Waarna soek jy?

Kleingroepmateriaal 20 tot 26 Julie

Teologiese Raamwerk

Begeer jy vrede? ’n Hart vol liefde? Geloof wat God in alles sien en gehoorsaam?

Valse Narratief: Ons verander met wilskrag

Ons leef onder die valse indruk dat ons hierdie goed kan kry deur harder te probeer. Wanneer ons pogings dan nie suksesvol is nie, neem ons aan ons het gewoon nie die nodige selfbeheersing of selfdissipline nie.

Jesus se Narratief: Ons verander indirek

Jesus het verstaan hoe mense verander. Dis waarom hy gelykenisse gebruik het. Hy het stories gebruik om te verduidelik hoe hy God en die wêreld verstaan. Wanneer ons Jesus se narratiewe oor God aanneem, sal ons God ken en sal die regte gedrag van nature volg. Ons verander nie deur harder te probeer nie. Ons verander deur ons denkpatrone te verander. Ons verander indirek.

Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe (Rom.12:2b)

1. Verander die stories in ons koppe

Ons is wesens wat deur ons stories leef. Wanneer iets met ons gebeur, verander ons dit in ’n storie, wat ons dan gebruik om sin te maak van die wêreld. Ons stories vorm ons.
Wanneer ons hierdie stories “ontdek”, kan ons dit vergelyk met Jesus se stories. Om te verander, moet ons eers ons denke verander – ons stories verander.

2. Oefen Geloofsgewoontes

Wanneer ons die regte stories gevind het, moet ons daardie stories toelaat om wortel te skiet in ons lewens, om óns stories te word. Dit doen ons met behulp van “geestelike dissiplines” – geloofsgewoontes wat ons vorm soos wat oefening atlete vorm.

3. Beoefen Geloofsgemeenskap

Die Drie-eenheid leer ons dat God ’n verhoudingswese is. Net so is ons geskape om in verhoudings te leef. Ongelukkig benader ons geestelike groei dikwels as ’n individualistiese oefening. Tog gebeur diepgaande geestelike groei veral in groepe.

4. Die werk van die Heilige Gees

Hierdie hele proses is die werk van die Gees. Die Heilige Gees getuig van die waarheid en verander só ons vals narratiewe (Johannes 14:26, 16:13). Die Gees werk in ons terwyl ons geloofsgewoontes beoefen, lei ons daarin en werk daardeur om ons te vorm (Romeine 8:26). Die Gees gee gawes tot opbou van die gemeenskap (1 Korintiërs 12) en vorm sodoende ’n gemeenskap waar gelowiges gevorm word.

Kleingroepbyeenkoms

Rus

Vertel vir mekaar wat in jul lewens gebeur het sedert julle mekaar laas gesien het. Deel ook met mekaar wat julle begeer in jul geestelike lewens.

Hoor

• Lees Romeine 12:2 en gesels oor wat julle opval of aanspreek in die teksgedeelte.
• Lees die “Teologiese Raamwerk” en bespreek wat julle daarin hoor.
• Hoe beleef jy geestelike groei in jou lewe – wat help jou om geestelik te groei en wat nie?
• Het jy al ’n ervaring gehad van ’n valse narratief wat die Here verander het? Vertel vir mekaar daarvan.
• Watter rol speel geestelike dissiplines / geloofsgewoontes in jou lewe (dink aan-aan Bybelstudie, Lectio Divina, vas, gebed, stilte, retrait en baie ander)? Watter gewoontes beoefen jy gereeld, watter sou jy meer gereeld wou beoefen? Oor watter gewoontes wonder jy?

Leef

• Gesels oor jul verwagting vir die komende kwartaal. Waartoe verbind julle julleself?
• Wie kan julle nooi om by jul groep aan te sluit? Wie gaan daardie persoon(e) nooi?
• Gee terugvoer en bid vir die sendeling wat julle groep ondersteun.

kleingroepmateriaal, selmateriaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.