: God sê by ons.
En omdat by ons
kan dapper wees.

As in nag iets hoor,
bang.
Vra pappa of mamma by jou te wees –
nie meer bang!
Want hulle by jou.

Net so hoef ons nie bang te wees,
kan dapper wees,
doen wat reg is,
omdat God by ons.

Toewyding

Lied 512 Nader, my God, by U (sit)

Preek

Kerk in konteks

Ek nie goeie fotograaf, maar neem graag foto’s van kerkgeboue.
Nie eerste plek gebou, argitektuur,
maar konteks.

Onlangs in Queenstown Metodistekerk –
tussen Kia Motors en Beekman Fitment Centre,
voor ‘n groot industriële gebou.

Gunsteling nie foto van –
om draai van waar woon:
Grace Bible Church.
Gewone perseel,
op geen manier indrukwekkend –
tipies Sentraal.

Behalwe, reg langsaan – selfde gebou –
Red Door Gentlemen’s Club.
Net entjie af in straat Adult World.

So tussen Red Door Gentlemen’s Club
en Adult World:
Grace Bible Church.
Genade en waarheid.

Op pad na ontkleedans kyk,
Kan moontlik by verkeerde deur instap –
ontdek is regte deur.

Vandag Sondag 3 van reeks oor Gees in klein profete –
klein
maar aangrypende
gedeelte Haggai.

Haggai

Haggai een van twee kortste boeke in OT –
een wat presies kan dateer!

Volk in ballingskap Babilonië –
Toe weggevoer,
tempel –
simbool God teenwoordigheid,
hulle deur God uitverkies,
God by hulle,
vernietig.

Na 70 jaar.
Koning Persië oorlede,
Darius Babilonië,
Laat terugkeer na Juda.

Eintlik maar net handjie vol terugkeer.

Begin dadelik tempel herstel.
Spring vol energie weg,
Lê fondament.

Maar dan gebeur lewe.
Begin huise bou,
na eie lewens omsien.

Ja, moet nog tempel bou…
sal eendag daarby uitkom.

Maar my huis,
my gesin,
my lewe belangriker.

Kyk eers na nr. 1

Raak so gefokus op self,
eie behoeftes,
God opdrag tempel bou
heeltemal afskeep.

Dan
TWINTIG JAAR LATER,
God sê:
Prioriteite verkeerd.
Ek gesê tempel bou!
So bou nou tempel!
(Hf 1)

En wonder bo wonder –
gehoorsaam!

Effens ongehoord –
mense positief reageer profeet boodskap!

maar spring weg,
begin bou!

Behalwe,
Salomo tempel gebou:
30 000 mense hout gekap, aangedra,
80 000 mense klippe gekap,
70 000 arbeiders
3300 toesighouers
Kunstenaars, beeldhouers van regoor wêreld-
7 jaar lank gebou aan tempel,
Not 13 jaar res van tempelkompleks.

Nou,
Groepie van waarskynlik 20 000 totaal –
Geen bronne.
Self hout kap,
Kan ten beste tweedehandse klippe op mekaar stapel.

Na net kort tydjie:
Onthou die vorige tempel?
Onthou hoe mooi?

Hoe lyk dié een?

Esra: mense ou tempel onthou het, begin huil.

Wat ’n teleurstelling.
Genoeg moed finaal te breek.

Terwyl bedremmelde groepie na patetiese poging staan kyk,
Praat God deur Haggai:

4Maar nou, Serubbabel,
skep moed,
sê die Here,
en jy Jesua seun van Josadak, hoëpriester,
skep moed,
en julle almal, burgers van die land, skep moed,
sê die Here!
Begin met die werk,
want Ek is by julle,
sê die Here die Almagtige.
5My belofte
wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het,
sal Ek nakom:
my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie!

