Skip to main content

Pinkster 02 – Bly getrou – Openbaring 2

“Ek kom gou”
Tema: Bly getrou
Pinkster 2 – Somerstrand Youtube 09:00 24 Mei 2020 

Kyk die video hier - laai die boek af hier

Verwelkoming

Welkom – van naby en van ver. Klein en groot. Ingeperk of met meer vryheid, omdat jy ‘n essensiële diens lewer. Ek bid veral vir julle, veral dié wat met kos en klere voorsiening help. En dié wat in die voorste linies in ons gesondheidsdienste werk. Ook die onderwysers wat dié week begin om die skole gereed te kry.

Ons verlang egter na geloofsgemeenskap en om ons rol in die samelewing te speel. Soos president Trump dit nou moontlik gemaak het in die VSA. Met onmiddellike effek. Ons bid vir dieselfde om hier by ons te gebeur. Dat ons regering rede sal insien, hoewel dit wel lyk asof nie sal kan sing as dit uiteindelik gaan gebeur nie!

Maar die positiewe is dat dit lyk asof families by ons op nuwe maniere aan mekaar verbind word. Die familie word herontdek as ‘n geloofseenheid. En dit is ‘n onverwagte bonus van hierdie inperkingstyd.

Juliette en David le Roux en hulle gesin het ingeskakel by die Dink-Jeug program. Hulle vind baie baat by hulle programme. Julle is welkom om daar te gaan rondblaai en van die programme te volg. Ek het self met die Milo-klub al van hulle programme gevolg.

Daar word oral nuut gedink oor die toekoms. Oor werk. Oor skool. Oor familiewees. Oor kerkwees. En dit is ‘n goeie ding. Ons gaan nuwe maniere van saamwees moet ontwikkel. Dieselfde geld ons barmhartigheid en sending.

Bid saam met ons dat ons aan die een kant die beproefde dinge wat die Here vir ons in die Woord geleer het, nie sal verlaat nie. Maar, aan die ander kant ook nuwe maniere van kontak maak en van kommunikeer sal aanleer.

Pinkster

Dit sien ons immers ook in Jesus se sewe briewe aan die sewe gemeentes van Turkye.

Ons kan dus baie daarby leer, want dit is duidelik briewe wat gerig is aan alle gemeentes soos elke brief afgesluit word: “luister na wat die Gees aan die gemeentes (meervoud) sê.”

Jesus het ‘n weegskaal waarmee Hy gemeentes aan sewe kernwaarhede meet – liefde, getrouheid, lering, moraliteit, lewe, gehoorsaamheid, en dade. ‘n Wonderlike sinopsis van waaroor gemeentewees gaan.

En waar die gemeentes goed doen daarmee, prys Jesus hulle. Waar hulle tekort skiet, waarsku Hy hulle en gee voorstelle hoe hulle kan verander. En waar hulle saak met Hom reg is, moedig Hy hulle aan om te volhard – soos by Smirna – en die oop deure wat Hy gee – soos by Filadelfia – te benut.

Ek wil fokus op Smirna vanoggend en Laodisea vanaand. Met verwysing na die ander gemeentes.

Youtube: Videokanaal – Boek: “Ek kom gou!”

Verjaarsdae

Andre Barnard, Jafta Louw, Audrey Meyer

Sterftes

Tannie Bybi de Vos is die week oorlede. Formidabele leraarsvrou, kunstenaar en mens. Ons eer haar nagedagtenis. Haar werke volg haar die ewigheid in. Ons medelye met die familie. Die begrafnis is dié week Dinsdag, maar dit is net vir die naby familie, omdat ‘n mens ‘n permit moet hê vir bywoning.

Noodfonds en behoeftes

Mense dra nog steeds by vir ons noodfonds. Onthou ook Theo se lysie en die ACVV. Enige hulp word waardeer.

Youtube

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Votum en Seëngroet

In die woorde van Johannes aangepas vir Somerstrand:

4Van Johannes aan die gemeente in Somerstrand. Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe Geeste wat voor sy troon is.

5En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, die heerser oor die konings van die aarde.

Aan Hom wat ons liefhet

en ons verlos het van die sondes

deur sy bloed

6en ons ’n koninkryk gemaak het,

priesters vir God, sy Vader:

aan Hom behoort die heerlikheid

en die krag

tot in alle ewigheid. Amen.

