Huisgeloof 17-23 Nov Geloof

OMGEEGESPREKKE

Vertel vir mekaar hoe jou geloof gegroei het. Wanneer was jy seker dat jy Jesus se kind is? Hoe het dit gebeur?

BYBELLEES

Lees Hebr. 10:22

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
  • Wat beteken die groot woord “geloofsekerheid”? (Kyk na Hebreërs 11:1 vir ’n leidraad.)
  • ’n Mens het “geloofsekerheid” wanneer jy seker is dat jy God se kind is. ’n Mens het baie keer nog steeds vrae (vertel vir mekaar watter vrae julle het), maar jy kan seker wees dat Jesus lief is vir jou en jy God se kind is!

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Christene getuig van Jesus se liefde. Hoe gaan jy hierdie week vir iemand anders van Jesus se liefde vertel?

GESEËN OM TE SEËN

  • Kies een van ons gemeente se sendelinge, vind uit wat in hul lewens aangaan (kry bv. ’n nuusbrief by die kerkkantoor) en bid vir hulle.
  • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

geloofsekerheid, Hebreërs, huisgeloof

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.