Pinkster 07 – God bevry sy kerk – Openbaring 15-18


“Ek kom gou!”
Tema: God bevry sy kerk
Pinkster 7 – Somerstrand Youtube 18:30 28 Mei 2020 

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die sewende Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 4-7 – handel oor God op die troon wat deur die Here Jesus sy agenda met sy verlossende oordeel deur sewe seëls uitvoer. Dit dek die hele tydperk van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 8-11 – handel oor dieselfde tydperk met die blaas van die sewe trompette deur die sewe aartsengele, maar fokus ook op die rol van die kerk in gebed en getuienis.

Die volgende drie hoofstukke – hoofstuk 12-14 – fokus op God se beskerming van sy kerk.

Vanaand fokus ons op God wat sy kerk bevry van die bose Babilon deur die sewe bakke.

 • Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.
 • Like sommer nou die Youtube videokanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe

Votum en Seëngroet

In die woorde van Johannes aangepas vir Somerstrand:

4Van Johannes aan die gemeente in Somerstrand. Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe Geeste wat voor sy troon is.

5En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, die heerser oor die konings van die aarde.

7Kyk, Hy kom op die wolke en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die stamme van die aarde sal jammerlik oor Hom huil. Ja, amen!

Loflied

Lied 184 – Lofsing die Here, die Ewige, sing tot sy ere

Gebed

Skriflesing en prediking

Julle ken nou al goed die model wat ek gebruik om die vloei van die visioene te verklaar. ‘n Mens kan dit net so goed toepas op die visioen van die sewe bakke. Daar is ‘n beskrywing van:

 1. God in die hemelse tempel (Openb. 15:5);
 2. sy agente – sewe engele wat uit die tempel kom (Openb. 15:6-8);
 3. die oordeel van die sewe bakke van God se toorn wat hulle op die aarde uitgooi waarvan die grootste deel aan die beskrywing van die val van Babilon spandeer word (Openb. 16:1-18:24) – die bakke kom ooreen met die trompette, maar is net erger, meer volledig;
 4. die verlossing wat deur ‘n groot menigte in die hemel gevier word in aanbidding voor God op die troon (Openb. 19:4).

1. Johannes gee ‘n kort beskrywing van God

15:5Ná hierdie dinge het ek toe gesien en die tempel, die tent van getuienis in die hemel, is oopgemaak,

Let op dat daar ‘n hemelse tempel is, die oorspronklike tent van getuienis, waar die wet weggebêre is. Die woord getuienis in die Grieks verwys na die kliptafels van die wet wat in die ark in die tabernakel geplaas is en God se wil vir die lewe uitgespel het (vgl. Lev. 16:13; 17:7).

Dit is hierdie tent en hierdie wet waarvan Moses ‘n replika gemaak het op die berg Sinai. Ons vergeet soms dat God se wet nie deur mense uitgedink is nie. Dat die wet wat op kliptafels geskrywe is ‘n hemelse oorsprong het. Dat Moses elke stukkie detail van die heiligdom en die wette, voorskrifte en getuienisse van God ontvang het om aan die volk deur te gee.

‘n Mens moet die ongetwyfelde verband tussen die wet van Moses op aarde en die wet van God in die hemel hierin raaksien

Onthou, die probleem met die wet was nie dat dit nie volmaak was nie. Die probleem van die wet was dat ons onvolmaak is, soos Paulus uitvoerig in Galasiërs en Romeine vir ons leer.

Dit is waarom Johannes in sy eerste brief kan sê, sonde is “wetteloosheid” (anomia), die oortreding van God se wet:

4Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God.” (1 Joh 3:4).

Nie net in die OT nie. Maar steeds in die NT.

Dit is waarom God se toorn oor die aarde losbars, want mense leef in God se wêreld asof Hy nie bestaan nie, en oortree die wet van God. Dit is net in Jesus wat ons dié toorn van God kan vermy. Hy het vir ons die straf van die sonde gedra en aan ons vergifnis en die ewige lewe geskenk.

2. Johannes gee ‘n beskrywing van God se agente

6en die sewe engele wat die sewe plae vashou, het uit die tempel uitgekom. Hulle is geklee in helder blink klere terwyl ’n goue gordel om die bors vasgemaak is.

7Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, Hy wat vir ewig en altyd leef.

8Die tempel is toe gevul met die rook van die heerlikheid van God en sy mag, en niemand was in staat om in die tempel in te gaan totdat die sewe plae van die sewe engele voltooi is nie.

Die engele kom dus uit God se teenwoordigheid en volledig in lyn met sy geopenbaarde wil om die oordeel uit te deel.

Die sewe engele ontvang van die vier lewende wesens, verteenwoordigend van die skepping en God se teenwoordigheid daarbinne, die sewe bakke met gloeiende kole van God se toorn.

Dit lei tot groot ontsag vir God, uitgedruk met die beeld van die rook wat die tempel gevul het met die heerlikheid en mag van God. Die feit dat niemand in die tempel kon ingaan tot die oordeel voltrek is nie, dui waarskynlik op die onafwendbaarheid van die oordeel waarop God besluit het.

Soos die keer wat God vir Esegiël gesê het oor die onafwendbaarheid van sy oordeel. As God besluit om die oordeel van oorlog, hongersnood, ongediertes en pes oor ‘n stad te bring weens hulle sonde, sal niemand dit kan afweer. Die Here sê vir Esegiël, selfs al het die groot gebedshelde, Samuel, Daniël en Job my gesmeek om my oordeel af te wend, sal dit nie slaag nie (Eseg. 14:12-23).

En God verduidelik sy optrede:

23Julle sal verstaan as julle hulle optrede en hulle dade sien en julle sal besef dat wat Ek aan die stad gedoen het, Ek nie gedoen het sonder dat hy dit verdien het nie,” sê die Here my God.” (Eseg 14:23)

En hier is die stad waaroor God die oordeel bring, die stad Babilon.

3. Die sewe bakke van God se oordeel word uitgegooi op die aarde

Waar die seëls ’n kwart van die aarde vernietig het en die trompette ’n derde, tref die bakke eintlik die hele kosmos – aarde, see, riviere, son (hitte en duisternis), eilande en berge sowel as die aardbewoners. Weereens het die oordele van die bakke ooreenkomste met die plae in Egipte sowel as met die aanvanklike sewe trompette. En die eerste drie is herkenbaar in die ekologie en klimaatsverandering, maar die laaste vier waarskynlik nog aan die kom.

Die eerste bak

Die eerste bak bring kwaadaardige en bose swere op die aarde en tref al die mense wat deur die bose driemanskap verlei is. Dit kom ooreen met die sesde plaag van swere in Egipte. Dit kom ook ooreen met die eerste trompet wat ook die aarde getref het (Openb. 8:7).

Die tweede bak

Die tweede bak gooi bloed soos van ’n lyk oor die see uit en tref al die lewende wesens in die see. Dit kom ooreen met die eerste plaag, die Nyl wat in bloed verander het. Dit kom ooreen met die tweede trompet wat ook die see getref het (Openb. 8:8-9).

Die derde bak

Die derde bak verander die vars water in bloed. Twee engele verklaar dat dit God se regverdigheid en betroubaar bevestig – bloed (in die drinkwater) vir bloed (van die heiliges en profete) word vergeld. Dit kom ook ooreen met die eerste plaag, die Nyl wat in bloed verander het. Dit kom verder ooreen met die derde trompet wat die vars water getref het (Openb. 8:10-11).

Die vierde bak

Die vierde bak bring ’n versengende hitte van die son wat al die die mense geskroei het. Tog het hulle voortgegaan om God te belaster sonder om tot bekering te kom. Dit kom nie ooreen met ‘n spesifieke plaag in Egipte nie, wel met die vierde trompet (Openb. 8:12-13).

Die vyfde bak

Die vyfde bak bring duisternis vir die dier, die antichris (dit is die dier uit die see – vgl. vers 13 waar net dié dier as dier beskryf word en die dier uit die aarde as die vals profeet aangedui word), en ondraaglike pyn vir die mensdom. Nogtans het hulle nie tot bekering gekom nie. Dit kom ooreen met die negende plaag in Egipte, duisternis. Soos die vyfde trompet die duisternis van die boosheid oor die aarde losgelaat het (Openb. 9:1-12), word duisternis nou deur hierdie bak oor die koninkryk van die dier gebring.

Die sesde bak

Die sesde bak droog die water van die Eufraatrivier op in voorbereiding vir die oorlog by Armageddon deur die besete konings van die hele bewoonde wêreld wat deur die drie demoniese geeste – hulle lyk soos paddas – van die bose driemanskap daar bymekaargebring word op die groot dag van God, die Almagtige. Dit kom ooreen met die tweede plaag in Egipte, paddas, sowel as met die oorlog wat die sesde trompet ontketen het (Openb. 9:13-21).

Die gelowiges word tussendeur gewaarsku om gereed te wees vir dié dag, omdat dit skielik gaan kom:

15Kyk, Ek kom soos ’n dief! Gelukkig is iemand wat wakker bly en sy klere gereed hou sodat hy nie nakend rondloop en die mense sy skaamteloosheid sien nie.

Die klere (imation) is die klere wat God hulle gee om aan te trek.

In Sardis was daar mense wat hulle klere nie besoedel het nie wat die moontlikheid van verandering vir die gemeente ingehou het. Hulle het die klere “wit” gehou. Daarom belowe die Here dat Hy hulle name nie uit die boek van die Lewe sal uitwis nie (Openb. 3:4-5).

In Laodisea raai die Here Jesus die lou-warm Laodisea aan om sulke “wit klere” van Hom te koop om die naaktheid van hulle  onsedelikheid te bedek.

Dit is die klere wat ons kry vir die bruilofsmaaltyd van die Lam. Johannes noem dit “fyn linne” (bussinon), En verklaar dat die klere die regverdige dade van die heiliges is (Openb. 19:8)

Die Here waarsku ons dus met hierdie sesde bak om nie te verslap in ons toewyding aan Hom nie, sodat ons klere gereed is vir die oordeelsdag.

Ons mag nie onvoorbereid betrap word nie. Dié wat toelaat dat die wêreldse begeertes hulle lewens oorneem, sal beskaam word op die kritieke oordeelsdag van die wêreld. Hulle sal soos die mense buite die volk van God wees.

Die sewende bak

Die sewende bak word in die lug uitgegooi en handel die oordeel af met ’n geweldige donderstorm met hael, weerlig, en op die koop toe ’n vernietigende aardbewing wat die groot stad – Babilon – ineen laat tuimel en die aarde gelyk vee. Selfs die eilande en berge verdwyn soos alles gelykgemaak word met die grond.

Dit kom ooreen met die sewende plaag in Egipte, haelstorms. Op soortgelyke wyse het die sewende trompet ook die oordeel van God tot finaliteit gebring (Openb. 11:15-19).

Hoe tragies, steeds laster mense God en kom nie tot inkeer nie. Wat ironies genoeg presies bewys waarom die oordeel regverdig en noodsaaklik was.

Die val van Babilon

God se oordeel oor Babilon, die een wat as die moeder van alle onsedelikheid geteken word, strek van hoofstuk 17-18.

God suiwer met hierdie sewende goue bak die aarde van haar invloed. Terselfdertyd maak Babilon se vernietiging plek vir die bruilofsfees van die Lam (Openb. 19:6 vv). Die prostituut word vervang met die bruid.

Die prostituut

Die eerste prentjie van Babilon is dié van ’n prostituut (pornē) wat by baie waters bly en met die konings van die aarde onsedelik verkeer en ’n groot bedwelmende effek op die mensdom het.

Babilon staan vir die rebelse antichristelike beskawing sedert die eerste voorkoms daarvan met die bou van die toring van Babel (Gen 11). Hulle opstand en weerstand teen God neem net toe ten spyte van die toorn van God wat met die plae van die sewe trompette en sewe bakke op hulle uitgegooi is.

Daarom is die sewende bak eintlik nie soseer ‘n plaag nie as ‘n aankondiging van die finale oordeel oor almal wat teen God in opstand is.

Die dier waarop sy sit, is die antichris

In die tweede prentjie sit Babilon kleurryk op ’n godslasterlike helderrooi dier met sewe koppe en tien horings in die woestyn. Nie net word sy as fundamenteel onrein en onsedelik geteken nie, maar rig sy groot verwoesting aan onder gelowiges. Sy is dronk van die bloed van die heilige getuies van Jesus.