7Kyk, Hy kom op die wolke en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die stamme van die aarde sal jammerlik oor Hom huil. Ja, amen!

Verootmoediging

Lied 247 en 278 – Heer, wees ons genadig | Hoor ons bid o Heer

Kinderkerk

Skriflesing en prediking

Daar is ‘n wydverspreide idee dat Jesus alles en almal aanvaar. Sy liefde is onbegrens. Hy sal nooit enigiemand oordeel nie. Hy sal nooit enigiemand berispe nie. Hy aanvaar jou net soos jy is, en het niks te sê vir jou lewenstyl of lewenswyse nie.

Mense wat só dink, lees egter nie Openbaring nie. In Openbaring 1 het ons gesien dat Jesus ‘n ontsagwekkende heerlike gestalte het. Dat uit sy mond ‘n tweesnydende swaard kom wat sy verlossende oordeel op die aarde onder alle mense uitvoer.

En dit is nie iets wat net die sondaars in die wêreld tref nie. Die plek waar Hy begin, is in die kerk, in die gemeentes.

In Openbaring 2 en 3 het Jesus as’t ware ‘n weegskaal in sy hand waarmee Hy die gemeentes meet. En Hy prys dié wat na Hom luister en aan sy woorde gehoorsaam is. En Hy berispe dié wat nie na Hom luister nie, en wat ongehoorsaam is aan sy woorde.

En Jesus gebruik sterk taal. Vir Efese sê Hy, as julle nie luister nie, “kom Ek na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.” Vir Pergamum sê Hy, as julle julle nie bekeer nie: “kom Ek gou na jou toe en sal Ek oorlog maak teen hulle met die swaard van my mond.”

Dit geld al die gemeentes. Sewe maatstawwe:

  • In Efese het Hy die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet en hulle moes buig voor sy beoordeling. Doen weer die eerste dinge, sê Jesus.
  • In Smirna het Hy die gemeente aan hulle getrouheid gemeet en hulle het met vlieënde vaandels geslaag. Hou net vas. Die verdrukking is nog net ‘n kort rukkie.
  • Die weegskaal in die brief aan Pergamum het die gemeente aan hulle leringe gemeet en hulle berispe dat hulle afvallig geraak het. Hulle moes hulle stryd vir die waarheid hernuwe.
  • Die weegskaal in die brief aan Tiatira het die gemeente aan hulle sedelikheid of moraliteit gemeet en met hulle was die Here glad nie tevrede nie. Daar is min dinge wat die Here so walg as dat sy mense nie volgens sy wil in die huwelik lewe nie. En die Isebels en Bileams van hierdie lewe moet aangevat en uit die geloofsgemeenskap geweer word.
  • Die weegskaal in die brief aan Sardis het hulle aan die lewe gemeet wat daar by hulle is, want hulle het aan ‘n terminale doodsheid gely. Daar het niks aangegaan nie. ‘n Dooie gemeente. Gelukkig wys die geskiedenis ons dat die gemeente geluister het en veral saamgewerk het aan die finalisering van die uiteindelike kanon van die Bybel.
  • Die weegskaal in die brief aan Filadelfia het die gemeente gemeet aan hulle gehoorsaamheid en hulle ontvang die meeste lof van die Here. Daarom gee Hy vir hulle ‘n geopende deur. ‘n Gesonde leer en gesonde lewe lei tot ‘n gesonde gestuurde gemeente.
  • Die weegskaal in die brief aan Laodisea meet die gemeente aan hulle dade – die praktiese gevolge van hulle geloof in Hom – en van hulle het die Here eintlik niks goeds te sê nie. Hulle moes doodgewoon tot bekering kom. Anders sal Hy hulle uit sy mond spoeg!

Maar, kom ons fokus op wat Jesus vir die gemeente van Smirna sê:

Aan die gemeente in Smirna

8En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dit sê Hy, die Eerste en die Laaste, wat dood was, maar weer lewend geword het.

9Ek ken jou verdrukking en jou armoede – maar jy is tog ryk – en ook die laster van hulle wat beweer dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar deel is van die sinagoge van die Satan.

10Moenie vrees vir wat jy op die punt is om te ly nie. Kyk, die duiwel is op die punt om van julle in die tronk te gooi sodat julle getoets kan word. Julle sal tien dae lank swaarkry. Wees getrou tot die dood toe en Ek sal aan jou die kroon van die lewe gee.

