5-11 Mei Huisgodsdiens

OMGEE GESPREKKE

Grootmense vertel van kerk toe julle kinders was.  Wat was anders, wat was dieselfde?  Het julle gesin gereeld kerk toe gegaan, wat was julle “rituele”, wat onthou julle van kerk?

BYBEL LEES

Lees Handelinge 2:42

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die gedeelte.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
  • Baie mense sê dat hierdie week se teksvers ’n goeie opsomming is van wat mens in die kerk doen.  Dit is ook wat in selgroepe gebeur.  Gesels oor hoekom julle kerk toe gaan en wat in die kerk gebeur.

GEWOONTES EN GEBRUIKE

As julle nie aan ’n selgroep behoort nie, oorweeg dit om by een aan te sluit.  Vra sommer twee ander gesinne en begin jul eie groep!

GESEËN OM TE SEËN

  • Bid vir hierdie week se verkiesing.  Bid dat die Here vir ons ’n regering sal gee wat aan hom gehoorsaam is.
  • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

     

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment