Skip to main content

What’s your story 1: God en storie

Jou storie is deel van God se storie.  Jy is nie sommer maar lukraak besig met jou eie storie nie.  Jy is deel van ’n groter storie.  God het jou in verhouding met Godself ingenooi en jou deel gemaak van sy storie in Jesus.

Storiegroepe

Ons begin vanaand met ons reeks:  What’s your Story.  Ons wil hierdie kwartaal stories deel en leer om na mekaar se stories te luister.  Deur ons stories te deel, bou ons vertroue, versoening en leer ons mekaar ken.

Elkeen van ons het ’n storie.  Stories is oral.  Stories connect with our hearts, minds, ons hele wese.  Dit maak kwaad, troos, inspireer, beweeg, challenge.  Deur stories te vertel, leer ons nie net mekaar ken nie, ons leer ook onsself ken, kom agter wat ons gevorm het,  wat ons dryf.

The Bible is made up of 70% of stories, 15% poetry  and only 15% instruction.  Jesus used stories (parables).

Ons nooi jou om aan te sluit by ’n storiegroep – waar jy jou storie kan deel en na ander se stories kan luister.  .Dinsdae 17:30 in die Ark (nie die week)

Gebed

Dink na oor jou eie storie:  Hoe / wanneer / waar het jy besef dat jy deel is van God se storie?  Ons beskryf hierdie besef op verskillende maniere:  bekering, lewe oorgegee vir God, toewyding.  Hoe verloop daardie storie in jou lewe?

Lofsang

Build Your Kingdom Here

Our God

Simple Pursuit

Gebed

Preek

Inleiding

Wat is jou gunsteling storie (nie ’n Bybel storie nie)?  [Vertel mekaar, terugvoer.]  Ek hou van die storie van Wangari Maathai (Green Belt Movement).

Brein en stories

Stories are powerful.  Dis hoe God ons gemaak het!  Our brains are wired to respond to stories in a certain way. Facts and information only engage a small part of the brain, but a story activates the same parts of the brain as actual, physical experience. When we listen to stories,  we experience the same pattern of brain activity as the person telling the story. We feel the same emotions, we develop empathy, we understand. Stories influence us far more than statistics or facts, because they evoke emotions and a sense of shared experience.

When we hear a story our brain releases a hormone called oxytocin, which is the hormone that increases trust and enables us to bond with others and cooperate with them. When the brain synthesizes oxytocin, people are more trustworthy, generous, charitable, and compassionate. Scientists have dubbed oxytocin the “moral molecule,” and others call it the love hormone.

Skriflesing

Hebrews 1:1-3

In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.

Storie van die Bybel

Die beste storie ooit, is natuurlik die Bybel.  Die hele Bybel is ’n storie.  Ek het netnou gesê die Bybel bevat 70% stories, 15% poësie en 15% reëls.   Dit beteken ons lees dikwels ons Bybel verkeerd.  Ons soek reëls,  lysies wat ons kan afmerk en gehoorsaam.  Maar die Bybel is ‘n storie.  Die hele Bybel vertel van God se storie met die wêreld.  Iemand het gesê hierdie storie het 6 bedrywe:

Bedryf 1:  God’s intention.  God skep die mens na sy beeld, sodat ons kan leef op die aarde, sy beeld sigbaar kan maak.  God se bedoeling is om in verhouding met mense te leef .

Bedryf 2:  Exile.  Die mens rebelleer.  Daar kom skeiding tussen mens en God.  Nou is die vraag:  kan die verhouding herstel?

Bedryf 3:  Verbond.  Calling Israel to mission.  God roep Abraham.  God se doel bly dieselfde:  wees ’n seën vir die nasies, sodat God se beeld sigbaar kan raak.  God gee die verbond en die wet om te sê:  “Dis hoe dit kan werk”, maar weer kry mense dit nie reg nie.

Bedryf 4: God maak ’n plan!  Jesus.  Nou word die verhouding herstelf.  Dit hang nie meer van mense af nie.

Bedryf 5:  God het gewen! Nou is dit die tyd van die kerk.  Ons tyd.  Ons leef binne hierdie herstelde verhouding.  Ons maak God se beeld sigbaar.  Ons het die Gees wat ons help.

Bedryf 6:  Nuwe hemel en nuwe aarde.  God comes home.  Finale herstel

Leef in bedryf vyf

Dit beteken dat ek en jy leef in bedryf 5.  Dink so daaroor:  Iewers op ’n solder word ’n verlore manuskrip van Shakespeare ontdek.  Die verlore manuskrip bestaan uit ses bedrywe, waarvan vyf voltooi is – die eerste 4 en die laaste een.  Die voorlaaste bedryf, die vyfde een,  is egter nooit deur Shakespeare voltooi nie.

Ten einde die toneelstuk te kan opvoer, besluit die ontdekkers daarvan om die onvoltooide vyfde bedryf deur verskillende kenners van Shakespeare te laat voltooi, in die lig van die bestaande bedrywe. In hul voltooiing van die vyfde bedryf word die kenners deur die voltooide bedrywe, en die storielyn wat hul aan mekaar bind, gelei. Hulle kan nie sommer die vorige bedrywe oorskryf nie.  Net soos wat ’n TV-reeks nie sommer ’n vorige episode as nuwe episode kan uitsaai nie.  Dit moet deel wees van die storie, van die opbou van die storie.

Maar ons weet ook hoe ons gekom tot hier en hoe die storie gaan eindig.  Dit bepaal wat in die vyfde episode gaan gebeur.  Verskillende kenners se vertellings van die ontbrekende bedryf gaan verskil.  Hoe meer kenners jy vra, hoe meer verskillende weergawes sal daar wees!

Jy is een van daardie kenners.  Jy is een van die skrywers van God se vyfde bedryf.  Jy weet hoe die vorige 5 lyk.  Jy weet hoe die storie gaan eindig.  Nou help jy skryf en opvoer aan bedryf 5.

Dit beteken:

Leef in geloof

Jou storie is deel van God se storie.  Jy is nie sommer maar lukraak besig met jou eie storie nie.  Jy is deel van ’n groter storie:  God se storie.  God het jou in verhouding met Godself ingenooi en jou deel gemaak van sy storie in Jesus.

Jy moet dit glo, volgens die waardes en die plan van die vorige bedrywe leef.  Jy kan nie sommer volgens jou eie reëls leef nie.  Jy weet God het die wêreld lief, het jou na sy beeld geskape, wil in verhouding met die wêreld leef.  God se plan is dat sy beeld al meer in die wêreld sigbaar sal raak, dat sy liefde sigbaar sal raak.

So:  Leef in verhouding met God.  Leef in liefde, op so manier dat God liefde en beeld al meer sigbaar word.

Tweedens:

Verstaan jou storie as deel van God se storie

Our world is full of stories that try to compete with God’s story. Some of these stories tell us that we’re alone; that God doesn’t exist and that life is meaningless. Dat ons maar kan leef soos wat ons wil, solank ons niemand seermaak nie, want ons lewens maak in elke geval in die bigger picture nie saak nie.  Some of these stories tell us that we’re worthless, that we’re not worth loving.  Some tell us we need to have more material things to be happy, or that we can escape our pain in drugs or alcohol. There are lots of stories out there.

So we need to keep God’s story at the center of our focus. We need to remember who Jesus is and what he did for us and our world.  We need to remember God’s grace and love and faithfulness in the past.

We need this so that we can face the challenges of living in a broken world.

God’s story gives us a different perspective on things. It gives us a different perspective on ourselves: that we are loved and that our lives can have purpose and meaning in Christ; that other people are precious, and that loving others is the most powerful way we express our love for God.

Daarom:

Neem aktief deel aan God se storie.

Ons is deel van die vyfde bedryf.  Daarom neem ons aktief deel aan die ontknoping van die storie.  To actively pursue God’s agenda for our world, our country, and our communities. To pray, “Your will be done on earth as it is in heaven”, and then to join hands with each other, in the power of the Holy Spirit, to work to see that happen.

You can’t respond to God’s story with faith and then be a spectator. Jy moet hierdie storie leef.  Saam met ander.

Luister

Getuienis

Ask Listen Tell

Uitdaging: Vind hierdie week twee mense na wie se storie jy kan luister:  iemand wat jy goed ken en iemand wat jy dalk nie so goed ken nie – dalk iemand van ’n ander taal of kultuur.  Ask Listen Tell.

Ask:

 • Seek first to understand
 • Be curious yet respectful (stel belang)
 • Ask without judgment
 • Be sincere
 • Affirm as you ask
 • Be willing to also be asked

Listen:

 • Listen with your heart
 • Slow down
 • Don’t judge
 • Don’t give advice
 • Don’t interrupt

Tell

Gebed

Vra God om jou te wys na wie se storie jy moet gaan luister.  Vra God om vir jou ’n deur oop te maak om met daardie persoon te gesels.  Vra God om jou te help om werklik te luister.

Slotsang

Simple Pursuit

Seën

6 Acts, Act 5, God's story, Rethie van Niekerk, What's your story

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.