Huisgodsdiens 9-15 Junie

OMGEE GESPREKKE
Wie ken julle wat ’n goeie getuie van Jesus is – wat deur wat hulle sê en doen vir ander mense vertel van Jesus?

BYBEL LEES
Lees Matteus 28:19-20
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Hierdie is Jesus se “laaste opdrag” – die belangrikste deel van Christen-wees. Hoe kan julle aan hierdie opdrag gehoorsaam wees?

GEWOONTES EN GEBRUIKE
Dit is belangrik dat Christene getuig – vir ander mense vertel hoe lief hulle vir Jesus het en wat Jesus vir hulle beteken. Oefen julle “getuienis” teenoor mekaar – vertel vir mekaar wat Jesus vir julle beteken.

GESEËN OM TE SEËN
• Vind uit wie al ons gemeente se sendelinge is. As julle nog nie hulle gebedsbrief kry nie, vra by die kerkkantoor hoe julle kan inteken op hul gebedsbrief. Skryf vir hulle ’n briefie om te sê julle bid vir hulle – en bid gereeld vir hulle.
• Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

     

Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment