Skip to main content

Huisgeloof 9 tot 15 Feb

Laat Jesus Deur Jou Twee Myl Stap

OMGEE-GESPREKKE

Vertel vir mekaar van iets wat jou op die oomblik moedeloos maak en waarmee jy eintlik graag wil opgee.

BYBELLEES

Lees Matteus 5:41.

• Die uitdrukking “om ’n tweede myl met iemand te stap” kom uit die ou vertaling van hierdie teks. Verduidelik vir mekaar wat dit beteken om ’n tweede myl te stap.
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Kyk gou mooi vir wié dit is wat Jesus sê jy ’n “tweede myl” moet stap. Dis mense wat jou dwing om goed vir hulle te doen! Wie sal sulke mense in jou lewe wees en wat sal dit beteken om ’n “tweede myl” met hulle te stap?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Volgende Sondag begin Lydenstyd. Dit is ’n tydperk van 40 dae waarin ons dink aan Jesus se lyding tot by Goeie Vrydag en Paasfees. Baie mense kies om in hierdie tyd te vas, om hulle te help om te onthou van Jesus se lyding. Elke keer wat hulle die ding mis waarvan hulle vas, dink hulle aan hoe swaar Jesus gekry het. So vas mense bv. van lekkers of vleis of koeldrank of ’n spesifieke TV-program. Gesels en besluit saam of julle ook van Sondag af so wil vas. Waarvan sal elkeen vas? Hoe gaan julle mekaar ondersteun?

GESEËN OM TE SEËN

• Is daar iemand met wie Jesus wil hê jy ’n tweede myl moet stap hierdie week? Hoe gaan jy dit doen?
• Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

huisgeloof, Huisgodsdiens, Laat Jesus deur jou Omgee, tweede myl

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.