1 Korintiërs 2 Preek

Die lens van die kruis keer alles om.  Dit stel rykes in diens van armes.  Dit antwoord haat en vyandskap met liefde en gebed.  Dit maak dit wat vir die wêreld dwaas lyk, wysheid.  Dit verander swakheid in krag.

Refleksie (n.a.v. Matt. 5:13-17)

•       Ons sê in stilte vir die Here dankie vir geleenthede in die afgelope week waar ons ons lig kon laat skyn of waar ander lig op ons pad gebring het.

•       Ons gee in stilte vir die Here die kere waar ons die lig van iemand weerhou het of selfs donkerte veroorsaak het.                                           

•       Ons bid vir die week wat voorlê en vra dat ons geleenthede sal raaksien om sout en lig te wees.

Toetrede

Lied 351 Kom, verwonder julle, mense

Votum

Kom, verwonder julle, mense,

Kyk hoe God ons kom versoen

Hy vervul ons diepste wense;

Kyk wat hy vir ons kom doen.

 

Sien die Koning sonder glorie.

Sien die Heerser sonder mag.

Hy, die wonder van bevryding,

Hy wat wysheid is, beheer –

Kyk hoe tenger is die Here

Wat die groot heelal regeer.

Seëngroet

Daarom is jy welkom met jou swakheid, met jou angs en huiwering.  Terwyl jy soek na woorde, moet jy hoor:  Die Drie-enige God groet en verwelkom jou.  Daar is genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here, Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees, ons wysheid.

Verwelkoming en afkondigings

Lofsang

Lied 215 vv 1, 2, 4 en 5 Besing die lof van Jesus saam

Wet

Jesaja 58:5-10

Verootmoediging

Psalm 112

Genadeverkondiging

Almal wat in ware berou na Jesus Christus kom vir verlossing, is vrygespreek.  Mag ons daarom sorg dat mense nie meer by ons verdruk word nie.  Mag ons ons daarom wy aan dié wat honger het.  Mag ons daarom voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is.

Toewyding

Vonkk 158 Ons Wy Onsself Aan Christus Toe

Gebed

Skriflesing

1 Korintiërs 2:1-12

Preek

Om God te verdedig?

Stephen K. Bannon was die afgelope week baie in die nuus.  Hy is Donald Trump se hoof strateeg. Hierdie week het daar ’n video uit versprei, waarin Bannon o.a. sê:

“And we’re at the very beginning stages of a very brutal and bloody conflict, of which if the people in this room, the people in the church, do not bind together and really form what I feel is an aspect of the church militant, to really be able to not just stand with our beliefs, but to fight for our beliefs against this new barbarity that’s starting, that will completely eradicate everything that we’ve been bequeathed over the last 2,000, 2,500 years.”

Toe ek die woorde “militante kerk” hoor, was ek geskok.  Maar toe ek eers ’n bietjie daaroor dink, het ek besef die idee is nie so vreemd nie.  Hoe gereeld het ek nie al mense so hoor praat oor Moslems nie.  Veral wanneer daar weer iets iewers (gewoonlik in Europa) gebeur het en Moslems “opstaan vir hulle geloof” – in hierdie gevalle dan op ’n gewelddadige manier.  Dan sê Christene dikwels:  “Ek keur nie geweld goed nie, maar die Moslems vir ons ’n voorbeeld van hoe ’n mens opstaan vir jou geloof.  Ten minste is hulle toegewyd genoeg om hul godsdiens met tande, naels en gewere te verdedig.”

Iewers het ons die idee gekry dat ons God moet verdedig.  Ons dink ons moet Jesus verdedig – met soldate en gewere, indien nodig.  Danie Mouton sê ons dink ons moet darem ’n slag weer ’n granaat gooi vir Jesus (figuurlik gesproke, natuurlik).

Dis nog een van die maniere waarop die Christelike geloof so verdraai is, dat dit onherkenbaar is van Die Weg waarop Jesus ons 2000 gelede geplaas het.  ’n Mens kan opstaan vir Jesus op ‘n manier wat glad nie pas by Jesus nie. Wat toon jy verstaan baie min wie Jesus is, en veral wie Jesus vir mense wil wees. Waar Jesus gedien het, wil mense beveel; waar Jesus teen geweld gekies het en Hom nie verset het nie, wil mense platskiet en oorwin; waar Jesus sag en liefdevol was, wil mense ander rond marsjeer.  Waar Jesus gesê het draai ander wang, wil wraak neem en oorwin.

Paulus

Hierdie is ’n gesprek at Paulus natuurlik goed verstaan het!  Hy, die een wat Christene vervolg het en op dié manier gedink dat hy opstaan vir God.  Op pad na Damaskus het hy vir Jesus ontmoet.  Dit het sy lewe radikaal omgekeer.

En dan hier, in vanoggend se teks, lees ons ’n heel ander Paulus.  Paulus is besig om te praat met ‘n gemeente wat in twee geskeur is, te midde van konflik tussen leiers.  Hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is in die middel van sy argument teen verdeeldheid in die gemeente.