Die antichris word spottenderwys vergelyk met Christus. Anders as Christus wat is en was en kom, is die antichris een wat was, maar nou nie meer is nie en wel weer kom, maar om onder te gaan. Sy ondergang sal die hele wêreld verras.

Die oordeel oor Babilon bring bevryding vir die kerk

Openbaring 18 gee nou sewe uitvloeisels weer van die oordeelsaankondiging van hoofstuk 17, ’n uitvloeisel van God se woorde oor Babilon – die verpersoonliking van die politieke en ekonomiese mag wat met godsdienstige begronding mense regoor die wêreld in hulle gemeenskapslewe beïnvloed het – wat nou hulle volledige doel bereik (Openb. 17:17).

In die agtergrond lê die profetiese uitsprake oor die val van Babilon in die profete (Jes 13-14; 21; Jer 50-51) en ander koninkryke (Tirus in Eseg 26-28).

1. ‘n Helder-skynende engel met volmag kondig Babilon se val aan – Openbaring 18:1-3

’n Sterk en helder-skynende engel kondig die val van Babilon aan met volmag van die troon, omdat Babilon ’n demoniese skuilplek vir alles wat onrein is, geword het, en omdat sy die nasies, konings en handelaars van die wêreld tot afgodery en onsedelikheid mislei het – die oersondes wat regdeur die Skrif afgewys word. Babilon se invloed was destruktief oor ’n wye gebied: die gemeenskapslewe, die politieke lewe sowel as die ekonomiese lewe.

2. ‘n Waarskuwing aan gelowiges om Babilon te vermy – Openbaring 18:4-8

’n Ander stem, waarskynlik dié van God self of van die Lam, waarsku gelowiges om niks met Babilon te doene te hê nie, sodat hulle nie ly onder die plae van die oordeel wat oor haar uitgegiet word nie.

God bewys deur hierdie oordeel oor Babilon dat Hy regverdig is. Hy laat haar dubbel en dwars vir haar onreg vergeld, want Hy onthou al haar onregverdige dade. Trouens, hy vergeld haar op dubbele wyse vir haar sondes. Die beker wat sy vir ander gemeng het, word vir haar gemeng met twee keer soveel drank. Hierdie keer net die drank van God se oordeel.

Let op die implisiete vergelyking met die toring van Babel (Gen. 11) waar die nasies probeer het om met hulle bouwerk die hemel te bereik. Hier is dit die sonde van die godsdienstig-polities-ekonomiese teenstand teen God wat opgehoop is tot aan die hemel!

Ten spyte van die feit dat sy die naderende oordeel ontken: “smart sal ek beslis nie sien nie,” is haar val seker en onafwendbaar, omdat dit van God af kom. Sy sal meteens deur die volle gloed van God se toorn getref word. Met vuur sal sy verbrand word, omdat die Here kragtig is.

3. Die konings van die aarde treur oor Babilon – Openbaring 18:9-10

Die oordeel oor die politieke, ekonomiese, en godsdienstige mag van Babilon verstom die konings van die aarde. Hulle het met haar onsedelik omgegaan, haar uitspattighede geniet, maar treur en rou nou oor haar afgryslike pyn en vernietiging.

4. Die handelaars van die aarde treur oor Babilon – Openbaring 18:11-17

Ook die handelaars van die aarde treur oor Babilon, maar – soos ’n mens sou verwag – veral oor die effek op die uitgebreide voordeel wat hulle self uit die handel met haar weelde en luukshede kon trek. ’n Wye reeks van 28 kosbaarhede word genoem, waaronder ook die slawe- en mensehandel gelys word: “liggame en siele van mense!” Hulle kyk van ‘n afstand af uit vrees vir haar foltering. Dat soveel rykdom só vinnig uitgewis kon word! (’n Soortgelyke lys kom ook in Esegiël 27 voor)

5. Die skeepskapteins van die see treur oor Babilon – Openbaring 18:18-20

Die skeepskapteins, matrose en passasiers wat aan hierdie luukse ekonomie deelgeneem en daaruit voordeel getrek het, treur ook oor haar lot wat so vinnig en onverwags van voordeel na oordeel verander het.