11Die een wat ’n oor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Die een wat oorwin, sal beslis nie deur die tweede dood skade ly nie. (Openb. 2:8-11)

Smirna was ‘n arm gemeente

Smirna – die moderne stad Izmir – was en is ‘n pragtige stad, ‘n hawestad aan die Hermusrivier aan die Egeïese See. Die groot Griekse digter Homerus is met die stad geassosieer. Hulle was bekend vir hulle wetenskapsbeoefening, vir goeie wyn, pragtige geboue, groot welvaart en vir medisyne. Daar was onder andere ‘n groot tempel van Asklepius, die god van medisyne.

Hierteenoor was die gemeente in Smirna arm. Die woord wat Johannes hier gebruik vir hulle armoede (ptōcheia) dui daarop dat hulle nie net min gehad het nie. Hulle was so arm dat hulle eintlik niks gehad het nie. Hulle was brandarm. Waarskynlik weens die teenstand wat hulle van die Jode en die owerhede ervaar het – soos op baie plekke in die Romeinse ryk – wat baie keer konfiskering van hulle bates en eiendom tot gevolg gehad het (Hebr. 10:34).

Smirna was getrou in vervolging

‘n Mens sou dink dat hierdie gemeente dit nie sou maak nie. Dat hulle invloed sou kwyn. Dat hulle deur die stad se invloedrykes geïgnoreer sou word.

Tog nie. Smirna het staande gebly al was hulle in die spervuur. Hulle was ‘n klippie in die skoen van die Jode. Hulle was ‘n steen des aanstoots vir die owerhede. Want, Smirna wou nie inval by die heersende heidense verering van die keiser nie, selfs nie by die ooreenkomste wat die Jode gesluit het met die owerhede ter wille van hulle relatiewe godsdiensvryheid nie.

Die gemeente het volhard in hulle getrouheid aan die boodskap van die Here Jesus Christus, die werklike Here versus die keiser, en die vleesgeworde Christus versus die verwagting van die Jode van ‘n Messias wat nog moet kom. Selfs al het dit in hulle in konflik gebring met die Romeine. Selfs al het dit hulle in konflik gebring met die Jode.

  • Teenoor die heidene het Smirna verkondig daar is net een Here, en dit is Jesus. Nie die keiser nie. Nie die ander afgode nie.
  • Teenoor die Jode het Smirna verkondig dat die Messias, dit is die Christus, gekom het in die vleesgeworde Jesus van Nasaret. Hy het gekom. Hy het die belofte van die Skrif vervul. Sy werk is afgehandel. Die Jode moes dit glo. Daarvoor het Jesus die gelowiges in hierdie wêreld uitgestuur. As getuies ook aan die Jode.

Daarom is hulle vervolg. Want, die Romeine het hulle boodskap verwerp. En die Jode het hulle boodskap verwerp.

Hoekom? Hoe kon hulle dit regkry om te volhard, om getrou te bly, om nie stilgemaak te word nie?

Beskrywing van Jesus

Want, hulle was verbind aan Jesus. Hulle het in Hom geglo as die Eerste en die Laaste. Hulle het vasgehou aan die Een wat dood was, maar wat lewend geword het, soos Johannes reeds  in Openbaring 1 geskryf het. Aan hierdie Lewende Almagtige Here was hulle getrou. Sy woorde het hulle lewens bepaal.

Beskrywing van die gemeente

Laat ons egter vir geen oomblik die vervolging en verdrukking van die gemeente van Smirna onderskat nie. Hulle is op talle maniere verdruk. Hulle is wreed vervolg. Hulle is publiek verguis.

Veral die Joodse sinagoge het ‘n fel aanslag op die Christene geloods. Soos dit altyd gebeur, as jy nie met jou afwykende teologiese idees hond haaraf maak nie, het die Jode hulle gewend tot die publiek en die publieke mening teen hulle teologiese opponente gedraai.

Ons het dit reeds in die evangelies gesien. Die Fariseërs kon die Here Jesus nie troef met hulle interpretasie van die Skrif oor die Sabbat nie. Jesus het uitgewys dat die Fariseërs se eie reëls oor die Sabbat – daar was 39 van dié reëls wat nêrens in die Skrif gestaan het nie – van die Sabbat ‘n ondraaglike las gemaak het vir mense.