Konteks

Natuurlik ons hoor hierdie woorde ander omstandighede –
elkeen in spesifieke situasie.

eie geestelike lewe:
gee lewe aan God oor
trek met passie weg
uur stiltetyd
lees Bybel
bid…
maar dan begin passie vir God taan,
sukkel tyd maak stiltetyd
Sondae verveel
net nie meer so lus bid…
(gaan Pinkster spesifiek hieroor gesels)

Dalk persoonlike omstandighede –
hard aan lewe gebou,
staan terug:
finansies
verhoudings
huwelik
kinders

Of hoor dikwels mense so voel oor kerk:
30 jaar gelede toe stoele ingedra
almal gereeld kerk toe
terug hunker na eenvoudiger tyd

Of land,
laaste tyd soveel skok:
misdaad
standbeelde
xenofobia
geweld, moord
vroue nie veilig in eie huise.

Baie dinge waaroor teleurgesteld
moedeloos.

Terugstaan en voel kan huil.

So ook vir ons,
ons omstandighede,
vanoggend boodskap:
skep moet
Gees is by julle
moenie bang wees nie.

Gees help ons om verskeie maniere
moed te skep.

Wees besig met die regte goed

Eerstens:
help ons besig wees met regte goed.
Meer Haggai 1.

Maar as besig met verkeerde goed,
fokus op verkeerde goed,
dan gaan moedeloos raak.
Gaan oorweldig raak,
nie sin insien
nie dink enige hoop.

Regte dinge:
wil van God.
God se roeping,
God se opdrag.

God opdrag:
tempel bou.

Daardie opdrag steeds selfde!

Nie kerk bou,
maar kerk wees –
elke oomblik van dag,
in elke ding waarmee besig is,
in elke kontak wat met ander het.
Maklik,
natuurlik,
eie dinge,
eie lewe te fokus –
vir self neseier opbou,
gemaklike lewe verseker.

maar God vir elke enkele een van ons roeping.
Wil deur elke enkele een van ons –
maak nie saak hoe oud of jonk,
hoe ryk of arm,
watter werk doen –
wil deur elkeen van ons werk,
Wil dat elkeen van ons tempel is
teken van sy teenwoordigheid
daar waar ons is.

Jesus koninkryk –
ons dink dikwels hemel.

maar Jesus ander realiteit hier kom vestig.
Koninkryk waar hy regeer,
waar God se waardes bepalend is:
laastes eerste is
diensbaarheid
ander hoër ag as self
omgee armes
liefde

Deur hierdie waardes te leef
in huise
by werk
skool / universiteit
as burgers SA

vervul roeping God ons gegee
bou ons tempel,
is ons tekens van God teenwoordigheid.

So eerste stap
onderskei of besig met regte goed.
Wat besig te bou?
eie huis?
of God tempel?

Waaraan spandeer tyd?
Net self?
Eie gemak?
Of dien,
reik uit,
maak verskil ander lewens?

Waaraan spandeer geld?

Wat bepaal keuses?

Eie voorkeure?
Of omdat God se wil gesoek,
getoets aan God woord,
daaroor gebid.

Hoe praat ek oor goed –
soos land, soos Midde-Ooste:
eie verwagtinge,
voorkeure –
of as iemand wat weet wêreld in God hand,
bewussyn God wil en roeping?

Moenie vaskyk in omstandighede

Tweede manier Gees ons help om moed te skep
is help regte goed te sien.

Israeliete beeld van Salomo tempel
prag en praal –
DIS waar God was,
DIS hoe lyk wanneer God teenwoordig is.

Maar in hierdie hopie klippe?

Punt is,
God ook teenwoordig in hopie klippe.

Hoeveel keer hoor mense sê
slegte goed gebeur –
God het my verlaat.

Sukkel te glo,
want God toegelaat x of y gebeur.

Elke keer hoor, hart breek.

Want ook wanneer dinge anders lyk as wat verwag het,
is God daar.

Ook wanneer teleurgesteld,
omdat prentjie in kop soveel grander was –
God is daar.
Ook wanneer baie moeiliker as verwag,
self klippe kap,
bakstene met kruiwa aandra,
soveel stadiger as verwag –
gedink sou verlede week al vorm kan sien,
nou nog net paar klippe –
God daar.