Die hele verspreidingsnetwerk – elke stuurman, matroos en ander personeel van die skeepsindustrie – rou oor haar, maar interessant genoeg, gee tog ook erkenning aan die feit dat dit God is wat hiermee sy oordeel oor haar voltrek het. Die waarheid kan nie vir altyd selfs deur die grootste leuenaar onderdruk word nie.

Hulle moedig dié aan wat in God se teenwoordigheid is en lewe: “Wees bly oor haar, hemel, en die heiliges, en die apostels en die profete.” Dit is die kerk van alle eeue, want hulle verdrukking is verby.

6. ‘n Sterk engel voltooi die oordeel oor Babilon – Openbaring 18:21-24

Een van die “sterk engele” gooi laastens ’n groot maalklip – een van die klippe wat deur donkies in die rondte getrek is om meel te maal – in die see as simbool daarvan dat die groot stad Babilon neergegooi sal word en sal verdwyn soos ’n klip in die see.

Daarmee is alle lewe uit haar gepers – geen musiekspelers, geen werkers, geen produkte, geen beduidenis van lewe, geen vreugde van menslike gemeenskap sal ooit weer in haar gehoor of gesien word nie.

Die rede vir haar oordeel word uitgespel. Sy was die setel van die magtige sakelui van die aarde, maar sy het die profete (God se verteenwoordigers) en heiliges (God se mense) uitgewis en sommer op die koop toe ’n hele spul ander doodgewone mense op die aarde. Daarvoor word sy gestraf.

7. Drie Hallelujas weerklink

Met hierdie laaste goue bak van oordeel breek die bevryding van die kerk van God werklik deur. Die bevryding van die kinders van God wat deur die politiese en ekonomiese sisteme van die wêreld verguis is. Wat hulle gereed maak vir die volgende fase, die bruilof van die Lam en die nuwe hemel en aarde.

Die bevryding word in die sewende uitvloeisel van hierdie oordeelsaankondiging duidelik met die drie Hallelujas van hoofstuk 19:1-5. Dit is dus ook die finale beweging van die verlossing.

4. Drie Hallelujas vir die Verlossing

19:1Ná hierdie dinge het ek iets gehoor soos ’n harde geluid van ’n baie groot skare in die hemel wat sê:

Halleluja!

Die verlossing en die heerlikheid en die krag behoort aan ons God.

2Regverdig en reg is sy oordele omdat Hy die groot prostituut geoordeel het,

sy wat die aarde met haar onsedelikheid geruïneer het.

Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.”

3Hy het toe ’n tweede keer gesê:

Halleluja!

Haar rook borrel op tot in alle ewigheid.”

4Toe het die vier en twintig ouderlinge en vier lewende wesens neergeval en God aanbid wat op die troon sit deur te sê: “Amen! Halleluja!”

Die tafel is gedek vir die laaste sewe episodes waarmee God se verlossing sy doel bereik:

 • die bruilofsfees van die Lam (Openb. 19:6 vv.),
 • die vestiging van die koninkryk van die Lam op aarde deur die vernietiging van die antichris en valse profeet (Openb. 19:11 vv.),
 • die opstanding uit die dood (Openb. 20:1 vv.),
 • die finale oorwinning oor die draak, Satan (Openb. 20:7),
 • die laaste oordeel (Openb. 20:11),
 • die aanbreek van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde (Openb .21:1 vv.) en
 • God wat in die nuwe Jerusalem sy intrek saam met die gelowiges neem (Openb. 21:9 vv.).

Gebed

Pinkster is tradisioneel ‘n tyd van gebed. Jy is welkom om die video vir ‘n paar minute te stop en te bid. Eerstens in reaksie op die prediking. Tweedens vir ons gemeentes en kerk. Derdens vir ons land en die inperking. Vierdens vir julle eie lewe.

Bybelverspreiding

Jy kan jou bydrae vir Bybelverspreiding gee met Snapscan aan die einde.

Toewyding

Lied 442 – Gees van God wat in my woon

Seën

17En die Gees en die bruid sê: “Kom!”

En dié wat hoor, moet sê: “Kom!”

En dié wat dors het, moet kom.

Dié wat wil, laat hy die water van die lewe neem, verniet!

21Die genade van die Here Jesus is met julle almal.

En die gemeente sê: Kom!

Snapscan vir Bybelverpreiding

Pinkster 2020

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.