Skip to main content

Huisgeloof: 19-25 Oktober 2015

OMGEE-GESPREKKE

  • Gesels bietjie oor verskillende tipes bordspeletjies en die reëls wat daardie speletjies het.
  • Hoekom dink julle is daar reëls by speletjies?

BYBELLEES

In ons teksgedeelte van hierdie week lees ons oor hoe ons nie meer vasgebind word deur reëls nie, maar dat Christus ons vrygemaak het.

  • Lees Galasiërs 3:23-29 saam.

Hier is die Bybel vir almal se vertaling:

23 Die wette was vir ons soos ’n wag. Dit het ons toegesluit en opgepas totdat God gesê het dit is nou die regte tyd vir mense om in Christus te glo.24 Die wette het ons opgepas soos ’n mens ’n kind oppas wat nie vir homself kan sorg nie. Die wette het ons opgepas totdat Christus gekom het. Toe het ons in Hom geglo, en God het ons vrygespreek van ons sondes.25 Nou glo ons in Christus en daarom is dit nie nodig dat die wette ons moet oppas nie. 26 Julle almal is kinders van God, want julle glo in Christus Jesus.27 Julle is gedoop en julle is nou by Christus. Christus is nou so naby julle soos die klere wat julle aantrek. 28 Party van julle is Jode en party is Grieke, party van julle is slawe en party is nie slawe nie, party van julle is mans en party is vroue. Maar dit alles maak nie meer saak nie, want julle behoort almal saam aan Christus Jesus, julle is een.29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die kinders van Abraham en dan kry julle wat God belowe het. Ja, julle kry dit omdat God dit belowe het.

 

  • Dink julle daar is vandag nog “wette” waaraan ons vashou omdat ons dink dis iets wat ons moet doen om aan Jesus te behoort?
  • Dink julle daar is wel sommige wette of voorwaardes wat sin maak om te volg?
  • Hoekom dink julle sê hierdie teksgedeelte dat die wette ons nie meer oppas nie, maar dat Jesus ons vrygespreek het?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Sondag vier ons Hervormingssondag. Dit is die dag waar ons onthou dat die Bybel die bron is wat ons moet glo oor wie God vir ons is en hoe Hy ons roep om in Hom te  glo, eerder as wat mense vir ons sê hoe ons in God moet glo en wie Hy vir ons is.

  • Dink as gesin saam aan een stelling(nie ‘n wet wat julle navolg nie) van wie God vir julle is en maak dit julle leuse vir die week.

huisgodsiens

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.