Te midde van hierdie verdeeldheid, waar sommige sê “Ek is vir Paulus;” een: “Ek is vir Apollos;” een: “Ek is vir Sefas;” en een: “Ek is vir Christus.” (1 Kor. 1:12), kies Paulus vir broosheid.  Of, om sy eie woorde te gebruik, vir swakheid, angs en huiwering.  Paulus eggo Sagaria 4:6:

Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.

En te midde van hierdie konflik – waar die versoeking sekerlik sou wees, veral vir iemand soos Paulus, om op te staan vir sy verstaan van God, om staat te maak op geleerdheid en welsprekendheid – hier sê Paulus:

2Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.

Jesus Christus, die gekruisigde

Wanneer ons dit hoor, bring dit vir ons ’n gevoel van troos en oorwinning.  Maar ons vergeet dat in die Grieks-Romeinse wêreld, waarin Paulus en sy lesers leef, hierdie woorde skandalig is!  ’n Gekruisigde misdadiger!  Swakheid!  Huiwering!

Dink aan wat jy weet van die Grieke en Romeine.  Dit was kulture wat gedryf is deur sukses en mag!  Amper soos (ek weet nie, meeste?) kulture vandag:  sukses, oorwinning, om eerste te kom, die beste te wees.  Dis selfs die soort evangelie wat ons beïndruk:  voorspoed, indrukwekkende geboue, oorwinning oor pyn en siekte en uitdagings.

Maar Paulus sê:  fokus op die kruis.  Te midde van pyn en onsekerheid en konflik:  fokus op Jesus Christus as gekruisigde.

Want, natuurlik, is die antwoord Jesus!

Dis soos wanneer jy jou oë laat toets.  Die oogarts het so ’n groot masjien wat sy oor oë laat sak.  Dan sê sy alles gaan dof raak.  Die lense klik en in ’n oomblik, waar netnou nog letters kon sien, is alles net dof.  Maak nie saak hoe hard jy jou oë knyp en probeer sien nie – alles bly dof.  Dan laat sak die oogarts ’n lens voor jou oog en ewe skielik kom alles helder in fokus.

Vir Paulus is “Jesus Christus, die gekruisigde” daardie lens wat voor jou oë neersak, wat skielik alles in fokus bring.  Jesus Christus die gekruisigde is nie die kaart wat jy sien nie, dit is die lens waardeur jy kyk.  Dit is die lens wat die wysheid, wat laas nog vir jou ’n vae waas was, in helder fokus  bring.

Jesus is nie net WAT ons sien nie,  Jesus Christus die gekruisigde is HOE ons sien.  Jesus Christus die gekruisigde is snelskrif vir die gebeure wat ’n lens word vir elke ander ontmoeting in ons lewens.  Dit is snelskrif vir God se ingrype in die wêreld, vir God se belofte oor eeue wat waar word, vir Jesus se self-prysgawe, vir Christus se liefde wat kulmineer in sy sterwe aan die kruis.

En hierdie lens draai alles onderstebo.  Hierdie lens se swakheid is ware krag;  oënskynlike mislukking is galaktiese sukses.  Dit is die begin van ’n nuwe skepping, waar ou maniere van onsself definieer (Jood/Griek, slaaf/vry, sterk/swak, wys/dwaas, suksesvol/mislukking), verval.

Die kruis is nie net ‘n teken van vergifnis en redding nie.   Nee, Jesus se selfontlediging en diens aan die kruis is vir Paulus die lens vir die hele lewe.  Dit is die lens wat gelowiges se lewens bepaal – lewens van liefde en self-prysgawe, waar die sterkes die swakkes dien (1 Kor. 8:10), waar liefde die belangrikste is, groter is as profesie, tale, kennis  en lering (1 Kor. 13), selfs as geloof en hoop.

Wanneer ons swak is

En deur hierdie lens is ons swakheid juis ons krag.  God kies dikwels juis om deur ons swakheid te werk.  Die krag van God kom tot openbaring deur menslik swakheid.

Moses kon nie goedpraat nie.  Jesaja se lippe was onrein.  Jeremia was te jonk om te weet hoe om te praat.  Maar God sê:

My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. (2 Kor. 12:9)

Ons swakheid – ons huiwering en onvermoë en struggles en pyn en onsekerheid – kan nie die werk van God se Gees keer nie.

Daarom sê Paulus in 2 Kor. 12:9-11:

Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. 10Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Die lens van die kruis keer alles om.  Dit stel rykes in diens van armes.  Dit antwoord haat en vyandskap met liefde en gebed.  Dit maak dit wat vir die wêreld dwaas lyk, wysheid.  Dit verander swakheid in krag.

Gebed

Dankoffers

Slotsang

Lied 264 Hoe heerlik is die Jesus Naam

Seën

Christus se genade is vir jou genoeg.

Die krag van die Gees kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.

Daarom kan jy gaan met die wete dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons skepper en die krag van die Gees, elke dag by jou is en bly.

Respons

Lied 215 vers 5, laaste twee reëls:  en dien hom, volg hom, loof hom – Christus is dié Heer!

1 Korintiërs 2, gekruisigde, preek, Rethie van Niekerk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.