Luisterblad 5 tot 11 Februarie 2017

PERSOONLIKE LUISTERBLAD

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

Lees 1 Korintiërs 3:1-9

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte hieronder by Luister na ander en die tye.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

 • Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.

SAAMLUISTER

Ingenooi deur God

 • Begin om oor julle geestelike ervarings dié week in die kleingroep te gesels. Deel met mekaar bv. wat julle stiltetyd op die oomblik vir julle beteken of die vorige erediens.

Ingaan in God se tyd

 • Dit is steeds die tyd van Epifanie, die viering van die Lig wat Jesus vir ons gebring het. Laat iemand die Here dank vir sy teenwoordigheid en open met gebed.

Luister na God se Woord

 • Lees nou 1 Korintiërs 3:1-9. Wat ruk jou?  Wat troos jou?

Luister na mekaar

 • Deel met mekaar wat julle tref. Gee genoeg tyd vir hierdie deel.

Luister na ander en die tye

1.  Op die oppervlak is Paulus se vermaning in hoofstuk 3 baie duidelik. Daar kan nooit ‘n onderskeid kom in die Christelike geloofsgemeenskap rondom leiers nie.  Die hele idee dat ‘n mens kan sê: ek is vír Paulus, óf ek is vír Apollos, óf ek is vír Petrus, óf ek is vír Christus, soos dit reeds in hoofstuk een uitgespel word, is onvanpas.  Só ‘n onderskeid hoort in die wêreld waar mense hulle bv. agter ‘n politieke leier skaar.  Dit hoort nooit in die Christelike geloofsgemeenskap nie.

Wat sê dit vir ons as gemeente en kerk?

2.  Die eintlike probleem in Korinte was dat die gelowiges nie self die pad met die Here Jesus Christus geloop nie. Hulle het self nie die volle sekerheid gehad van hulle geloof en van die roeping wat die Here vir hulle gehad het nie.  Daarom het hulle gefokus op die leiers en hulle eie gebreke vir ander en vir hulleself weggesteek.  Hulle probleem was dus dat hulle in gebreke gebly het om dié boodskap deel van hulle lewens te maak.  Daarom kon hulle nie groei in hulle gehoorsaamheid aan die boodskap van Christus in die Woord nie.  Hulle kon die “vaste kos” van die Woord nie verteer nie, want hulle het langtermyn babas in die geloof gebly.

Wat sê dit vir jou as gelowige in ons gemeente?

3.  Die gevolg was dat hulle net nie kon staande bly in die vyandige en losbandige kultuur rondom hulle nie. En laat ons geen doekies omdraai nie.  Korinte was ‘n etiese moeras wat sterk teenstand gebied het teen die evangelie van Jesus Christus.  En die probleem was dat dit nie net die gemeenskap van Korinte was wat losbandig gelewe het nie.  Dit was gemeentelede.  Hulle het die reiniging van hulle vorige sondes vergeet en weer begin terugkeer na hulle vorige lewenswyse.  Daarom moet Paulus hulle skerp aanspreek daaroor.  Hulle het nodig om groot te word sodat hulle “vaste kos” kan begin gebruik, sê hy, anders sou hulle nooit kon staande bly in die vyandige en losbandige kultuur rondom hulle nie.

Hoe kan jy prakties raak om “vaste kos” te begin liefkry om sodoende staande te kan bly in hierdie wêreld?

Luister weer na God se Woord

 • Kyk weer vlugtig na die teks (of lees dit weer ‘n keer). Hoe het hierdie inligting jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

 • Wat maak God nou vir jou duidelik oor die betekenis van hierdie teks?

Antwoord met ons lewe

 • Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis. Hoe kan julle mekaar dié week ondersteun om “vaste kos” lief te kry?  Bid vir mekaar.

FAMILIE-LUISTER

RUS

 • Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

 • Gebruik die volgende vertaling van 1 Korintiërs 3:1-9 en gesels met mekaar oor wat julle daarin tref:

1–2 Liewe Christene, ek kon nie met julle praat soos met mense wat vir Jesus lief is nie. Julle leef dan nog steeds soos mense wat niks vir God omgee nie. Ek moes met julle praat soos wat ’n mens met ’n klein, pap babatjie praat. So ’n babatjie kan mos net melkies drink. Net so kon ek ook net baie eenvoudige boodskappies vir julle gee. Ek kon nie regtig lekker met julle oor die dinge van die Here gesels nie.

3–4 Die rede daarvoor is omdat julle nie regtig soos Christene leef nie. Julle is jaloers op mekaar en stry met mekaar. Daarom sê die een: “Paulus is die beste leraar”, en ’n ander sê weer: “Apollos is ’n baie beter leraar”.

5–6 Onthou dat Apollos nie ’n belangrike mens is nie. En ek, Paulus, is ook nie belangrik nie. Ons al twee het julle maar net van God vertel. Ons doen ook maar net die werk wat die Here vir ons gegee het. ’n Mens kan dit amper met jou tuin vergelyk: ek, Paulus, het die saad in die grond geplant. Ek het julle mos van Jesus vertel. Maar ons kan amper sê Apollos het die grond natgegooi. Hy het julle mos nog meer oor Jesus vertel. So het ons twee leraars saamgewerk in God se tuin. Maar dit is net God wat julle kan laat groei soos die plante in die tuin. Net God kan julle help om sterker Christene te word.

7–8 Dit is nie belangrik om te weet watter leraar geplant het, of watter leraar natgegooi het nie. Net so is dit ook nie belangrik om te weet watter leraar het julle eerste van Jesus vertel nie. Dit maak ook nie saak watter leraar julle nog meer van Jesus vertel het nie. Die een leraar se werk is nie belangriker as die ander leraar se werk nie. Die enigste belangrike persoon is God want dit is Hy wat julle laat groei.

9 Julle is dus amper soos God se tuin. Al die leraars werk saam vir God in hierdie tuin want almal leer julle meer van Jesus. (Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.)

 • Indien julle kinders groter is, kan julle van die detail met hulle deel in die deel by Luister na ander en die tye

LEEF

 • Hoe kan julle sorg dat julle nie leraars of leiers belangriker beskou as ander nie?
 • Hoe kan jy sorg dat jy geestelik groei?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.