God ontmoet ons waar ons is,
nie waar wil wees nie.

Staan nie by eindpunt en inwag –
is elke oomblik van reis by ons.

Selfs wanneer nie werk en teenwoordigheid van Gees kan sien
of kan voel –
in die stof en die gemors
God is daar.

Sinodale padberade –
praat baie oor omstandighede in land.

Opgeval hoe gesprek verskil
voor Bybel lees, bid,
nadat Bybel lees, bid.

Omstandighede selfde.

Maar kyk na God –
kyk dan anders na realiteit.

Want God groter.
En God teenwoordig.

Die ervaring van die verlede

Derde manier Gees ons help moed te skep,
subtiel in teks vir ons –
Israeliete sou helder hoor:

My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het,
sal Ek nakom

God herinner aan verlede,
aan wie hulle is
aan pad wat nog altyd saam met hulle stap.

Wanneer God ons vra
te leef as sy tempels
in afhanklikheid hom
tekens sy heerskappy

is nie opdrag sommer in lug hang

Is opdrag gewortel in verlede –
vir Israeliete uitverkiesing as God volk,
verlos uit slawerny.

Vir ons as uitverkore kinders van God
verlos deur bloed van Jesus
gedoop as deel van geloofsgemeenskap.

Ons kan moed skep
want ons behoort aan God.

God het dit vir ons gesê
by ons doop al.
Daar reeds belofte van teenwoordigheid van Gees ontvang.

Dis wie ons is –
verloste kinders van God.

Gees help ons om dit te onthou.

Ons lewens is in God se hand.

Die belofte van die toekoms

En Gees help ons
om moed te skep
deur te herinner aan God beloftes.

Teks herinner belofte Egipte –
dat God sal wees.

Selfde belofte ons doop:
Dat ons God sal wees
Ons sy kinders sal wees

Niks ons uit God hand kan ruk.

Profete, volgens teoloog Brueggemann,
waarheid-praters
en hoop-praters.

Herinner mense aan belofte
fokus oë op toekoms.

En daardie hoop
stel ons in staat
om verby ons omstandighede te kyk
na wat kán wees.

Kan wees,
omdat God regeer,
omdat God God van belofte is.

Help ons verby mislukkings
en konflik
en teleurstellings van hede te kyk,
toekoms te sien God bedoel,

en dan graaf en pik op te tel
nog klippe gaan kap
nog steen op steen op steen pak –
nie omdat tempel glorieryk lyk,
maar omdat hoop het,
omdat belofte van God voor oë het.

Slot

Dit is die Gees wat ons in staat stel
om beskeie kerke te bou
tussen Kia motors en Beekman Fitment Centre
Tussen Red Door en Adult World –

om beskeie
onopgesmukte
tempels te wéés
waar ons is –

tussen onversoendheid en haat
tussen moord en wraaksug
tussen armoede en ontworteling
tussen onverdraagsaamheid en geweld

skep moed,
sê die Here!
Begin met die werk,
want Ek is by julle,
sê die Here, die Almagtige.

Gebed

Nepal
Energie en uithouvermoë vir alle werkers wat mense / liggame soek, mense versorg, opruim
Treur oor verlies van geliefde
God se beskerming – veral ook sendelinge
vir heropbou, almal wat huise, alles verloor
politieke wil en samewerking

Dankoffer

Slotsang

Lied 286 Here God van liefde (staan)

Seën

10Moenie bang wees nie,
Ek is by jou,
moenie bekommerd wees nie,
Ek is jou God.
Ek versterk jou,
Ek help jou,
Ek hou jou vas,
met my eie hand red Ek jou.
(Is 41:10).

Respons

Vonkk 58 Ons vind ons krag in die Here

begeesterd, dapper, dapperheid, Haggai 2, skep moed

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.