Skip to main content

Huisgeloof 25-31 Januarie

Laat Jesus Deur Jou Omgee

OMGEE-GESPREKKE

Vertel ’n storie van ’n keer wat jy regtig gevoel het iemand gee vir jou om. Wat het hulle gedoen wat jou so laat voel het?

BYBELLEES

Lees Lukas 10:25-37, die verhaal van die Barmhartige Samaritaan.

• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Jesus vertel hierdie gelykenis (’n storie waaruit ons iets leer) nadat iemand gevra het wie ons “naaste” is, m.a.w. wie ons moet liefhê. In Jesus se storie is dit die mense wat die beseerde man se vriende moes wees, wat hom ignoreer. Die een wat sy vyand moes wees, help hom. Dink saam oor wie julle “naaste” is – die mense aan wie jy nie gewoonlik sal dink as “naaste” of “vriende” nie.
• Watter verskonings gebruik ons om mense nie te help nie?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Woon saam julle kleingroep by. As julle nie aan ’n kleingroep behoort nie, sluit by een aan deur die kerkkantoor te kontak (041 583 5115 info@somerstrandgemeente.co.za).

GESEËN OM TE SEËN

• Noem soveel moontlik maniere waarop ons kan “omgee”. Hoe gaan julle hierdie week “omgee”?
• Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

huisgeloof, Huisgodsdiens, omgee, samaritaan

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.