En Hy het die positiewe inkleding van die Sabbat verkondig uit die boodskap van Jesaja 52 en 56. Hy het dus die Skrif gebruik en die Fariseërs se eie interpretasies aan flarde geskiet.

Die Fariseërs se interpretasies het in die proses die Skrif boonop ontkrag, soos dit bv in terme van die vyfde gebod, eer jou vader en moeder, die geval was. Hulle het geleer dat as jy vir jou ma en pa sê, ek het my hulp – die korban – aan julle aan die kerk bemaak, dan is hulle vry daarvan om hulle pa en ma te eer (Mrk. 7:9-13). So het hulle die wet van Moses ontkrag met hulle eie reëls.

En Jesus het hulle swak teologie aan die kaak gestel. Skerp. Uit die Skrif. Helder. Duidelik.

Wat was die reaksie van die Fariseërs toe Jesus hulle oor die Sabbat troef? Hulle het woedend geraak vir Hom, en omdat hulle Hom nie uit die Skrif kon aanvat nie, het hulle hulle toevlug geneem tot die Herodiane, en later tot die Romeine, en die politieke leiers sover gekry om Jesus op valse aanklagte te laat kruisig (Luk. 6).

Dit is wat hierdie Jode in Smirna ook gedoen het. Hulle het teen die Christene in opstand gekom, die owerhede teen hulle opgesteek, en daarmee hulle ware kleure gewys.

In plaas daarvan om met die gelowiges in gesprek te tree oor die Messias, en saam te gesels oor die wyse waarop die Skrifte daaroor praat, het die Jode die teologiese gesprek verlaat en die Christene by die staat in die rug gesteek.

Jesus noem daarom hierdie Jode in Smirna ‘n sinagoge van Satan, soos hy op ‘n keer die duiwel die vader van die Joodse leiers genoem het (Joh. 8:44). Die Joodse teenstand teen hierdie arm Christene het hulle ware aard gewys – hulle vyandskap is deur die Satan self aangesteek teen die Christene.

In Jesus se weegskaal is die gemeente ryk

Maar, die gemeente het nie terug gestaan nie. Hulle het nie hulle evangelie aangepas by óf die Jode óf die politieke heersers van hulle dag nie.

In Jesus se weegskaal is hierdie arm gemeente daarom een van die top gemeentes. Smirna kry net lof van die Here, soos dit ook met Filadelfia die geval sal wees.

Wat Jesus van Smirna sê is: “Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk.” Die voorganger en gemeente in Smirna word geprys deur Jesus en dit vir hulle “rykdom”.

Wat was Smirna se rykdom? ‘n Mens sou kon sê van Laodisea dat hulle ryk was. Hulle was ‘n welvarende voorspoedige gemeente. Hulle was regtig fisies ryk. Maar Smirna? Hierdie brandarm gemeente?

Ja, sê Jesus. Julle is ryk. Want, Jesus meet rykdom nie in terme van geld nie. Smirna se rykdom lê in hulle getrouheid. Ten spyte van die vervolging. Ten spyte van die teenstand. Ten spyte van die armoede. Dit is waarom Jesus hulle as ryk tipeer. Want hulle het aan Jesus getrou gebly, die bron van hulle hoop en volharding.

Bemoediging

Jesus gee hulle daarom geen waarskuwing nie. Geen teregwysing nie. Net ‘n bemoediging.

Want hulle gaan dit nodig kry. Hulle verdrukking is nog nie klaar nie. Daar wag nog meer daarvan op hulle.

Jesus waarsku hierdie top gemeente van Hom dat daar nog ‘n groter vervolging is wat wag. Die grootste teenstand, sê Jesus, gaan kom van die verdrukking deur die duiwel self, God se groot teenstander. Die duiwel sal homself nie kan keer nie. Hy sal die blote bestaan van ‘n gemeente in Smirna wil uitwis.

Hulle hoef egter nie te vrees nie, sê die Here Jesus, want al gaan sommige van hulle weens die duiwel se werk in die gevangenis gegooi word, sal dit vir ‘n beperkte tyd wees. Jesus sal dit temper.

Wat hulle moet help om vas te staan, om verder getrou te bly, is die besef dat die doel van al die teenstand en die lyding van die verdrukking, is om hulle volharding te toets. As ‘n getuienis aan die res van die kerk. Dit sal tien dae lank duur, sê Jesus.

Daarmee bedoel Hy waarskynlik nie ‘n letterlike tien dae nie, doodgewoon dat daar ‘n einde sal kom aan die toetsing, hoe lank dit nou ook al sou duur.

Hulle sal ná die uitmergelende tyd van verdrukking die oorwinnaarskrans (iets soos die lourierkrans wat met oorwinning geassosieer is) van die lewe ontvang.

Anders as wat die geval was met die aardse pryse (wat nie maklik ná die dood aan iemand toegeken is nie, hoewel dit soms ná iemand se dood saam met hom begrawe is) sal Jesus hulle die oorwinnaarskrans van die lewe gee, selfs al sou hulle in die proses doodgaan. Die krans simboliseer hulle oorwinning oor die dood. Dit is die kroon van die ewige lewe.

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin

Jesus bemoedig die gemeente van Smirna deur hulle te herinner daaraan dat Hy self tot die dood toe getrou was en uit die dood opgestaan het. Die tweede dood – die poel van vuur en swael (Openb. 20:6,14; 21:8), wat direk herinner aan die vernietiging van Sodom en Gomorra (Gen. 19:29) – sal oor hulle geen effek hê nie.

Bly getrou

Die uitdagings wat ons vandag beleef, is nie veel anders as die uitdagings wat hierdie sewe gemeentes beleef het nie.

1. Efese moes hoor dat hulle baie dinge goed gedoen het, maar dat hulle die Here Jesus nie meer so lief gehad het soos in die begin nie.

Getrouheid lê dus in ‘n hernuwing van jou liefde vir die Here self.

Om die sin en betekenis van jou lewe in Hom te vind. Om te sê, U is vir my genoeg.

2. Pergamum moes hoor dat hulle valse leringe toegelaat het in hulle midde. Wolwe in skaapsklere. Die Nikolaïete. Nikolaus was een van die verkose “diakens” (Handelinge 6) wat die spoor byster geraak het. En mense aangepor het om losbandig te lewe, om nie die huwelik tussen een man en een vrou in ere te hou nie.

In Tiatira het dit nog erger gegaan met die afskuwelike profetes Isebel wat mense geleer het dat losbandigheid onlosmaaklik deel is van die Christelike godsdiens – dinge wat Jesus die “dieptes van Satan” noem. Die oer-oue leringe van Bileam soos ons in Numeri lees.

Losbandigheid en afgodery. Trouens, losbandigheid IS afgodery, soos ons in Romeine 1 lees.

Getrouheid lê dus in ‘n hernuwing van jou etiese en morele waardes. Om te leef soos die Here regdeur die Skrif vir ons leer.

Ons moet onthou, die verdrukking wat gemeentes hieroor beleef, om ‘n diversiteit van standpunte oor etiese en morele sake te akkommodeer, kom nie net van buite af, van die politieke en godsdienstige leiers nie. Dit kom ook van binne af, van teoloë en leraars en lidmate.

En wat die Here Jesus van ons vra, is om getrou te bly aan die boodskap van die Skrif. Veral rondom die sesde en sewende gebod wat gaan oor die beskerming van lewe en die beskerming van die huwelik. En om nie langer die Skrif te verdraai of te verander of selfs te verwerp om die heersende wêreldse ideologie daaroor te akkommodeer nie.

3. Dit is iets wat ‘n persoonlike verbintenis van ons vra. Elkeen van ons. En dit is iets wat ‘n gemeentelike verbintenis van ons vra. Elke lidmaat. Dieselfde geld die verbande waaraan ons in die groter kerk en die ekumene behoort.

Getrouheid in morele en etiese sake is ononderhandelbaar. Getrouheid aan die Skrif is ononderhandelbaar.

Die gemeente van Smirna het die toets van die Here geslaag. Hoe staan sake met jou persoonlik, in jou familie, in ons gemeente, en uiteindelik in die kerk waaraan jy behoort?

Kom ons verootmoedig ons daaroor en verbind ons weer aan die waardes wat Jesus vir ons in sy Woord gee.

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou dankoffer nou gee met Snapscan.

Bydraes

Toewyding

Lied 442 – Gees van God wat in my woon

Seën

17En die Gees en die bruid sê: “Kom!”

En dié wat hoor, moet sê: “Kom!”

En dié wat dors het, moet kom.

Dié wat wil, laat hy die water van die lewe neem, verniet!

21Die genade van die Here Jesus is met julle almal.

En die gemeente sê: Kom!

Pinkster 2020

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.