Skip to main content

8-14 Sept: Al wat van belang is

Ons begin hierdie week met ons “40 Dae van Gemeenskap” reeks.  Ons gaan elke week 1 Kor 13 van nader bekyk en in ons stiltetyd die “mekaar” tekste lees.

Omgee Gesprekke

Vertel vir mekaar: Wat is liefde? Hoe lyk liefde?

Bybel Lees

Lees Galasiërs 5:6b
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• 1 Kor. 13 sê liefde maak meer saak as wat ons sê, weet, glo, gee of regkry. Galasiërs sê ons moet ons geloof leef deur goed uit liefde te doen. Wanneer doen jy iets uit liefde? En wanneer nie? Hoe kan jy meer in liefde optree?

Gewoontes en Gebruike

As julle nog nie deel is van ’n kleingroep nie, kontak die kerkkantoor en probeer om hierdie week nog by ’n groep aan te sluit.

Geseën om te Seën

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Is daar iets spesifiek waaroor iemand in jul gesin tans die Here se wil soek? Bid saam daarvoor en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

huisgeloof, Huisgodsdiens

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.